Technika

Aktuális típusok


Az alábbi típusok - a jelzett kivételektől eltekintve - a galaxis haditechnikai élvonalát jelentik, ezért jellemzően csak egy-egy állam (ti. fejlesztőik) számára állnak rendelkezésre.
A fegyverzet leírása a későbbiekben kerül feltöltésre.
FIGYELEM! - A részletes leírást tartalmazó hivatkozások minden esetben angol nyelvűek.

A minden állam által használható egyszerűbb típusok listáját - bővebb leírás nélkül - a későbbiekben ismertetjük.


I. CsillaghajókStrident-osztályú csillagvédő


osztály: csatahajó

gyártó: Corellian Engineering

méret: kb 1800 m

fegyverzet:

szolgálatban tartó államok: Konföderáció, Szövetség

A Yuuzhan Vong háború idején rendszeresített nehéz új köztársasági csatahajó, a csillagrombolókkal egyenértékű ÚK-s / szövetségi hajótípus létrehozására tett kísérletek egyik kiérett, modern példánya. Nehéz turbolézer- és ionlöveg alapú fegyverzet, illetve kiterjedt hangártér és vadászkapacitás jellemzi.   A lándzsahegy alakú felépítés lehetővé teszi további ütegek és generátorok elhelyezését a törzsön végigfutó függőleges felépítményben.

Magas ára miatt nem terjedt el széles körben a szövetségi flottában, majd a Szövetség és Corellia közti viszony megromlása után elsősorban már csak a Konföderáció flottájának részére állították elő.

Részletes leírás (Wookiepedia)Viscount-osztályú csillagvédő


osztály: szuper csillagromboló

gyártó: Mon Calamari

méret: kb 12-17.000 m

fegyverzet:

szolgálatban tartó államok: Szövetség

A birodalmi Executor-osztályú mon Calamari megfelelője, amely hosszú fejlesztő munka eredményeként nem sokkal a Yuuzhan Vong háború elején lépett szolgálatba, méretben felülmúlva minden korábbi Mon Calamari dizájn-t. Komplexitása és robusztus felépítése miatt, bár rövidebb egy szuper-csillagrombolónál, tartósabb, masszívabb és kevesebb gyenge pontja van.

A Yuuzhan Vong háború alatt elkészült egyetlen példány a Mon Calamari védelmében vett részt. A Szövetség idején költségvetési megszorítások miatt csak néhány darab épült, melyek a legfontosabb stacionárius, azaz védelmi flották zászlóshajóiként szolgálnak, jellemzően nem vetik be őket a Szövetség határain kívül.

Fedélzetükön több száz vadászgép és az automatizált rendszereknek köszönhetően alig százezer fős legénység biztosítja a galaxis minden táján a szövetségi rendszerek biztonságát és érdekeik érvényesítését.

Részletes leírás (Wookiepedia)

Executor-osztályú szuper-csillagrombolóosztály: szuper csillagromboló

gyártó: KDY

méret: kb 18.000 m

fegyverzet:

szolgálatban tartó államok: Szövetség, ESB

A császári időkben elterjedt klasszikus szuper-csillagromboló sorozat megmaradt egységei végigharcolták az endori csatát követő húsz évet különböző hadurak keze alatt, hogy aztán egyesével elpusztuljanak az ÚK erőivel vívott harcokban. A Vong háború idejére két ismert egység maradt a galaxisban, mindkettő a Szövetség kezén. Az Endor után nem sokkal zsákmányolt, sokáig az ÚK legpotensebb hadihajójaként számon tartott Lusankya megsemmisült egy Vong elleni ütközetben, amikor legénység nélküli kamikaze akcióra használták a Vong hadvezér Czulkang Lah világhajója ellen a Borleais-ért vívott csata lezárásaként. A Szövetség frissen épített másik hajója, a háború végére elkészült és hadrendbe állított Guardian azóta is aktív, a szövetségi flotta legnagyobb tűzerejű egysége.

