Holonews


Krónika II - Mi történt eddig?

László Dornfeld, 2013. máj. 20. 13:03

A Galaxis állandó változásban van, hatalmas erők lendültek mozgásba, hogy magukhoz ragadják az egész ismert - és ismeretlen - Univerzum feletti hatalmat. Alant államonként részletezzük a változásokat, amik milliók életét változtatták meg végleg.

Galaktikus Szövetség:
Bár a legnagyobb és legerősebb állam a Galaxisban, szüntelen belső harcai miatt nem annyira alakítója, mint inkább elszenvedője az eseményeknek. Daala és az őt kritizáló demokrata szenátorok harcai megbénították az államot, amiből a frissen csatlakozott Cosra próbált hasznot húzni, puccsot kísérelve meg, azonban az elbukott. A coruscanti alvilág képviselői sikertelen merényletet hajtottak végre az elnökasszony ellen, ismeretlen elkövetők - valójában a nagai titkosszolgálat emberei - pedig robbantásos terrorcselekményt hajtottak végre a Jedi Templom ellen. Daala ellen ezután sikertelen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság pedig új választások kiírását rendelte el.

Galaktikus Konföderáció:
A második galaktikus polgárháború után elszakadt rendszerek ereje drasztikusan meggyengült, amikor a Sith Protektorátus megalakulásával jelentős területet veszítettek el. Turr Phennir főparancsnok megpróbált közeledni a Szövetséghez, azonban a cosraiak által végrehajtott puccs során a tárgyalások megrekedtek. A Konföderáció ezután új szövetségek után kezdett nézni, amit a Nagai Császárságban és a Serennoi Köztársaságban vélt megtalálni.

Egyesült Sith Birodalom:
A Sith Protektorátus nem sokkal megalakulása után tovább növelte területét, megszerezve a fennhatóságot a Birodalmi Maradvány egésze felett. Darth Wenthar Jagged Fel koronázását megzavarva, az elégedetlen Moffok által támogatva legyőzte a Fel-párti erőket, amik a Nirauanra szorultak vissza. Ezután az ESB szövetséget kötött a Serennoval és a Nagai Császársággal, majd Wenthar fogadta Bastion bolygóján a nagai császárt, Puyit. Ezután maga utazott a nagai főbolygóra, Nagira, útközben azonban a Fel-párti erőkből létrehozott Kéz Birodalma próbált végezni velük. A sith erők ezután megsemmisítették a nirauani bázist, gyilkos vegyi fegyver bevetésével. Az ESB emellett hozzálátott, hogy egy új, pusztító fegyvert is létrehozzon.

Nagai Császárság:
Az elmúlt négy évtized elszigeteltsége után aktív külpolitikát folytató Puyi császár volt az első nagai államfő, aki idegen földre utazott látogatóba. A Bastionön megkötötte a sithekkel a szövetséget, és ezután ő maga látta vendégül Wenthart. Számára ismeretlen módon egy korábbi trónviszály utolsó túlélői, egy Sárkány névre hallgató bukott jedi és egy Marisa nevű nő kapcsolatba lépett a sithtel, Puyi megdöntését tervezve. Mikor Wenthar sith mágiával eltűnt, a testvérpár fogságba esett, ám titkukat sikerült megőrizniük. A nagaiok eközben bázist hoztak létre Asmeru távoli rendszerében. A Kéz Birodalma, ami Puyi életére tört, megsemmisülése előtt számos bázist és fegyvert adott a leigázott Tofoknak, akik most csak az alkalomra várnak, hogy fellázadhassanak legyőzőik ellen. A nagaiok minderről mit sem sejtve dédelgetik a Galaxis uralmáról szőtt terveiket.

Harmadik Birodalom:
A Corporate szektor története a puccsok története. Mikor Darth Sordis puccsot kívánt végrehajtani Lord Brodrig, a Világbirodalom szürke eminenciása ellen, az sikertelenül végződött. Ezután maga Brodrig döntötte meg az államhatalmat, létrehozva az elit SS gárdát és kikiáltva a Harmadik Birodalmat. Ezután az új állam egyezséget kötött Serennóval a környező űr felosztására, majd hozzálátott, hogy Nagival és a Konföderációval is szorosabbra fonja a kapcsolatait.

