Krónika II - Mi történt eddig?

László Dornfeld, 2013. máj. 20. 13:03
A Galaxis állandó változásban van, hatalmas erők lendültek mozgásba, hogy magukhoz ragadják az egész ismert - és ismeretlen - Univerzum feletti hatalmat. Alant államonként részletezzük a változásokat, amik milliók életét változtatták meg végleg.

Galaktikus Szövetség:
Bár a legnagyobb és legerősebb állam a Galaxisban, szüntelen belső harcai miatt nem annyira alakítója, mint inkább elszenvedője az eseményeknek. Daala és az őt kritizáló demokrata szenátorok harcai megbénították az államot, amiből a frissen csatlakozott Cosra próbált hasznot húzni, puccsot kísérelve meg, azonban az elbukott. A coruscanti alvilág képviselői sikertelen merényletet hajtottak végre az elnökasszony ellen, ismeretlen elkövetők - valójában a nagai titkosszolgálat emberei - pedig robbantásos terrorcselekményt hajtottak végre a Jedi Templom ellen. Daala ellen ezután sikertelen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság pedig új választások kiírását rendelte el.

Galaktikus Konföderáció:
A második galaktikus polgárháború után elszakadt rendszerek ereje drasztikusan meggyengült, amikor a Sith Protektorátus megalakulásával jelentős területet veszítettek el. Turr Phennir főparancsnok megpróbált közeledni a Szövetséghez, azonban a cosraiak által végrehajtott puccs során a tárgyalások megrekedtek. A Konföderáció ezután új szövetségek után kezdett nézni, amit a Nagai Császárságban és a Serennoi Köztársaságban vélt megtalálni.

Egyesült Sith Birodalom:
A Sith Protektorátus nem sokkal megalakulása után tovább növelte területét, megszerezve a fennhatóságot a Birodalmi Maradvány egésze felett. Darth Wenthar Jagged Fel koronázását megzavarva, az elégedetlen Moffok által támogatva legyőzte a Fel-párti erőket, amik a Nirauanra szorultak vissza. Ezután az ESB szövetséget kötött a Serennoval és a Nagai Császársággal, majd Wenthar fogadta Bastion bolygóján a nagai császárt, Puyit. Ezután maga utazott a nagai főbolygóra, Nagira, útközben azonban a Fel-párti erőkből létrehozott Kéz Birodalma próbált végezni velük. A sith erők ezután megsemmisítették a nirauani bázist, gyilkos vegyi fegyver bevetésével. Az ESB emellett hozzálátott, hogy egy új, pusztító fegyvert is létrehozzon.

Nagai Császárság:
Az elmúlt négy évtized elszigeteltsége után aktív külpolitikát folytató Puyi császár volt az első nagai államfő, aki idegen földre utazott látogatóba. A Bastionön megkötötte a sithekkel a szövetséget, és ezután ő maga látta vendégül Wenthart. Számára ismeretlen módon egy korábbi trónviszály utolsó túlélői, egy Sárkány névre hallgató bukott jedi és egy Marisa nevű nő kapcsolatba lépett a sithtel, Puyi megdöntését tervezve. Mikor Wenthar sith mágiával eltűnt, a testvérpár fogságba esett, ám titkukat sikerült megőrizniük. A nagaiok eközben bázist hoztak létre Asmeru távoli rendszerében. A Kéz Birodalma, ami Puyi életére tört, megsemmisülése előtt számos bázist és fegyvert adott a leigázott Tofoknak, akik most csak az alkalomra várnak, hogy fellázadhassanak legyőzőik ellen. A nagaiok minderről mit sem sejtve dédelgetik a Galaxis uralmáról szőtt terveiket.

