Galaktikus Köztársaság

A Galaktikus Köztársaság a Galaktikus Szövetség és közvetve az Új Köztársaság jogutódja. További információk a csatolt anyagokban.


A Galaktikus Köztársaság második szenátusi választásának induló pártjai és államfőjelöltjei

1) Kathylin Holdo [Gatalenta - rendszer] - Szabadság és Együttműködés pártszövetség / Demokratikus Köztársaságért Koalíció & Szabad Szövetségért /


2) Givli G'Sil [Coruscant - rendszer] - Erős és Egységes Köztársaságért Mozgalom pártszövetség / ESZM & Egységes Galaktika /3) Noel Naberrie [Naboo - rendszer]Független Rendszerek Galaxisa / inkl. Szabad Rendszerek Szövetsége független frakció /4) TBA [Lex Lu'uthor ?] - Republikánus Párt párszövetség / Ipartestületi Konzorcium, Centrista Párt,  Szuverén Kolóniák /

?

5) Chegu Evara [Sullust - rendszer] - Dolgozók Intergalaktikus Uniója6) Gron Marrabb [Dac - rendszer, Mon Calamari] - Köztársasági Populista Párt7)  TBA [Arthura?] - Élő Erő Párt8)  Durr Odora [Denon - rendszer] - A Mi Köztársaságunk Párt / Galaktikus Igazság és Élet Pártja /


-----------------------------------


A Galaktikus Szövetség / Galaktikus Köztársaság / új alkotmányáról (1. kérdés), valamint a Jedi Lovagrenddel kötendő alapszerződésről (2. kérdés) szóló népszavazás eredménye [Coruscanti idő szerinti 20141015-ös állapot]


A táblázat a legjelentősebb szövetségi tagrendszerek és közvetlen szektoruk eredményeit tartalmazza.
Magyarázat:
Kék: IGEN szavazatok aránya az 1. kérdésben.
Piros: IGEN szavazatok aránya a 2. kérdésben.

Összesített eredmény:
1. kérdés: IGEN - 60%; NEM - 40%
2. kérdés: IGEN - 57%, NEM - 43%

A szenátusi választás eredménye [Coruscanti idő szerint 20140413-as állapot]A választási kampány legfrissebb eredményei: [Coruscanti idő szerint 20140301-es állapot]ARCHÍV eredmények [Coruscanti idő szerint 20131025-ös állapot]A Galaktikus Szövetség főbb politikai frakciói:

 1. Egységes Galaktika
   
 
 

A Galaktikus Szövetség jelenlegi kormányzó frakciója. A Darth Caedus-krízist követően a kiegyezést, konszolidációt, újjáépítést és a jedi rend, valamint általában az Erőhasználók szerepének csökkentését támogató erők platformja. A frakció közös összetartó ereje elsősorban Daala államelnök és stábja karizmájában és szervezőkészségében rejlik. Céljuk, hogy továbbra is a Galaktikus Szövetség maradjon a galaxis meghatározó, minél több tagot tömörítő állama. Ennek kapcsán támogatják az Egyesítő Konferencia munkájának folytatását és a Yuuzhan Vong és egyéb háborúk által elpusztított területek újjáépítését és elítélik a Szövetségtől független katonai erők – például a jedik Fény Hadserege – működését.

Támogatók: A Középső Gyűrű Yuuzhan Vong által érintett, támogatásokra szoruló területei, a Belső Gyűrű és a Kolóniák felső, szintén invázió által érintett karéja, Tion szektor, a Mag Cosra és Polneye felőli alsó és külső szektorai

Támogatottság: Az első felmérésen 35% körüli eredményt értek el, ami a Vong invázió bejelentése és a Sith fenyegetés erősödése óta növekedett, viszont még így sem éri el az egyszerű többséghez szükséges értéket.

   

Együttműködés: Az Egységes Galaktika jellemzően a kisebb, peremvidéki rétegpártokkal történő együttműködést célozza meg, amennyiben a koalíciós kormányzás szükségessé válik.