Serennói Köztársaság:
Bár az egyik legkisebb területtel bír a Galaxisért harcoló nagyhatalmak között, Dooku gróf szülőbolygója mégis fontos szerephez jutott fekvésének köszönhetően. Előbb a sithek és a nagaiok, majd a Harmadik Birodalom, később pedig a Konföderáció próbált meg szövetkezni velük. A nemesi államot megbuktató és a köztársaságot kikiáltó John Keller marsall ellen egyik tábornoka, Dwight Grenhill hajtott végre puccsot, akivel szemben a keményvonalas juntatagok sorakoztak fel. Grenhill utóbb megegyezett Kellerrel, aki rájött, hogy saját hívei átverték, maguknak akarva a hatalmat, és kiegyezett a bolygón működő ellenállással és a Medeiára menekült nemesekkel. A nyílt harcok kitörése helyett visszatért az állam élére, és így a keményvonalasok nem folytathatták terveik véghezvitelét. A köztársaság előtt egy rögös demokratikus átalakulás, és a diplomata elit által megálmodott békés terjeszkedés útja áll - ha a körülmények engedik.

Jedi Lovagrend:
A galaktikus politikából történt kivonulásuk után hozzáláttak, hogy kiépítsék saját bázisukat a Kathol Csillagködben, az ismert Galaxis határán, egyúttal megkezdve saját hadseregük, a Fény Hadseregének a toborzását és felfegyverzését. A coruscanti templom felrobbantása után felfedezték, hogy a nagaiok bázist építenek ki Asmerun, és saját lovagjaikat odaküldve harc bontakozott ki a két erő között.

Egyéb területek:
A Fekete Nap komoly belharcokba süllyedt, amikor a négy életben lévő vigo egyike, a zabrak Zadyn Korvik meggyilkoltatta társát, Nover Balirsot. A gyilkosok egyike, Aguro Fess megszerezte magának Ord Mantell alvilágát, ahol egy elszánt rendőrparancsnok, Tans Floto hozzálátott, hogy felszámolja birodalmát. A szervezet másik két életben lévő vigoja, a mon cal Thubses Loki és Zegba, a hutt utóbbi bolygóján, a Nar Kreetan vette be magát. Korvik Zegba régi parancsnokát, egy ismeretlen népből származó férfit, Grahamet bérelte fel, hogy segítsen megölni egykori urát, aki Junkfortot megszállva hozzálátott, hogy megtervezze a Hutt űr felperzselését.
A vongok hozzáláttak, hogy újjászervezzék soraikat, és ismét megpróbálják megtéríteni a Galaxis hitetlenjeit. Az utolsó világhajót és több elrejtett flottájukat aktivizálva küldték ki ügynökeiket a jedik levadászására. Eközben Tahiri Veila formálói sikerrel hoztak létre Erőérzékeny vongokat.
Miután Boba Fett életét vesztette a bastioni csatában, Darth Sordis által koordinált mandalore harcosok puccsot hajtottak végre Mandalore bolygóján.

Közben a Galaxis összes nagyhatalma hozzálátott, hogy felkutassák a Tau szektorban a legendás Ramakaz rendszert, ahol tudomásuk szerint több száz csatahajó fekszik elfeledve, arra várva, hogy új uruk használatba vegye őket. Három szövetség indult útnak: a nagaiok és a sithek a Mu rendszerben, az egykori Kéz Birodalmának katonái a Nu rendszerben, a Szövetség a Xi rendszerben látott hozzá a hatalmas kincs felkutatásához.

Átalakulóban a galaxis térképe

Mátyás Dina, 2012. febr. 5. 6:58

A galaktikus politikában beállt változások miatt frissítettük a galaktikus térképet.