A Birodalmi Maradvány számos szuper-csillagromboló megszerzésére tett kísérlet, illetve elveszítésük után a Vong háború után tudott szolgálatba állítani egy egységet, a Dominion-t . A hajó a Jacen Solo elleni háború utolsó fázisában, a verpinek Roche-i bázisának ostroma során megsemmisült. Egyes információk szerint a Maradvány Jagged Fel irányítása alatt felépített és szolgálatba állított egy újabb egységet, de sorsáról nincs további információ.
Mediator-osztályú csatacirkáló


osztály: nehéz csatahajó

gyártó: Mon Calamari

méret: 4-8000 m

fegyverzet: 

szolgálatban tartó államok: Szövetség

A Viscount-osztály „kistestvéreként” a birodalmi csillagrombolók fölülmúlására és leküzdésére képes, de még mindig gazdaságosan gyártható zászlóshajóként tervezték meg nem sokkal a Yuuzhan Vong háború előtt. Kisebb akciócsoportok és flották vezetésére optimalizált nehéz csatahajó, fejlett védelmi rendszerekkel és megerősített struktúrával.

Nagyobb testvéréhez hasonlóan csak kis számban állt szolgálatba, és önállóan, megfelelő kíséret nélkül bevetve a Yuuzhan Vong háború során jelentős veszteségeket szenvedett a típus. A megfelelő harceljárások kidolgozását követően a Szövetség legnagyobb számban alkalmazott hagyományos nehéz csatahajójává vált, a Mon Calamari csatahajóépítés csúcsává. Minden egység egyedi, ezért pontos méreteket nehéz irányadóként megállapítani.

Jelenleg a főbb szövetségi védelmi flottákban szolgál ott, ahol a Viscount-osztály alkalmazása nem indokolt, illetve nincs rá pénz.

Bothan csatacirkáló


osztály: nehézcirkáló

gyártó: Bothawui

méret: 850 m

fegyverzet: lövegek, protontorpedó- és rakétavetők

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció 

Az ÚK-Maradvány békekötés környékén rendszeresített nehézcirkáló, melyet elsősorban támadásra és harci feladatokra optimalizáltak, de kapacitása és szállított vadászgépei révén alkalmas helyőrségi és ellenőrző feladatok ellátására is, nagyjából a birodalmi Victory-osztály szerepkörével egyenrangúan.

A Yuuzhan Vong háború idején tömegesen vetették be, többek között a háborús hős Bothan, Kre’fey admirális személyes zászlóshajója, a Ralroost is ebbe a típusba tartozott. A Vong háborút követően a Szövetség továbbra is élvonalbeli sorhajóként nagy számban használta őket, ám a Konföderáció elszakadásával a Bothawuihoz hű Bothan parancsnokok számos ilyen hajót vittek át a konföderációs flottába. Jelenleg – hasonlóan a Bothan tisztekhez – mindkét oldalon továbbra is megtalálható és fontos szerepet játszó, relatíve olcsó, tömegesen bevethető hajó.

Birodalmi I-es osztályú csillagromboló


osztály: csatahajó

gyártó: KDY

méret: 1600 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: nagyhatalmak flottájában nem szerepel, kivonták

A Birodalom hajdani éke, hatalmának jelképe, a tömegesen gyártott és bevetetett birodalmi csillagromboló I-es alaptípusa 40 évvel Endor után már teljesen elavult, sebezhető konstrukción a számít. A megmaradt egységeket átalakították a modernebb II-es típusúra, így már abban a sorozatban tartják számon őket, vagy leszerelték. Feketepiacon, illetve lefegyverezve, kereskedelmi dokkokban hozzáférhető kisebb államok, planetáris védelmi csapatok és magánvásárlók számára.