Frakcióvezető: Camillo Il-Raz

Államfőjelölt: Natasi Daala

   
2. Szabad Szövetség
   
 
 
Elsősorban a Solo-Niathal-féle tömörülős és a nyomukban kialakuló új Daala-féle egységpárt domináns ellenzékéből álló frakció, akik elég hosszú ideje politizáltak már ahhoz a Szövetségben és jogelődjében, az Új Köztársaságban, hogy kiterjedt politikai és gazdasági kapcsolataik legyenek. Számos olyan faj és rendszer áll a frakció mögött, melyek korábban az ÚK, vagy a Szövetség hangadó erőinek számítottak, és a Daala hatalomra kerülését követő időszakban befolyásuk csökkent. Céljuk egy demokratikusabb, az ÚK-s hagyományokat jobban ápoló állam létrehozása a Cal Omas-i hagyományok jegyében.

Támogatók: Bormea szektor, Kashyyyk, Caamas és Ithor képviselői, Mon Calamari szektor, Naboo, Sullust és szektoraik, Sluis szektor

Támogatottság: az első felmérésen elért 30%-os eredményük a kampány folyamán folyamatosan javult, azonban Leia Organa Solo színre lépése miatt radikálisabb ellenfelük, a DKK számos szavazójukat csábíthatja át a finisben.Együttműködés: A Szabad Szövetség nyitott a más pártokkal való együttműködésre az Egységes Galaktika leváltásának érdekében, kivéve a radikálisan jedi-ellenes, általuk antidemokratikusnak tekintett pártokat. (pl. ESZM)

Frakcióvezető: Gron Marrab szenátor

Államfőjelölt: Releqi A’kla szenátor

     

3. Erősebb Szövetségért Mozgalom


 

 

Az ESZM célja az erős, központosított, biztonságos és rendezett életkörülményeket kínáló Szövetség létrehozása, amely keményen fellép a biztonságát és egységét fenyegető külső és belső erőkkel szemben egyaránt. Rendpárti politikájuk a Solo-Niathal rezsim támogatóira és kedvezményezettjeire épül, nem kis részben a Galaktikus Szövetségi Gárda volt tagjainak bevonásával építik szervezeteiket. Bevallottan támogatják a Galaktikus Birodalomra emlékeztető szimbólumok és berendezkedés kialakítását, alkalmazását. Ennek legeklatánsabb formája államfőjelöltjük személye, akit deklaráltan Palpatine Császár távoli rokonának tartanak.

Támogatók: Galaxismag Coruscant-közeli rendszerei, Belső Gyűrű Balmorra felőli-térsége (volt birodalmi katonai és iparterületek)

Támogatottság: kezdeti alacsony támogatottságuk ambíciózus vezetőiknek és gazdag pénzügyi bázisuknak köszönhetően az első felmérés idejére 15% köré emelkedett, harmadik erőként elsősorban az Egységes Galaktika szavazóit megszólítva. 

Együttműködés: Az ESZM radikális retorikájára való tekintettel a legtöbb párt potenciális partnerei között nem szerepel.

Frakcióvezető: Givli G’Sil

Államfőjelölt:  Ederlaith Pallopides

     
4. Demokratikus Köztársaságért Koalíció
   

 

Az Új Köztársaság hagyományaiból építkező frakció magját gazdag alderaani üzletemberek és emberi (polgár-)jogi harcosok és aktivisták adják. Pártjuk nyíltan kiállt a Szövetségben tapasztalható, a birodalmi időket idéző rasszizmus, idegen- és alderaani-ellenesség, valamint a jedik iránti gyűlölet ellen. Élesen elítélik a volt Birodalomhoz bármilyen formában kötődő személyek szerepvállalását és meggyőződésük, hogy a Birodalom bűneinek feldolgozása a mai napig nem történt meg. Támogatottságuknak hatalmas lökést, politikájuknak pedig új irányt adhat az, hogy Leia Organa Solot kérték fel államfőjelöltjüknek.

