Galaktikus Köztársaság

Depallo szenátor kitüntetéseA szenátusi választások eredményeinek területi megoszlása (a győztes szenátort adó párt / frakció szerint) a jelentősebb rendszerekben

1. Központi területek és Sluis van2. Mon Calamari körzete3. Bothan - szektor4. Bakura


Az újabb köztársasági szenátusi választások eredményei: [Coruscanti idő szerint 20190707-es állapot]Az újabb választási kampány legfrissebb eredményei: [Coruscanti idő szerint 20190407-es állapot]A Galaktikus Köztársaság a Galaktikus Szövetség és közvetve az Új Köztársaság jogutódja. További információk a csatolt anyagokban.


A Galaktikus Köztársaság második szenátusi választásának induló pártjai és államfőjelöltjei

1)  Szabadság és Együttműködés pártszövetség / Demokratikus Köztársaságért Koalíció & Szabad Szövetségért /

 


 
A Demokratikus Köztársaságért Koalíció és Szabad Szövetségért Gavrisom elnök kormányához lojálisnak maradó részének pártszövetsége, nagyrészt a DK elvei alapján szervezve. Kiállnak a nemi, faji egyenlőségért és a progresszív, liberális kulturális értékek megtartásáért a Köztársaságban. Erősen feministák és a politikai korrektség modern kultúrájának megteremtését tűzték ki zászlajukra, mint a Birodalmak elleni küzdelem legújabb formáját. Nem úgy akarnak győzelmet aratni, hogy megölik az ellenségieket, hanem meg akarják menteni azokat, akiket szeretnek. (ti. a hasonlóan gondolkozó progresszív, liberális köztársasági polgárokat).  Elsősorban a kisebb, nem jelentős magbeli és peremvidéki rendszerekből támogatják őket, céljuk a fiatalabb korosztály, nők, deprimáltak és egyéb szempontból hátrányos helyzetű fajok és csoportok megszólítása.

Támogatók: Caamas és Ithor képviselői, Chandrila és környéke, Sluis szektor, Ambria és környéke, Borleias, Tanaab és környéke, Kashyyyk-szektor, a Corellian Run egyes rendszerei, Bakura-szektor, New Alderaan, számos kisebb rendszer Köztársaság-szerte.

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]


Együttműködés: A választások eredményétől függően rugalmasak együttműködési szempontból, de mivel kevés versenytársuk akar velük együtt kormányozni, lényegében csak a DIU-val és az Élő Erő pártjával való együttműködésben bízhatnak. Ellenzéki szerepre készülnek.

Frakcióvezető: Occasia Cortez

Államfőjelölt: Kathylin Holdo [Gatalenta - rendszer] 2)  Republikánusok - Erős és Egységes Köztársaságért Mozgalom pártszövetség / ESZM & Egységes Galaktika / 
Az Egységes Galaktika maradványaiból és az Erősebb Szövetségért Mozgalom (később Erősebb Köztársaságért Mozgalom) meghatározó részéből létrejött centrista felfogású pártszövetség, amely a Köztársaság hatalmának, központi erejének és biztonságának megerősítését, a Gavrisom-kormány alatt kialakult gyenge és felesleges bürokrácia visszaszorítását és a társulási megállapodások felülvizsgálatát tűzte ki céljául, különös tekintettel a Jedikkel, az Ellenállással, valamint a Vostroyával és az Élő Erő egyházával kötött megállapodásokra. A korábbi, elsősorban az ESZM-hez köthető birodalmi szimbolikájuk az utóbbi időben erősen finomodott és felváltotta a Köztársaság nagyságának újrateremtésére irányuló üzenetek megfogalmazása a Cal Omas-i elvek mentén. A Hírszerzés és az ellenzéki pártok között köttetett titkos, a Köztársaság megmentésére és megerősítésére irányuló megállapodás legfontosabb szereplői. Konzervatív és néppárti felfogású tömörülésként elsősorban - de nem kizárólag - a humán lakosság, az idősebbek, férfiak és a városbolygók lakosai közül kerülnek ki támogatóik.