Az egyszerűség kedvéért a játékban I-es osztályúként kezeljük az elavultabb, kisállamok számára is hozzáférhető csillagrombolókat, és II-es osztályúként a sorhajóként a mai napig szolgálatban álló, modernizált típusokat.

Részletes leírás (Wookiepedia)Birodalmi II-es osztályú csillagromboló


osztály: csatahajó

gyártó: KDY

méret: 1600 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek


szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció, ESB, VSZ

A Birodalom éveiben hatalmas mennyiségben szolgálatba állított sorhajók, a Császár hatalmát jelképező csillagrombolók többsége odaveszett az Endort követő különböző polgárháborús összecsapásokban. A Yuuzhan Vong háborúra megmaradt egységek – mind a Birodalom, mind az ÚK, illetve a Szövetség flottájában – nagy értéket jelentettek az ütközetekben.  Tömeges gyártásuk újraindítására nem került sor, egyes modernizált, olykor tiltógenerátorokkal is felszerelt hajókat viszont zászlóshajóként használták a szövetségi és birodalmi erők a Vong ellen és az azt követő konfliktusokban. Például: a szövetségi  Mon Mothma és Elegos A’kla rombolók, vagy Jacen Solo Szövetségi Gárdájának parancsnoki hajója, az Anakin Solo, illetve a Maradvány rombolói. A további fejlesztések tartalmaztak még törzsbe épített pajzsgenerátorokat, illetve nagy hatótávolságú turbolézereket is.

A fejlesztések dacára a birodalmi csillagrombolók mai napig megőrizték egyes gyenge pontjaikat, ezért élvonalbeli ütközetekbenelsősorban vadászhordozóként, és megfelelő támogatás mellett alkalmazzák őket.

Részletes leírás (Wookiepedia)Majestic-osztályú nehézcirkáló


osztály: nehézcirkáló

gyártó: Republic Engineering

méret: 700 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció, kisebb államok

A Yevetha konfliktus idején, nagyjából tizenöt évvel Endor után bevezetett első nagyszabású ÚK-s flottafejlesztési program meglehetősen félresikerült típusainak egyik, mai napig szolgálatban álló túlélője. A mozgékony, kompakt, fejlett célzó rendszerekkel és nagy lőtávolságú lövegekkel felszerelt hajót kifejezetten nagyobb birodalmi típusok, akár csillagrombolók elleni harcra tervezték. Ennek köszönhetően vadászvédelme és szállítókapacitása relatíve alacsony.

A konstrukció kiforratlansága és magas ára miatt nem került nagy tömegű gyártásra, a Maradvánnyal vívott harcok, illetve a Yuuzhan Vong invázió során elszenvedett veszteségeket jórészt nem pótolták. Így ma a hajók jelenleg általános feladatú nehézcirkálóként kisebb-nagyobb mennyiségben több állam haderejében megtalálhatóak.

Részletes leírás (Wookiepedia)


MC80B csillagcirkáló


osztály: csatahajó

gyártó: Mon Calamari

méret: 1500 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség

Az endori korszak után az ÚK flottájában tömegesen bevezetett, az első, kifejezetten katonai célokra gyártott Mon Cal nehézcirkáló. A korábbi típusokat majd kétszeresen felülmúló fegyverzet, erősebb pajzsok és modernebb vadászgépek birtokában az első olyan tömegesen használt ÚK-s csatahajó volt, amelyik reális győzelmi esélyekkel vállalhatott párbajt egy csillagrombolóval is. A módosított szerkezeti felépítésnek köszönhetően a hajtóművek nagyobb védettséget élveznek, a lövegek pedig pozíciójuk révén képesek frontális össztűzre is.