  • Létrejött a Sith Protektorátus (államleírás és egyéb anyagok hamarosan!)
  • Cosra és környéke csatlakozott a Szövetséghez
  • Ecoban államát töröltük
  • Létrejött a Serennoi Köztársaság

Játék újraindítása - államok leosztása

Mátyás Dina, 2011. júl. 16. 14:21   [ 2011. júl. 16. 14:22 frissítve ]

FIGYELEM

A játék újraindítása kapcsán:

Szabadon foglalható, eddig is gazdátlan államok

- Hapan Királyság
- Chiss területek


Államok, amelyek szabadon foglalhatóak lesznek, ha a tulajdonos játékos nem jelentkezik egy héten belül (ezek leoszthatóak átmenetileg aktív, állammal rendelkező játékosnak is)

- Saleucami
- Hutt űr
- Geonosis
- Serenno

Államok, amelyek kezelését átmenetileg az Admin veszi át, és később rendezzük a helyzetüket:

- Konföderáció
- Nagai


Aktív államok játékossal:

- Szövetség
- Birodalom
- Világok Szövetsége

Államok aktív játékos / másik állam kezelésében:

- Vong űr
- Mandalore szektor

Krónika I. - Mi történt eddig?

Mátyás Dina, 2010. aug. 16. 12:10   [ 2010. aug. 16. 12:20 frissítve ]

A továbbiakban rövid bejegyzésekben itt a honlapon is tájékoztatást fogunk nyújtani arról, hogy hogyan alakulnak a főbb történetvonalak a fórumon.

Coruscanton megkezdődtek az Egyesítő Konferencia előkészületei, Daala Elnök asszony és stábja, a caamasi Elegos Tanácsos, a Mon Calamari Niathal admirális és Marrab szenátor, illetve a Szövetség titkosszolgálatainak vezetője, Kalenda vezérőrnagy a különböző politikai frakciók és terrorista csoportok fenyegetései között lavírozva igyekeznek előkészíteni a rendezvényt.

Daala Elnök asszony azonban egy régmúlt időkből származó birodalmi azonosító kód nyomában járva egy évtizedek óta eltemetett, de aktív katonai létesítményre bukkant a Polneye bolygón, melynek igazi természete egyelőre ismeretlen.

Eközben a Konföderáció, a Világok Szövetsége, a Birodalom és a Nagai Császárság elindította küldöttjeit Coruscantra, hogy részt vegyenek a konferencián. Több állam a vezetők megérkezését megelőzően biztonsági tiszteket is küldött a vezetők épségének szavatolására és az előkészületek megtételére.

Távol Coruscanttól, a Konföderáció és a Nagai Császárság területlén mindeközben befolyásos pénzemberek, gazdasági csoportok dolgoznak azon, hogy megragadják államaikon belül a politikai hatalmat is, majd befolyási övezetüket minél inkább kiterjesszék a galaxisra.

Az államok befolyása alól kieső területeken helyi kormányzatok és kalózbandák küzdenek a kereskedelmi útvonalak ellenőrzéséért, legutóbb a Konföderáció és a Szövetség alsó peremvidéki területei közé beékelődött független Asmeru rendszer vált kalóztámadás áldozatává.

A Konferencia lassan kezdetét veszi, a megérkezett állami vezetők Coruscanton pedig megkezdték egymással a bevezető, titkos egyeztetéseket a galaxis jövőjéről..

2010-05-04 Oldalfrissítés

Mátyás Dina, 2010. máj. 4. 7:35   [ 2010. máj. 5. 4:34 frissítve ]

Az oldal és a játék nem állt le, csak nem hivatalosan szünetelt.

Frissítésre kerültek további államok - Nagai Császárság, Világok Szövetsége - államlapjai, és tervezés alatt áll a mintaanyag a haditechnikai leíráshoz és a flottafelosztáshoz. 

Grodin

Államok, novellák

Gábor Buday, 2010. jan. 21. 1:41   [ frissítve: 2010. jan. 21. 1:44, felhasználó: Mátyás Dina ]

Új kategóriát hoztunk létre, Államok címszó alatt. Az Adatbankot legördítve találhatjátok meg.
Ide kerülnek feltöltésre a beérkezett sablonok, államonként csoportosítva. Egyelőre a Galaktikus Konföderáció aloldala érhető el, példa céljából.