Támogatók: A Galaxismag környéke, Coruscant és térsége, Taris és térsége, Talasea, Telti, Gyndine, Duro, a Hydian-határvidéke, Garos és Obroa - skai térsége

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Vezető kormányzati szerepre készülnek, számos párttal kiterjedt, előzetes megállapodásokat kötöttek, többek között az FRG-vel, a Technokratákkal és a Populistákkal.

Frakcióvezető: Wynn Dorvan

Államfőjelölt: Givli G'Sil [Coruscant - rendszer] 


3) Független Rendszerek Galaxisa / inkl. Szabad Rendszerek Szövetsége független frakció /A Moog Ulur - féle, Gavrisommal és a Bírósággal kooperáló vezetés eltávolítása és a kormánykoalícióból való kilépés után a párt pozíciója nem hogy gyengült volna a köztársasági politikai palettán, hanem egyenesen erősödött, részben a Szabad Rendszerek Szövetsége csatlakozásával, amelynek fő politikai erői ezt a pártot erősítik. Továbbra is a periféria érdekeinek képviselete a párt deklarált célja, de korábbi, szeparatizmusba és anarchizmusba hajló politikájából visszavéve mérsékelt, az önkormányzatiság és a föderalizmus elveit erősító tömörülésként a középutas és a peremvidéki szavazók megszólítását tűzte zászlajára. A Republikánusok után a Köztársaság megmentésére alakult titkos hírszerzési - politikai együttműködés második legerősebb tagjai, vezetői kiterjedt alvilági, illetve nem hivatalos kapcsolatrendszerrel és árnyékszervezetekkel rendelkeznek (mint például a PEregrine-hálózat, vagy Zwerth szenátor hálózata), amelyeket az ügy érdekében a Hírszerzéssel együtt koordinálnak.

Támogatók: Naboo, a Corellian Run menti rendszerek nagy része, Serenno és a hajdani SZRSZ-területek nagy része.

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Koalíciós kormányzati szerepre törekszenek, így előzetes megállapodásokat kötöttek a Republikánusokkal és a Populistákkal.

Frakcióvezető: Abren Zwerth

Államfőjelölt: Noel Naberrie [Naboo - rendszer]

4) Technokrata Párt párszövetség / Ipartestületi Konzorcium, Centrista Párt,  Szuverén Kolóniák, IMU /Elsősorban a Commenor és térsége, tehát az ESB-ből átállt rendszerek politikai képviseletére irányuló tömörülés, amely azonban kiterjesztette befolyását a Köztársaság területén már működő, elsősorban nagyiparosokat, vállalkozókat, pénzembereket tömörítő további konglomerátumokra, egységes rendszerbe szervezve olyan tömörüléseket, mint a metellosi Centristák, Kuat és Balmorra Ipartestületi Konzorciuma, vagy éppen az Intergalaktikus Monetáris Unióhoz kötött szenátorok. A tömörülés értelmi szerzője és fő mentora Commenor vállalatbirodalmának vezetője, Lex Lu'uthor. Tagságából adódóan gazdaságpolitikájában liberális, állampolitikájában viszot inkább centrista tömörülés, amely a mérleg nyelvének szerepére törekszik a közelgő választásokon. Támogatottsága ennek megfelelően elsősorban iparosodott szektorokban és nehézipari városbolygókon kiemelkedően erős, a rurális és peremvidéki területeken elhanyagolható. 

Támogatók: Commenor és térsége, Rendili, Cato Neimoida, Kuat, Balmorra, Druckenwell, Metellos, Hosnian és más ipar- és városbolygók

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Koalíciós kormányzati szerepre törekszenek, így előzetes megállapodást kötöttek a Republikánusokkal.