A nagy számban gyártott, a későbbi típusokhoz képest azonban még mindig olcsóbb és kompaktabb hajó a Vong háborút követően is a Szövetség flottájának fontos típusa, kisebb harccsoportok vezérhajójaként, illetve nagyobb zászlóshajók mellett támogató szerepkörben. MC90 csillagcirkáló


osztály: csatahajó

gyártó: Mon Calamari

méret: 1400 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség

Az előző típushoz képest alaposabb fejlesztőmunka és tesztelés előzte meg a Mon Calamari csatacirkálók legkiforrottabb kategóriájának bevezetését, mely a lassú gyártási folyamat csak fokozatosan terjedt el az ÚK flottájában az Endort követő évektől egészen a Vong invázióig. Valamivel rövidebb hosszát nagyban kompenzálja a robosztus, széles törzsű kialakítás, amely elegendő helyet biztosít a fegyverrendszereknek és a szállított vadászoknak egyaránt.

A hajót felszerelték a nem Mon Cal humanoidok számára optimalizált kezelőrendszerekkel is, így lehetővé téve az ÚK későbbi éveiben megszokott vegyes összetételű legénység alkalmazását. Így a hajókat széles körben használták különböző harccsoportok zászlóshajóiként, amíg meg nem jelentek a Vong utáni években a még hatalmasabb, 4-8 kilométeres nehéz csatahajók. Bár jelentős veszteségeket szenvedett ez a típus is, és gyártását az inváziót követően nem indították újra, a meglévő egységek továbbra is fontos kiegészítőként szolgálnak elsősorban a szövetségi védelmi flottákban.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Nebula-osztályú csillagromboló


osztály: zsebcsatahajó

gyártó: Republic Engineering

méret: 1040 m

fegyverzet: nehéz és közepes turbolézerek, ionlövegek, rakétavetők

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció

Az Új Köztársaság első nagyszabású flottafejlesztési programjának talán egyetlen igazán időtálló és ütőképes típusa. A csillagrombolók klasszikus ék alakú felépítését megőrző, azonban elődjénél rövidebb, torony és felépítmény nélküli törzs erős pajzsokat, tágas hangárokat és kompakt fegyverzetet takar.

A kifejezetten a birodalmi csillagrombolók elleni harcra fejlesztett új típus csak lassan terjedt el az ÚK flottájában, még a Yuuzhan Vong háború elején is csak alig néhány állt szolgálatban belőle. Azonban – számos, ugyanazon programban kifejlesztett társával ellentétben – kifejezetten jól teljesített a harcokban, így a későbbiekben a Galaktikus Szövetség egyik legfontosabb és legütőképesebb típusává vált, amelyet nagy számban állítottak szolgálatba.

A mai napig a nem Mon Cal összetételű flottacsoportok legfontosabb sorhajója, mely megalapozta a csillagrombolóknál kisebb, de hasonló fegyverzetű zsebcsatahajó hajóosztály koncepcióját, ami később visszaköszönt a koréliaiak Strident-osztályában, vagy a Birodalmi Maradvány Turbulent-osztályában.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Republic-osztályú cirkáló


osztály: könnyűcirkáló

gyártó: gyártó: KDY

méret: 400 m

fegyverzet: nehéz és közepes turbolézerek, rakétavetők

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció

A Nebulon-osztályú fregattcsalád kiöregedésével az Új Köztársaságnak égető szüksége volt egy megbízható és nagy számban gyártható közepes kísérőfregattra. Az egyik lehetséges megoldást  a Kuat Drive Yards tervezete jelentette, amelyik a régi, klónháborús kísérőcirkáló-dizájn újjáélesztésével próbálkozott.

A Yuuzhan Vong háború idejére szolgálatba álló hajók jelentős veszteségeket szenvedtek a harcokban, de olcsó gyártási költségük miatt a későbbiekben is nép szerűek voltak és nagy számban alkalmazzák őket a mai napig a Szövetség flottáiban kísérő és támogató feladatokra. Bár felépítésük előnyösebb, mint a Nebulon-osztályé, kiküszöbölve a sebezhető strukturális gyenge pontokat, korlátozott pajzsuk és páncélzatuk miatt elődjeikhez hasonlóan ugyanúgy nem ideálisak élvonalbeli űrcsaták megvívására. 