Harmadik Birodalom:
A Corporate szektor története a puccsok története. Mikor Darth Sordis puccsot kívánt végrehajtani Lord Brodrig, a Világbirodalom szürke eminenciása ellen, az sikertelenül végződött. Ezután maga Brodrig döntötte meg az államhatalmat, létrehozva az elit SS gárdát és kikiáltva a Harmadik Birodalmat. Ezután az új állam egyezséget kötött Serennóval a környező űr felosztására, majd hozzálátott, hogy Nagival és a Konföderációval is szorosabbra fonja a kapcsolatait.

Serennói Köztársaság:
Bár az egyik legkisebb területtel bír a Galaxisért harcoló nagyhatalmak között, Dooku gróf szülőbolygója mégis fontos szerephez jutott fekvésének köszönhetően. Előbb a sithek és a nagaiok, majd a Harmadik Birodalom, később pedig a Konföderáció próbált meg szövetkezni velük. A nemesi államot megbuktató és a köztársaságot kikiáltó John Keller marsall ellen egyik tábornoka, Dwight Grenhill hajtott végre puccsot, akivel szemben a keményvonalas juntatagok sorakoztak fel. Grenhill utóbb megegyezett Kellerrel, aki rájött, hogy saját hívei átverték, maguknak akarva a hatalmat, és kiegyezett a bolygón működő ellenállással és a Medeiára menekült nemesekkel. A nyílt harcok kitörése helyett visszatért az állam élére, és így a keményvonalasok nem folytathatták terveik véghezvitelét. A köztársaság előtt egy rögös demokratikus átalakulás, és a diplomata elit által megálmodott békés terjeszkedés útja áll - ha a körülmények engedik.

Jedi Lovagrend:
A galaktikus politikából történt kivonulásuk után hozzáláttak, hogy kiépítsék saját bázisukat a Kathol Csillagködben, az ismert Galaxis határán, egyúttal megkezdve saját hadseregük, a Fény Hadseregének a toborzását és felfegyverzését. A coruscanti templom felrobbantása után felfedezték, hogy a nagaiok bázist építenek ki Asmerun, és saját lovagjaikat odaküldve harc bontakozott ki a két erő között.

Egyéb területek:
A Fekete Nap komoly belharcokba süllyedt, amikor a négy életben lévő vigo egyike, a zabrak Zadyn Korvik meggyilkoltatta társát, Nover Balirsot. A gyilkosok egyike, Aguro Fess megszerezte magának Ord Mantell alvilágát, ahol egy elszánt rendőrparancsnok, Tans Floto hozzálátott, hogy felszámolja birodalmát. A szervezet másik két életben lévő vigoja, a mon cal Thubses Loki és Zegba, a hutt utóbbi bolygóján, a Nar Kreetan vette be magát. Korvik Zegba régi parancsnokát, egy ismeretlen népből származó férfit, Grahamet bérelte fel, hogy segítsen megölni egykori urát, aki Junkfortot megszállva hozzálátott, hogy megtervezze a Hutt űr felperzselését.
A vongok hozzáláttak, hogy újjászervezzék soraikat, és ismét megpróbálják megtéríteni a Galaxis hitetlenjeit. Az utolsó világhajót és több elrejtett flottájukat aktivizálva küldték ki ügynökeiket a jedik levadászására. Eközben Tahiri Veila formálói sikerrel hoztak létre Erőérzékeny vongokat.
Miután Boba Fett életét vesztette a bastioni csatában, Darth Sordis által koordinált mandalore harcosok puccsot hajtottak végre Mandalore bolygóján.

Közben a Galaxis összes nagyhatalma hozzálátott, hogy felkutassák a Tau szektorban a legendás Ramakaz rendszert, ahol tudomásuk szerint több száz csatahajó fekszik elfeledve, arra várva, hogy új uruk használatba vegye őket. Három szövetség indult útnak: a nagaiok és a sithek a Mu rendszerben, az egykori Kéz Birodalmának katonái a Nu rendszerben, a Szövetség a Xi rendszerben látott hozzá a hatalmas kincs felkutatásához.
Comments