Frakcióvezető: TBA

Államfőjelölt: Tonaald Ramp [Commenor - rendszer]5) Dolgozók Intergalaktikus UniójaAz awerisi csatát és az Onderon pusztulását követő köztársasági nyomozás, illetve az ezzel kapcsolatos, Vostroya szerepére utaló pletykák és találgatások alaposan megtépázták a késői kormánykoalíciós partnerként fellépő DIU hírnevét és támogatottság. Számos prominens képviselőjét Vostroyának történő kémkedés vádjával kiutasította a Köztársaság biztonsági és katonai vezetése. A Frontizmus töretlenül lelkes képviselőiként azonban a DIU vezetése továbbra is eltökélt, hogy meglévő, elsősorban peremvidéki bányabolygókon kiépített bázisát úhjra megerősítse, és ismét a Köztársaság meghatározó politikai szereplőjévé váljon. Külpolitikai kérdésben a Vostroyával való szoros egxyüttműködés feltétlen hívei.

Támogatók: Sullust, Vinsoth, számos kisebb határvidéki bányabolygó elsősorban a vostroyai befolyási övezetek mentén

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Ellenzéki szerepre törekszenek, jelenlegi céljuk a legalitásban maradás, a szenátusi bejutási küszöb elérése és befolyásuk erősítése a későbbiekben.

Frakcióvezető: TBA

Államfőjelölt: Chegu Evara [Sullust - rendszer]
6)  Köztársasági Populista PártAzon rendszerek és szenátorok politikai tömörülése, amelyek az Awerist és Onderont követő botrányok miatt végül csatlakoztak az ellenzék Gavrisom elnök kormányával szembeni bizalmatlansági indítványához, egyúttal kiléptek a Szabad Szövetségért frakciójából. A Lázadás és a hajdani Új Köztársaság legprominensebb rendszereinek és szektorainak konglomerátuma, amely ily formán nagy arányban tömörít a Galaktikus Konföderációból átlépett rendszereket is. Középutas, liberális politikát követnek, de erős külpolitikai és védelempolitikai elképzeléseik vannak. A Szabad Szövetségért korábbi választóinak jelentős részével azonban szembehelyezkedtek azáltal, hogy sok tekintetben a jelenlegi ellenzék politikáját támogatják, így a magrendszereiknek számító területeiken kívül alacsony a támogatottságuk.  Az Új Köztársaság elveit akarják átültetni és megőrizni az újhullámos, progresszív társadalomépítésre törekvő Szabadság és Együttműködés frakciójával szemben. Vezetői között számos prominens politikus található mind a Daala -, mind a Gavrisom - kormányzat idejéből.

Támogatók: Korélia és térsége, Mon Calamari és térsége, Bothan-szektor, Thyferra, Atzerri, Ithor

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Koalíciós kormányzati szerepre törekszenek, így előzetes megállapodást kötöttek a Republikánusokkal és az FRG-vel

Frakcióvezető: Ti'urg Dre'llye

Államfőjelölt: Gron Marrabb [Dac - rendszer, Mon Calamari)7)  Élő Erő PártAz LMGP megszűnése után a párthoz kötődő elvhű, ESB - kapcsolatokkal nem rendelkező aktivisták, a zeltron Galaktikus Élet és Fény pártja nevű békemozgalom, valamint a Jedi Rendből kiszakadt, zonama sekoti pacifista tanításokra épülő Élő Erő Egyház együttműködéséből létrejött pártszövetség. Céljuk a béke megteremtése minden dimenzióban, egyházi jellegükből adódóan háborúellenesek, nagy hangsúlyt fektetnek az elesettek, szegények, sérültek támogatására, jószolgálati tevékenységük kifejezetten erős. Elsősorban olyan választók és csoportok megszólítására törekszenek, akik az LMGP, a Jedi Rend, vagy akár a Sith Egyház missziós tevékenységeinek megszűntével szinte semilyen segítségre nem számíthatnak. Erős prófétista és jedi kötődésük van legalábbis filozófiai szinten, de ez konkrét, határokon átnyúló támogatás, vagy együttműködés formájában még nem nyilvánult meg. A Fény Hadserege nem támogatja őket pacifizmusuk miatt.