Támogatók: alderaaniak, Chandrila, Borleias, Taanab,  a Mag és a Belső Gyűrű ÚK-hoz húzó rendszerei,  A Szövetség konföderációs területekről származó állampolgárai

Támogatottság: kezdeti 5% körüli támogatottságuk Organa Solo jelölése óta folyamatosan növekszik, elsősorban a Szabad Szövetségért és a kisebb pártok szavazói jóvoltából.

Együttműködés: A DKK nem zárja ki az együttműködést a Szabad Szövetséggel, ugyanakkor az Egységes Galaktikát és az ESZM-t birodalmi múltjuk és jedi-ellenességük miatt nem tekinti partnernek.

Frakcióvezető: Aryn Dro Thul

Államfőjelölt: Leia Organa Solo


5. Lehet Más a Galaktikus Politika
   
 
 

Az LMGP olyan, elsősorban szórakoztatóipari berendezkedésű rendszerek és közösségek érdekeit képviseli, amelyek célja a minél lazább galaktikus kormányzás és az egyének teljes körű szabadságának biztosítása, ideértve az eltérő fajú, kultúrájú és szexuális beállítottságú egyének és közösségek közti békés együttélés megteremtését. Új pártalakulatként tűntek fel a galaktikus porondon, és liberális politikájuknak köszönhetően hamar nagy népszerűségre tettek szert olyan, a társadalom peremén élő közösségek körében, mint a csempészek, prostituáltak, drogosok, szerencsejátékosok és kocsmatulajdonosok.

Támogatók: Abregado, Pantolomin, a Mag és a Peremvidék kaszinóvilágainak és –negyedeinek képviselői.

Támogatottság: Mivel egy eddig inaktív választói réteget céloztak meg, gyors felívelésük elsősorban ennek tudható be. Legfrissebb adatok alapján elérhetik az 5%-ot. 

Együttműködés: Az LMGP nem zárja ki az együttműködést a kisebb, regionális, illetve a jelenlegi ellenzék domináns pártjaival, ugyanakkor újszerűsége miatt eddig nem kapott megkeresést nagyobb tömörülésektől. Különösen rossz viszonyt ápolnak az ESZM aktivistáival.

Frakcióvezető: Terr Yblack

Államfőjelölt: Fyor Rodan
 
   
 Kis, regionális szövetségi pártok:

   
 6. Galaktikus Élet és Fény Pártja    
 
 

A GÉFP a galaxis megvilágosodott lakóit képviseli, akik hisznek a minden értelmes lényt összekötő szeretetben és harmóniában. Tagjaik elvetik a háborút, és fegyvermentes galaxist szeretnének építeni. Számos vád érte vezetőiket drogügyekkel, vallási szekták alapításával és prostitúcióval kapcsolatban. Az LMGP politikáját álságosnak, pusztán haszonszerzésre épülőnek tartják, és vallják, hogy ők a galaktikus béke és megértés valódi képviselői.

Támogatók: Elsősorban Zeltros és a Gyűrűk Hutt űr felé eső területei

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: A GÉFP nem törekszik együttműködésre más pártokkal. Az LMGP ellenpontjaként fogalmazzák meg magukat.

     

7. Független Rendszerek Galaxisa

   
 
 

Olyan kisebb, jellemzően a Szövetség törzsterületétől távolabb eső rendszereket tömörít, amelyek szeretnék elhagyni a közösséget, azonban támogatások és befolyásos külső barátok hiányában nem mernek függetlenedni. Így céljuk inkább a szövetségi kötelékek lazítása, és a rendszerek önállóságának növelése. Elleneznek minden központosítási törekvést.