Részletes leírás (Wookiepedia)


Republic-osztályú csillagromboló


osztály: csatahajó

gyártó: Rendili

méret: 1250 m

fegyverzet: nehéz és közepes turbolézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség

Az Új Köztársaság fejlesztőinek első kísérete a birodalmi csillagrombolókkal versenyképes saját hajótípus létrehozására, a Mon Calamari dizájn megkerülése mellett. A Victory-osztályú rombolók fejlesztőinek munkája során létrejött hajó ötvözi a Mon Cal hajók kerekded formáit és a klasszikus csillagrombolókra jellemző ék alakú törzs + torony struktúrát, de inkább a két típus gyengeségeit, mint erősségeit örökölte. Bár fegyverzete hasonló egy birodalmi csillagrombolóéhoz, a kiforratlan technológiák miatt ezt csak a hangártér, kapacitás és páncélzat mérséklésével tudták elérni a fejlesztők.

Bár korábban elkészültek a hajó tervei, mint az átfogó új köztársasági flottafejlesztési program prototípusai, az ÚK első éveit meghatározó krízisek és gazdasági nehézségek miatt nagyjából azonos időben jelentek meg az első Republic-osztályú csillagrombolók a korszerűbb, hatékonyabb Nebula-osztályú és más hasonló típusokkal. Ennek ellenére a párhuzamos gyártási kapacitások miatt széles körben elterjedt, részt vett a Yuuzhan Vong háborúban, és a későbbiekben is szolgálatban maradt a Szövetség erőinél. Mindezzel együtt harcértéke nem haladja meg a korai birodalmi csillagrombolókét, így elsősorban járőrözésre és kisebb szektorflották zászlóshajójaként használják.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Assault Frigate Mk I

osztály: cirkáló

gyártó: Rendili

méret: 700 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek, quad lézerek

szolgálatban tartó államok: nagyhatalmak flottájában nem szerepel, kivonták

A régi köztársasági Dreadnought-osztály egyedi továbbfejlesztéseként létrejött közepes cirkálók a Lázadók Szövetsége és a korai Új Köztársaság számára fontos köztes típust jelentettek a Mon Cal cirkálók és a kisebb kísérőfregattok között, melyek révén kiterjeszthették működési területüket. A korszerűtlen alap miatt azonban a hajók nélkülözik a továbbfejlesztési lehetőségeket és a megfelelő vadászkapacitást, emiatt a Yuuzhan Vong háború idejére elavultnak számítottak.

Ennek ellenére a mai napig szolgálatban van kisebb államok haderejében, miután akülönböző háborúk során megsérült, illetve leselejtezett típusokat a feketepiacon, vagy ócskavasként megvásárolták, és javítás után újra szolgálatba állították – hasonlóan a birodalmi I-es osztályú csillagrombolókhoz.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Endurance-osztályú hordozó


osztály: hordozó

gyártó: Republic Engineering

méret: 1040 m

fegyverzet: közepes turbolézerek és ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció

A Nebula-osztály testvérhajójaként kifejlesztett Endurance-osztály elsődleges feladata nagy számú vadász alakulatok harcba juttatása. A kompakt, mozgékony csatahajók és vadászok együttműködésére épülő ÚK-s űrhadviselési doktrína leképeződéseként a Nebula-osztály kiegészítőjének tervezték ezt a szinte kizárólag önvédelmi fegyverzettel rendelkező hajót, amely a hajótörzs fölé  illesztett nagy méretű hangárban szállítja gépeit. A hagyományos köztársasági és szövetségi vadásztípusok mellett nagy számban alkalmazták a rövid hatótávolságú, hiperhajtómű nélküli K-szárnyú bombázókat és Defender-osztályú vadászokat.