Támogatók: Zeltros, Dathomir, Mimban

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Céljuk a Szenátusba jutás, és a Jedikkel, valamint az Élő Erő Egyházával való társulási együttműködések fenntartása.

Frakcióvezető: TBD

Államfőjelölt: Arthura [Mimban - rendszer, eredetileg chev]
8) A Mi Köztársaságunk Párt / Galaktikus Igazság és Élet Pártja /A Galaktikus Igazság és Élet Pártja, valamint az ESZM szélsőségesen jacenista, gárdista és birodalompárti, a letartóztatásokat elkerülő fanatikusaiból alakult szerveződés, fő központja a Denon, illetve a Galaktikus Fórum nevű holoportál és közösségi szerveződés. Tagjai között jelentős számban vannak a korábbi háború leszerelt veteránjai, valamint az ESZM-ből szélsőséges emberközpontú nézeteik és birodalmipárti elhajlásaik miatt kiszorított vezetők. Néhány tagjuk összefonódott az Onderon megsemmisüléséhez vezető állítólagos vostroyai összeesküvéssel is. Háborúpártiak, de az ESZM néppárti fordulatát és a Gavrisom - kormány egyes volt tagjaival való együttműködést a Köztársaság elárulásának tartják. Az ESZM-ből és szövetségeseiből kiábrándult választók megszólítása a céljuk.

Támogatók: Denon, a városbolygók lecsúszott alsó-középrétege

Támogatottság: [az első felmérések eredményei után frissül]

Együttműködés: Céljuk a Szenátusba jutás, ellenzéki szerepre készülnek

Frakcióvezető: Emmer Novakh

Államfőjelölt: Durr Odora [Denon - rendszer]

-----------------------------------


A Galaktikus Szövetség / Galaktikus Köztársaság / új alkotmányáról (1. kérdés), valamint a Jedi Lovagrenddel kötendő alapszerződésről (2. kérdés) szóló népszavazás eredménye [Coruscanti idő szerinti 20141015-ös állapot]


A táblázat a legjelentősebb szövetségi tagrendszerek és közvetlen szektoruk eredményeit tartalmazza.
Magyarázat:
Kék: IGEN szavazatok aránya az 1. kérdésben.
Piros: IGEN szavazatok aránya a 2. kérdésben.

Összesített eredmény:
1. kérdés: IGEN - 60%; NEM - 40%
2. kérdés: IGEN - 57%, NEM - 43%

A szenátusi választás eredménye [Coruscanti idő szerint 20140413-as állapot]A választási kampány legfrissebb eredményei: [Coruscanti idő szerint 20140301-es állapot][Coruscanti idő szerint 20131025-ös állapot]A Galaktikus Szövetség főbb politikai frakciói:

 1. Egységes Galaktika
   
 
 

A Galaktikus Szövetség jelenlegi kormányzó frakciója. A Darth Caedus-krízist követően a kiegyezést, konszolidációt, újjáépítést és a jedi rend, valamint általában az Erőhasználók szerepének csökkentését támogató erők platformja. A frakció közös összetartó ereje elsősorban Daala államelnök és stábja karizmájában és szervezőkészségében rejlik. Céljuk, hogy továbbra is a Galaktikus Szövetség maradjon a galaxis meghatározó, minél több tagot tömörítő állama. Ennek kapcsán támogatják az Egyesítő Konferencia munkájának folytatását és a Yuuzhan Vong és egyéb háborúk által elpusztított területek újjáépítését és elítélik a Szövetségtől független katonai erők – például a jedik Fény Hadserege – működését.

Támogatók: A Középső Gyűrű Yuuzhan Vong által érintett, támogatásokra szoruló területei, a Belső Gyűrű és a Kolóniák felső, szintén invázió által érintett karéja, Tion szektor, a Mag Cosra és Polneye felőli alsó és külső szektorai

Támogatottság: Az első felmérésen 35% körüli eredményt értek el, ami a Vong invázió bejelentése és a Sith fenyegetés erősödése óta növekedett, viszont még így sem éri el az egyszerű többséghez szükséges értéket.