A Fan Art-on belül elkészült a Novella menüpont, ahol az előző játék során keletkezett novellák kerülnek feltöltésre, illetve amennyiben Nektek is van saját irományotok, szívesen várjuk azokat a info.egb@gmail.com -ra.

Sablonok

Mátyás Dina, 2010. jan. 16. 15:25   [ 2010. jan. 16. 15:28 frissítve ]

Frissültek a sablonok, egyéni és állami karakterek új sablonjai, illetve az indítani kívánt államokra vonatkozó általános sablon elérhető.

Aki államot vagy frakciót akar indítani:

  • Kérünk tőle egy államleírást sablon szerint, egyelőre elég röviden.
  • Kérünk tőle egy állami verziójú karakterlapot, ott egyelőre elég az államfőről írni részletesen, és említésszinten felhozni még néhány karaktert akikkel írni tervez.

Aki egyénileg akar beszállni vagy egy létező államhoz csatlakozni:

  • Kérünk tőle egy kitöltött egyéni karakterlapot

A kitöltött sablonokat a már megadott mailcímre küldjétek.

Köszönettel:

Az adminisztrátorok

Update

Gábor Buday, 2010. jan. 16. 11:59   [ frissítve: 2010. jan. 21. 5:59, felhasználó: Mátyás Dina ]

Update: A fórumra látogatás előtt nézzétek át a
- történelmet, a sablonokat (http://www.egb.hu/home/a-jatekrol/sablonok-1)
 majd ezekután küldjetek e-mailt a kitöltött űrlapokat az alábbi címre:

INFO.EGB@GMAIL.COM

egb.hu csapata

Elindult a forum - frakciókat keresünk!

Mátyás Dina, 2010. jan. 13. 14:57   [ 2010. jan. 13. 14:58 frissítve ]

A következőket az sw.hu offtopicjaiból másolom át a következő hírt:

Nyitásként 6-7 maximum 8 frakció indulhatna el, akikre mindenképpen szükség lenne majd a játékhoz. Az se baj, ha az elején nem veszi fel őket senki, de kellenek mert így hiteles.

Ebből a három legnagyobbat leosztottuk, ide is lehet társulni de javasolt bevállalni egy sajátot.

Tehát:

- Galaktikus Szövetség (államfő Natasi Daala - Én)

- Galaktikus Birodalom (államfő Jagged Fel - Mr. K.)

- Galaktikus Konföderáció (államfő Turr Phennir - Folett úr)

- Hapan Királyság (államfő Tenel Ka Anyakirálynő - üres)

- Chiss űr (államfő Chaf'orm'bintrano főnemes - üres)

- Hutt űr (államfő tetszőleges - üres)

- Jedi Lovagrend (államfő Luke Skywalker Jedi nagymester - üres)

- Mandalorian szektor (államfő Boba Fett Mandalore - üres)

Ezek az opciók, tessék foglalni az sw.hu offtopicokban vagy az új forumon!

Továbbá átmegyünk a másik forumra mert ha nem megyünk át most, akkor soha. Igen, egyelőre ronda, de így legalább motiválva leszünk, hogy fejlesszük.

http://www.egb2.proboards.com/index.cgi

Nyilvános az egb.hu

Mátyás Dina, 2009. dec. 9. 14:50   [ 2009. dec. 9. 14:51 frissítve ]

Ma online is elérhető saját internetcímén az egb.hu

Reméljük, egyszer ebből a kezdeményezésből kinövi magát egy struktúrált, izgalmas és színvonalas szerepjáték a S.W. világában.

Az oldal jelenleg nagyon primitív, ezért fejlesztőkre, írókra, játékosokra van szükségünk ahhoz, hogy valami lehessen belőle.

Ez csak az első lépés.

Éljen a Birodalom! ;)

Grodin

1-10 of 12