Támogatók: a Peremvidék felé vezető útvonalak független, elszigetelt bolygói, pl. Rodia

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Elsősorban a Szövetség kereteinek lazításáért lobbizó kis pártokat tekintik partnernek (pl. JSzDK)

     

8. Dolgozók Intergalaktikus Uniója

 
 
 

A ipari bolygókon dolgozó, nehéz szociális helyzetű munkások érdekeit képviselő tömörülés. Támogatják a szakszervezetek, és a munkás-érdekvédelem erősítését. Meggyőződésük, hogy a galaxis bajainak fő oka a gazdasági kartellek és bürokraták kizsákmányoló politikája, és az ellentéteket nem a jedi-sith törésvonal mentén, hanem a gazdag elit és a kizsákmányolt szegény dolgozó rétegek közti különbségekben kell keresni és leküzdeni. Példaértékűnek tekintik az Asmerun kiépült politikai rendszert és népképviseletet követelnek a Szenátusban.

Támogatók: a Külső Gyűrű és a Peremvidék elszigetelt iparbolygói, pl. Druckenwell

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Nincs kifejezett preferenciájuk, bármely párttal hajlandóak korlátozott mértékű együttműködésre, amelyik hajlandó azonosulni a céljaikkal, kivéve az iparosok képviselőit (pl. IK)

9. Galaktikus Népjóléti Párt

   
 
 

A frakció tagjait elsősorban jómódú ipari és városbolygók alkotják a Belső Gyűrű és a Kolóniák alsó karéjának világai közül, melyek a Solo-Niathal rezsim alatt hezitáltak a Szövetség és a Konföderáció között, végül azonban az Egyesítő Konferencia jóvoltából az előbbi mellett döntöttek. Ezen fejlett, a Vong invázió által kevésbé érintett világok célja elsősorban saját prosperitásuk megőrzése, és a közös szövetségi forrásokba fizetett hozzájárulások minimalizálása. Egyes vélemények szerint a bolygókon és a pártban ma már a Cosra gazdasági hálójának befolyása érvényesül.

Támogatók: Fondor, Denon, és környező rendszerek

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Elsősorban az Egységes Galaktika céljait támogató párt, valós szövetségi rendszerüket nagyban támogatóik befolyásolják
     
 10. Jólét és Szabadság Demokrata Közösség  
 
 

A GNP-frakcióból kiszakadt tömörülés tagjai közé azok a szomszédos rendszerek tartoznak, amelyeken egyelőre nem sikerült megvetnie a lábát a cosrai befolyásnak. Ennek köszönhetően hangosabban szólalnak fel a szövetségi központosítási törekvések ellen és aktívan keresik a kapcsolatot konföderációs, és a határterületeken túli független rendszerekkel. Álláspontjuk szerint a Konföderációval való kiegyezésre és laza központi kormányzatra van szükség.

Támogatók: A GNP-frakcióval szomszédos, határmenti kolóniák (pl. Atzerri, Bestine, Thyferra)

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Elsődlegesen a GNP-vel és támogatottjaival szembehelyezkedő pártokat preferálják (pl. Szabad Szövetség, DKK), de egyetértenek az FRG céljaival is.  
     

11. Peremvidék Fejlesztési Közösség

 
 
 

Elsősorban a Peremvidék alsó galaktikus karéján elhelyezkedő tagrendszerek közül kerülnek ki képviselőik. Olyan rendszereket tömörítenek, melyeket csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érintett a Yuuzhan Vong invázió. Álláspontjuk szerint a Szövetség túl sok forrást fordít az idegen invázió alatt lerombolt kolóniák megtisztítására és újjáépítésére, ezzel pedig elvonja a PFK tagjaitól a fejlődési lehetőségeket. Céljuk egy igazságosabb peremvidéki fejlesztési struktúra kialakítása.

Támogatók: Az alsó-Peremvidék elszigetelt, fejlődő bolygói (pl. Bakura)

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: A PFK együttműködik bármely, a céljait támogató párttal, kivéve az ÚF-et, amellyel érdekellentétben állnak.
     