   

Együttműködés: Az Egységes Galaktika jellemzően a kisebb, peremvidéki rétegpártokkal történő együttműködést célozza meg, amennyiben a koalíciós kormányzás szükségessé válik.

Frakcióvezető: Camillo Il-Raz

Államfőjelölt: Natasi Daala

   
2. Szabad Szövetség
   
 
 
Elsősorban a Solo-Niathal-féle tömörülős és a nyomukban kialakuló új Daala-féle egységpárt domináns ellenzékéből álló frakció, akik elég hosszú ideje politizáltak már ahhoz a Szövetségben és jogelődjében, az Új Köztársaságban, hogy kiterjedt politikai és gazdasági kapcsolataik legyenek. Számos olyan faj és rendszer áll a frakció mögött, melyek korábban az ÚK, vagy a Szövetség hangadó erőinek számítottak, és a Daala hatalomra kerülését követő időszakban befolyásuk csökkent. Céljuk egy demokratikusabb, az ÚK-s hagyományokat jobban ápoló állam létrehozása a Cal Omas-i hagyományok jegyében.

Támogatók: Bormea szektor, Kashyyyk, Caamas és Ithor képviselői, Mon Calamari szektor, Naboo, Sullust és szektoraik, Sluis szektor

Támogatottság: az első felmérésen elért 30%-os eredményük a kampány folyamán folyamatosan javult, azonban Leia Organa Solo színre lépése miatt radikálisabb ellenfelük, a DKK számos szavazójukat csábíthatja át a finisben.Együttműködés: A Szabad Szövetség nyitott a más pártokkal való együttműködésre az Egységes Galaktika leváltásának érdekében, kivéve a radikálisan jedi-ellenes, általuk antidemokratikusnak tekintett pártokat. (pl. ESZM)

Frakcióvezető: Gron Marrab szenátor

Államfőjelölt: Releqi A’kla szenátor

     

3. Erősebb Szövetségért Mozgalom


 

 

Az ESZM célja az erős, központosított, biztonságos és rendezett életkörülményeket kínáló Szövetség létrehozása, amely keményen fellép a biztonságát és egységét fenyegető külső és belső erőkkel szemben egyaránt. Rendpárti politikájuk a Solo-Niathal rezsim támogatóira és kedvezményezettjeire épül, nem kis részben a Galaktikus Szövetségi Gárda volt tagjainak bevonásával építik szervezeteiket. Bevallottan támogatják a Galaktikus Birodalomra emlékeztető szimbólumok és berendezkedés kialakítását, alkalmazását. Ennek legeklatánsabb formája államfőjelöltjük személye, akit deklaráltan Palpatine Császár távoli rokonának tartanak.

Támogatók: Galaxismag Coruscant-közeli rendszerei, Belső Gyűrű Balmorra felőli-térsége (volt birodalmi katonai és iparterületek)

Támogatottság: kezdeti alacsony támogatottságuk ambíciózus vezetőiknek és gazdag pénzügyi bázisuknak köszönhetően az első felmérés idejére 15% köré emelkedett, harmadik erőként elsősorban az Egységes Galaktika szavazóit megszólítva. 

Együttműködés: Az ESZM radikális retorikájára való tekintettel a legtöbb párt potenciális partnerei között nem szerepel.

Frakcióvezető: Givli G’Sil

Államfőjelölt:  Ederlaith Pallopides

     
4. Demokratikus Köztársaságért Koalíció
   

 

Az Új Köztársaság hagyományaiból építkező frakció magját gazdag alderaani üzletemberek és emberi (polgár-)jogi harcosok és aktivisták adják. Pártjuk nyíltan kiállt a Szövetségben tapasztalható, a birodalmi időket idéző rasszizmus, idegen- és alderaani-ellenesség, valamint a jedik iránti gyűlölet ellen. Élesen elítélik a volt Birodalomhoz bármilyen formában kötődő személyek szerepvállalását és meggyőződésük, hogy a Birodalom bűneinek feldolgozása a mai napig nem történt meg. Támogatottságuknak hatalmas lökést, politikájuknak pedig új irányt adhat az, hogy Leia Organa Solot kérték fel államfőjelöltjüknek.