Könnyű fegyverzete és védelme ellenére a hajó igen népszerű volt az ÚK flottájában, gyakran használták nagy presztízsű vadászosztagok hordozójaként, illetve flottakötelékek zászlóshajójaként. Ennek ellenére közelharcban nagyon gyenge eredményeket tudott felmutatni, így a Yuuzhan Vong háború után megkezdődtek az előkészületek egy sokkal masszívabb, hasonló kapacitású váltótípus létrehozására, melynek eredménye a Galactic-osztály lett. A Szövetség és néhány kisebb állam a mai napig szolgálatban tartja ezt a típust is, ma már inkább másodvonalbeli és támogató feladatokra.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Galactic-osztályú hordozó

osztály: csatahajó / hordozó

gyártó: Republic Engineering

méret: kb 1600 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek, quad lézerek

szolgálatban tartó államok: Szövetség

Az aktuális, ÚK-s hagyományokon alapuló szövetségi hadihajóépítés csúcstípusa, a csillagrombolók masszivitását és fegyverzetét a köztársasági hadihajókra jellemző tágas vadász-kapacitással kombináló robusztus, modern hadihajó. A Yuuzhan Vong háborút követően, a polgárháborús időszakban rendszeresítették a szövetségi flotta mobil harccsoportjainak zászlóshajóiként.

A hagyományos kialakítású, ék alakú, a rombolókénál robusztusabb hajótest rejti magában a hangárokat és a fegyverzetet egyaránt, a hajónak nincsenek kifejezetten kiálló, nagy célfelületet jelentő gyenge pontjai. Legalább 5-6 vadászszázad hordozására és kiszolgálására képes, vészhelyzet esetén többre, ami a szövetségi felfogásban már igen potens erőnek számít és indokolja az anyahajó státuszt.

Kis számban került rendszeresítésre a Szövetségnél, gyártása folyamatban, a szövetség legmodernebbnek számító vadászaival szerelik fel.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Mon Calamari nehéz hordozó


osztály: csatahajó / hordozó

gyártó: Mon Cal

méret: kb 2200 m

fegyverzet: turbolézerek, ionlövegek, quad lézerek

szolgálatban tartó államok: Szövetség

Az ÚK-tól átvett, vadászgépekre alapozó Szövetségi flottadoktrínára adott válasz a Mon Calamari hajóépítői és fejlesztői részéről. Hasonlóan a Galactic-osztályú hordozókhoz, olyan masszív, flottakötelékek vezetésére is alkalmas zászlóshajót akartak létrehozni, amelyik nagy számú vadászgépet hordozhat, de egyúttal rendelkezik a Mon Cal hajókra jellemző erős védőpajzsokkal és körkörös tüzelési zónákkal is.

A Szövetség egyik legmodernebb típusaként a koréliai krízis és a Konföderáció megalakulásának idején állt csak szolgálatba, az osztály leghíresebb egysége a sokáig Cha Niathal admirális zászlóshajójaként szolgáló Blue Diver. Hasonlóan a Galactic-osztályhoz, egyelőre csak kis számban került rendszeresítésre a Szövetség elit flottaegységeinél, gyártása folyamatban.

Részletes leírás (Wookipedia)


Nebulon-B fregatt-osztály


osztály: fregatt

gyártó: KDY

méret: kb 300 m

fegyverzet: turbolézerek, quad lézerek

szolgálatban tartó államok: nagyhatalmak flottájában jellemzőpen nem szerepel, sokukat kivonták

A Lázadás idején klasszikusnak számító kísérőfregatt ugyan az Új Köztársaság flottájában még nagy szerepet játszott, de a későbbi időszak háború során már nem bizonyult kellően ütőképes eszköznek, és a típus elszenvedett veszteségeit más osztályokkal pótolták.

A konstrukció rugalmasságának köszönhetően bizonyos továbbfejlesztések révén új verzióik – például a két elülső szekcióval rendelkező Nebulon B2 – még ma is szolgálnak kisebb államok flottáiban, de az egységek nagy része jellemzően ma már csak független rendszerek és kalózbandák állományában található meg. 