12. Összefogás a Kolóniákért

   
 
 

A Kolóniák és a Külső Gyűrű Peremvidék felé eső karéjának bolygói alkotják elsősorban ezt a frakciót, melynek tagjai az ESB és a Konföderáció terjeszkedése miatt elveszítették a közvetlen kapcsolatot a Galaxismaggal, emiatt kerülőkre kényszerülnek a Szövetség határain kívüli, veszélyes területeken. Céljuk ennek megfelelően a Szövetség befolyásának minél nagyobb kiterjesztése a Kolóniák és a Középső Gyűrű területén, hogy helyreállíthassák korábbi gazdasági és politikai befolyásukat a térségben.  

Támogatók: Gyndine, Tholatin, Umbara és térségük

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Egyedi érdekeiknek megfelelően a frakcióhoz elsősorban az Egységes Galaktika, és az ESZM politikája áll legközelebb, de együttműködnek mindenkivel, aki egyetért céljaikkal. Ellenzik az elszakadáspártiak politikáját, mint pl. az FRG.

 13. Újjáépítési Fórum    
 
 

A Szövetség határvidékének azon bolygói alkotják a Középső és Külső Gyűrűben ezt a frakciót, amelyek a tagok közül a legjobban megszenvedték a Yuuzhan Vong megszállást. Míg a határvidéken túl az ESB-tag szomszédaik jelentős támogatásokat kaptak a Sith Egyháztól újjáépítési célokra, addig az ÚF tagjai ugyanezt akarják kicsikarni a Szövetségtől, a jelenlegi szintet is kevesellve.

Támogatók: A Szövetség központi területének ESB felőli közvetlen határvidéke (pl. Vinsoth, Bandomeer, Garos) 

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Részben egyetértenek az Egységes Galaktika céljaival, de bárkivel együttműködnek, aki jelentősebb támogatásokat ajánl, kivéve a PFK-t, mellyel érdekellentétben állnak.
     

14. Ipartestületi Konzorcium

   
 
 

A tradicionális iparmágnások és vállalat-tulajdonosok frakciója, akik a Szövetségen belül és kívül is szeretnék megtalálni gazdasági számításaikat, élükön a gazdag Kuat-famíliával. Céljuk a szabad, határokon átnyúló kereskedelem engedélyeztetése az egész galaxisban, és a DIU-hoz hasonló „renitens plebejus szervezetek” körének szűkítése. A cosraiak üzleti érdekeltségi konkurenciát jelentenek számukra, ezért nem kifejezett rajongói az aktuális kormányzatnak.

Támogatók: Kuat és környéke, iparvállalati érdekeltségű üzletemberek

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Bárkivel együttműködnek, aki támogatja céljaikat, kivéve az ideológiai ellenpontnak számító DIU-t. Kritikusak az Egységes Galaktikával és a GNP-vel szemben is, konkurens üzleti kapcsolataik miatt.

Kormány


Leia Organa Solo
(kormányfő)


Ponc Gavrisom
(külügy)Melchior Thul
(gazdaság)


Gron Marrab
(hadügy)


Moog Ulur
(bel- és igazságügy)


Belindi Kalenda
(titkosszolgálatok)


Triebakk
(szociális ügyek)


Fyor Rodan
(művelődés és kultúra)


Lando Calrissian
(Újjáépítési Hatóság)


Nura Wodon
(Szövetségi Legfelsőbb Bíróság)Haderő

Nek Bwua'tu
(Flotta; Főparancsnok)


Tycho Celchu
(Vadászerők)


Stavin Thaal
(Hadsereg)


Garik Loran
(Hírszerzés)Ellenzék

Wynn DorvanNatasi Daala


Camillo Il-RazA média

Javis Tyrr


és hírcsatornájaPerre Needmo


Rieben Sandstone
Egyéb politikusok

Aryn Dro Thul (DKK)Releqi A'kla (SzSz)Hatalmi frakciók és csoportokAloldalak (1): Cosra
Ċ
Mátyás Dina,
2010. jan. 25. 6:59
Comments