Támogatók: alderaaniak, Chandrila, Borleias, Taanab,  a Mag és a Belső Gyűrű ÚK-hoz húzó rendszerei,  A Szövetség konföderációs területekről származó állampolgárai

Támogatottság: kezdeti 5% körüli támogatottságuk Organa Solo jelölése óta folyamatosan növekszik, elsősorban a Szabad Szövetségért és a kisebb pártok szavazói jóvoltából.

Együttműködés: A DKK nem zárja ki az együttműködést a Szabad Szövetséggel, ugyanakkor az Egységes Galaktikát és az ESZM-t birodalmi múltjuk és jedi-ellenességük miatt nem tekinti partnernek.

Frakcióvezető: Aryn Dro Thul

Államfőjelölt: Leia Organa Solo


5. Lehet Más a Galaktikus Politika
   
 
 

Az LMGP olyan, elsősorban szórakoztatóipari berendezkedésű rendszerek és közösségek érdekeit képviseli, amelyek célja a minél lazább galaktikus kormányzás és az egyének teljes körű szabadságának biztosítása, ideértve az eltérő fajú, kultúrájú és szexuális beállítottságú egyének és közösségek közti békés együttélés megteremtését. Új pártalakulatként tűntek fel a galaktikus porondon, és liberális politikájuknak köszönhetően hamar nagy népszerűségre tettek szert olyan, a társadalom peremén élő közösségek körében, mint a csempészek, prostituáltak, drogosok, szerencsejátékosok és kocsmatulajdonosok.

Támogatók: Abregado, Pantolomin, a Mag és a Peremvidék kaszinóvilágainak és –negyedeinek képviselői.

Támogatottság: Mivel egy eddig inaktív választói réteget céloztak meg, gyors felívelésük elsősorban ennek tudható be. Legfrissebb adatok alapján elérhetik az 5%-ot. 

Együttműködés: Az LMGP nem zárja ki az együttműködést a kisebb, regionális, illetve a jelenlegi ellenzék domináns pártjaival, ugyanakkor újszerűsége miatt eddig nem kapott megkeresést nagyobb tömörülésektől. Különösen rossz viszonyt ápolnak az ESZM aktivistáival.

Frakcióvezető: Terr Yblack

Államfőjelölt: Fyor Rodan
 
   
 Kis, regionális szövetségi pártok:

   
 6. Galaktikus Élet és Fény Pártja    
 
 

A GÉFP a galaxis megvilágosodott lakóit képviseli, akik hisznek a minden értelmes lényt összekötő szeretetben és harmóniában. Tagjaik elvetik a háborút, és fegyvermentes galaxist szeretnének építeni. Számos vád érte vezetőiket drogügyekkel, vallási szekták alapításával és prostitúcióval kapcsolatban. Az LMGP politikáját álságosnak, pusztán haszonszerzésre épülőnek tartják, és vallják, hogy ők a galaktikus béke és megértés valódi képviselői.

Támogatók: Elsősorban Zeltros és a Gyűrűk Hutt űr felé eső területei

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: A GÉFP nem törekszik együttműködésre más pártokkal. Az LMGP ellenpontjaként fogalmazzák meg magukat.

     

7. Független Rendszerek Galaxisa

   
 
 

Olyan kisebb, jellemzően a Szövetség törzsterületétől távolabb eső rendszereket tömörít, amelyek szeretnék elhagyni a közösséget, azonban támogatások és befolyásos külső barátok hiányában nem mernek függetlenedni. Így céljuk inkább a szövetségi kötelékek lazítása, és a rendszerek önállóságának növelése. Elleneznek minden központosítási törekvést.