Részletes leírás [Nebulon-B] (wookipedia)

Részletes leírás [Nebulon-B2] (wookiepedia)Corona-osztályú fregatt


osztály: fregatt

gyártó: KDY

méret: kb 300 m

fegyverzet: turbolézerek, quad lézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció

A KDY által az ÚJ Köztársaság megrendelésére kifejlesztett kísérőfregattot népszerű elődje, a Nebulon-B leváltására szánták, kiküszöbölendő annak összes hátrányát és megtartva előnyeit, beleértve a relatíve olcsó előállítási költségeket. Ennek megfelelően az elődjével megegyező méretű hajó robusztusabb törzset, erősebb fegyverzetet és több vadászgép befogadására alkalmas hangárokat kapott.

Az ÚK első éveit jellemző folyamatos háborúk miatt sorozatgyártás lassan indult be, az elveszett egységek pótlására is szükség volt. Évtizedeknek kellett eltelniük ahhoz, hogy a Szövetség flottáinak standard kísérő- és járőrhajójává váljon, elsősorban területvédelmi és határvidéki feladatkörökben, mivel az élvonalbeli flották már modernebb kísérőhajók használatára törekszenek.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Sacheen-osztályú kísérőfregattosztály: fregatt / korvett

gyártó: Republic Engineering

méret: kb. 300 m

fegyverzet: turbolézerek, quad lézerek, ionlövegek

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció

A Sacheen annak az Új köztársasági kísérletnek a terméke, amelynek során még a Yuuzhan Vong inváziót megelőzően megpróbáltak minél több fegyverzetet és vadászgép-kapacitás összezsúfolni minél kisebb helyre az ÚK új flottáiba szánt típusok tervezésével. Számos más, a koncepció révén megszületett egységhez hasonlóan a Sacheen is csak félsikert ért el, de több egységgel ellentétben ezt az agilis, jól manőverezhető, kompakt, erős turbolézerekkel felszerelt könnyű fregattot legalább nagy számban gyártották.  

A Sacheent méretéhez képest tágas vadászhangárja és az orrába szerelt nagy erejű turbolézerek alkalmassá teszik, hogy nagyobb méretű hajók ellen is felvegye a harcot, reaktora és pajzsa korlátozott kapacitása miatt azonban könnyen sebezhető. A Yuuzhan Vong invázióban az egységek nagy része elpusztult, gyártásukat csak alacsony volumenben indították újra, így ma már csak a központtól távol eső szövetségi flottákban találhatóak meg.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Nargi-osztályú elfogó fregatt


osztály: fregatt / korvett

gyártó: Republic Engineering

méret: kb. 250 m

fegyverzet: turbolézerek, quad lézerek, ionlövegek, rakéták

szolgálatban tartó államok: Szövetség

A Nargi-osztály a Szövetség kevés vadonatúj fejlesztéseinek egyike: a kiemelkedő teljesítményű hajtóművekkel és generátorokkal felszerelt, nyíl alakú, erősen felfegyverzett könnyű fregattok elsődleges feladata a csempészek és egyéb gyors célpontok üldözése és elfogása. Profiljának megfelelően inkább korvettként alkalmazzák, vadászokat nem szállít.

Mivel a Szövetség flottájában hiány van a megfelelő mennyiségű általános feladatú, a kor követelményeinek megfelelő kísérőfregattokból, számos Nargi-t ebben a feladatkörben alkalmaznak nagyobb hajók mellé rendelve, bár képességei szempontjából ez nem ideális megoldás.