Támogatók: a Peremvidék felé vezető útvonalak független, elszigetelt bolygói, pl. Rodia

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Elsősorban a Szövetség kereteinek lazításáért lobbizó kis pártokat tekintik partnernek (pl. JSzDK)

     

8. Dolgozók Intergalaktikus Uniója

 
 
 

A ipari bolygókon dolgozó, nehéz szociális helyzetű munkások érdekeit képviselő tömörülés. Támogatják a szakszervezetek, és a munkás-érdekvédelem erősítését. Meggyőződésük, hogy a galaxis bajainak fő oka a gazdasági kartellek és bürokraták kizsákmányoló politikája, és az ellentéteket nem a jedi-sith törésvonal mentén, hanem a gazdag elit és a kizsákmányolt szegény dolgozó rétegek közti különbségekben kell keresni és leküzdeni. Példaértékűnek tekintik az Asmerun kiépült politikai rendszert és népképviseletet követelnek a Szenátusban.

Támogatók: a Külső Gyűrű és a Peremvidék elszigetelt iparbolygói, pl. Druckenwell

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Nincs kifejezett preferenciájuk, bármely párttal hajlandóak korlátozott mértékű együttműködésre, amelyik hajlandó azonosulni a céljaikkal, kivéve az iparosok képviselőit (pl. IK)

9. Galaktikus Népjóléti Párt

   
 
 

A frakció tagjait elsősorban jómódú ipari és városbolygók alkotják a Belső Gyűrű és a Kolóniák alsó karéjának világai közül, melyek a Solo-Niathal rezsim alatt hezitáltak a Szövetség és a Konföderáció között, végül azonban az Egyesítő Konferencia jóvoltából az előbbi mellett döntöttek. Ezen fejlett, a Vong invázió által kevésbé érintett világok célja elsősorban saját prosperitásuk megőrzése, és a közös szövetségi forrásokba fizetett hozzájárulások minimalizálása. Egyes vélemények szerint a bolygókon és a pártban ma már a Cosra gazdasági hálójának befolyása érvényesül.

Támogatók: Fondor, Denon, és környező rendszerek

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Elsősorban az Egységes Galaktika céljait támogató párt, valós szövetségi rendszerüket nagyban támogatóik befolyásolják
     
 10. Jólét és Szabadság Demokrata Közösség  
 
 

A GNP-frakcióból kiszakadt tömörülés tagjai közé azok a szomszédos rendszerek tartoznak, amelyeken egyelőre nem sikerült megvetnie a lábát a cosrai befolyásnak. Ennek köszönhetően hangosabban szólalnak fel a szövetségi központosítási törekvések ellen és aktívan keresik a kapcsolatot konföderációs, és a határterületeken túli független rendszerekkel. Álláspontjuk szerint a Konföderációval való kiegyezésre és laza központi kormányzatra van szükség.

Támogatók: A GNP-frakcióval szomszédos, határmenti kolóniák (pl. Atzerri, Bestine, Thyferra)

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Elsődlegesen a GNP-vel és támogatottjaival szembehelyezkedő pártokat preferálják (pl. Szabad Szövetség, DKK), de egyetértenek az FRG céljaival is.  
     

11. Peremvidék Fejlesztési Közösség

 
 
 

Elsősorban a Peremvidék alsó galaktikus karéján elhelyezkedő tagrendszerek közül kerülnek ki képviselőik. Olyan rendszereket tömörítenek, melyeket csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érintett a Yuuzhan Vong invázió. Álláspontjuk szerint a Szövetség túl sok forrást fordít az idegen invázió alatt lerombolt kolóniák megtisztítására és újjáépítésére, ezzel pedig elvonja a PFK tagjaitól a fejlődési lehetőségeket. Céljuk egy igazságosabb peremvidéki fejlesztési struktúra kialakítása.

Támogatók: Az alsó-Peremvidék elszigetelt, fejlődő bolygói (pl. Bakura)

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: A PFK együttműködik bármely, a céljait támogató párttal, kivéve az ÚF-et, amellyel érdekellentétben állnak.
     