Részletes leírás (Wookiepedia)


Assassin-osztályú korvett


osztály: korvett

gyártó: Corellian Engineering

méret: kb. 150 m

fegyverzet: turbolézerek, quad lézerek

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció, kisebb államok

A klasszikus kísérő- és csempészhajónak számító koréliai korvettek sorozatának legkésőbbi leszármazottját kifejezetten katonai feladatokra tervezték még a Birodalom fennállása idején. Megbízható konstrukciójának és viszonylag alacsony előállítási költségének köszönhetően azonban – hasonlóan régebb gyártású testvéreihez – a mai napig fontos szerepet játszik kisebb rendszerek önvédelmi erőiben, sőt a fejlettebb flottával rendelkező nagyhatalmak is alkalmazzák, elsősorban járőr- és kísérő feladatokra.

Részletes leírás (Wookipedia)II. Vadászgépek


A-9 Vigilance elfogó

osztály: elfogó vadász

gyártó: KDY

méret: 7,3 m

fegyverzet: sorozatlövő lézerek (2)

szolgálatban tartó államok: Szövetség, Konföderáció, kisebb államok

Az elsősorban hadihajók gyártásában jeleskedő Kuat Drive Yards kísérlete a Sienar-féle TIE vadászok leváltására, illetve kiegészítésére néhány évvel az endori csata után jelent meg – a felbomló Birodalom és az egyre erősödő Új Köztársaság közti konfliktus kellős közepén. Ennek hatására a tervek és prototípusok hamarosan mindkét fél számára rendelkezésre álltak, és be is vetették őket a konfliktusban.

Az alapverzióban a TIE-okhoz hasonlóan hiperhajtóművek és pajzsok nélkül gyártott, a törzs alá helyezett nagy tűzerejű sorozatlövő lézerekkel felszerelt könnyű vadász hamar népszerűvé vált mind a nagyobb hatalmak, mind az önálló rendszerek önvédelmi erőiben – nem kis részben a benne rejlő továbbfejlesztési lehetőségeknek és kitűnő manőverező képességének köszönhetően. 

Részletes leírás (Wookiepedia)


Aleph-osztályú nehéz vadászgép (Twee)

osztály: nehéz vadász

gyártó: Sienar

méret: ~10 m

fegyverzet: quad-lézerek, protontorpedó- / rakétavetők

szolgálatban tartó államok: Szövetség

Eredetileg a Yuuzhan Vong háború során merült fel az igény egy olyan nehéz vadászgép kifejlesztésére, amely sebességével, védettségével és fegyverzetével képes lett volna egyenrangú félként felvenni a harcot a nagy teljesítményű korallvadászokkal.

Az egyesek szerint twi’lek fejre emlékeztető törzs elejére egy megnövelt méretű TIE-kabint építettek, az oldalán elforgatható, külön-külön is irányítható, nagy teljesítményű sorozatlövő quadlézerekkel, mely két pilótának és egy asztromechnek biztosított elhelyezést. A tűzerő, védettség és viszonylag nagy sebesség ára elsősorban a gyenge manőverező képességben mutatkozott meg, melynek köszönhetően az Aleph inkább csatagépként, mint elfogó vadászként vált be. A fejlesztés elhúzódása miatt a Yuuzhan Vong elleni harcban nem vett részt a típus, először a Szövetség és a Konföderáció háborújában került bevetésre.  

Részletes leírás (Wookiepedia)
További államok típusai

Lásd a csatolt fájlokban. 


ESB

Fury-osztályú sith vadász


Kardassi cirkálóEgyéb


Cosrai Terraformáló


FAU-3 Galaxis ágyú


U-osztályú Cosrai Lopakodó


Alle-Gelände Aufklärungstransporter (AG-AT)


Alle-Gelände Mehrzweckstransporter (AG-MT)


Alle-Gelände Flugabwehrtransporter (AG-FAT)


Alle-Gelände Panzertransporter (AG-PT)Vostroya

MiG V elfogóUdaloy-osztályú cirkáló


Mi-42 landolóhajó


Scythe - osztályú Jedi csatacirkáló
[Fény Hadserege]Ċ
Mátyás Dina,
2013. szept. 8. 14:15
Comments