12. Összefogás a Kolóniákért

   
 
 

A Kolóniák és a Külső Gyűrű Peremvidék felé eső karéjának bolygói alkotják elsősorban ezt a frakciót, melynek tagjai az ESB és a Konföderáció terjeszkedése miatt elveszítették a közvetlen kapcsolatot a Galaxismaggal, emiatt kerülőkre kényszerülnek a Szövetség határain kívüli, veszélyes területeken. Céljuk ennek megfelelően a Szövetség befolyásának minél nagyobb kiterjesztése a Kolóniák és a Középső Gyűrű területén, hogy helyreállíthassák korábbi gazdasági és politikai befolyásukat a térségben.  

Támogatók: Gyndine, Tholatin, Umbara és térségük

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Egyedi érdekeiknek megfelelően a frakcióhoz elsősorban az Egységes Galaktika, és az ESZM politikája áll legközelebb, de együttműködnek mindenkivel, aki egyetért céljaikkal. Ellenzik az elszakadáspártiak politikáját, mint pl. az FRG.

 13. Újjáépítési Fórum    
 
 

A Szövetség határvidékének azon bolygói alkotják a Középső és Külső Gyűrűben ezt a frakciót, amelyek a tagok közül a legjobban megszenvedték a Yuuzhan Vong megszállást. Míg a határvidéken túl az ESB-tag szomszédaik jelentős támogatásokat kaptak a Sith Egyháztól újjáépítési célokra, addig az ÚF tagjai ugyanezt akarják kicsikarni a Szövetségtől, a jelenlegi szintet is kevesellve.

Támogatók: A Szövetség központi területének ESB felőli közvetlen határvidéke (pl. Vinsoth, Bandomeer, Garos) 

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Részben egyetértenek az Egységes Galaktika céljaival, de bárkivel együttműködnek, aki jelentősebb támogatásokat ajánl, kivéve a PFK-t, mellyel érdekellentétben állnak.
     

14. Ipartestületi Konzorcium

   
 
 

A tradicionális iparmágnások és vállalat-tulajdonosok frakciója, akik a Szövetségen belül és kívül is szeretnék megtalálni gazdasági számításaikat, élükön a gazdag Kuat-famíliával. Céljuk a szabad, határokon átnyúló kereskedelem engedélyeztetése az egész galaxisban, és a DIU-hoz hasonló „renitens plebejus szervezetek” körének szűkítése. A cosraiak üzleti érdekeltségi konkurenciát jelentenek számukra, ezért nem kifejezett rajongói az aktuális kormányzatnak.

Támogatók: Kuat és környéke, iparvállalati érdekeltségű üzletemberek

Támogatottság: A kilenc „1%-os” párt egyike, csak regionális szerepük van. A finisben döntő lehet, hogy melyik nagy párt támogatására szólítják fel szavazóikat.

Együttműködés: Bárkivel együttműködnek, aki támogatja céljaikat, kivéve az ideológiai ellenpontnak számító DIU-t. Kritikusak az Egységes Galaktikával és a GNP-vel szemben is, konkurens üzleti kapcsolataik miatt.Kormány


Leia Organa Solo
(kormányfő)


Ponc Gavrisom
(külügy)Melchior Thul
(gazdaság)


Gron Marrab
(hadügy)


Moog Ulur
(bel- és igazságügy)


Belindi Kalenda
(titkosszolgálatok)


Triebakk
(szociális ügyek)


Fyor Rodan
(művelődés és kultúra)


Lando Calrissian
(Újjáépítési Hatóság)


Nura Wodon
(Szövetségi Legfelsőbb Bíróság)Haderő

Nek Bwua'tu
(Flotta; Főparancsnok)


Tycho Celchu
(Vadászerők)


Stavin Thaal
(Hadsereg)


Garik Loran
(Hírszerzés)Ellenzék

Wynn DorvanNatasi Daala


Camillo Il-RazA média


Perre Needmo


Rieben Sandstone
Egyéb politikusok

Aryn Dro Thul (DKK)Releqi A'kla (SzSz)Hatalmi frakciók és csoportok Aloldalak (1): Cosra
Ċ
Mátyás Dina,
2010. jan. 25. 6:59
Comments