EGB Könyv‎ > ‎

XXXIII/2

Harmincharmadik Fejezet

Második Rész

Coruscanti Híradó

[nyilvános Holonet csatorna híradás]

Rendkívüli híreinket hallják

Nézők milliárdjainak szeme előtt játszódott le a szövetségi elnökjelöltek élő holovíziós vitája során a galaktikus történelem elmúlt éveinek legmegdöbbentőbb terrortámadása. A jedikre és Sithekre emlékeztető ruházatot viselő, fénykardokkal és sugárvetőkkel felfegyverkezett támadók az Elnöki Hivatal biztonsági erőit leküzdve jutottak be a vitának helyet adó épületbe, ahol túszokat ejtettek és beolvasták követeléseiket egy eddig ismeretlen, az Erőhasználók jogait védelmező mozgalom nevében. A biztonsági erők beavatkozása következtében kialakult összecsapásban, melynek során a jedi és Sith túszejtők egymással is összecsaptak, a szövetségi politikai elit számos tagja vesztette életét, vagy sebesült meg.

Az áldozatok között van Releqi A'kla szenátor, a Szabad Szövetségért államfőjelöltje, az Egyesítő Konferencia elnöke és a Szövetség külügyi megbízottja. Ugyancsak az áldozatok között van Terr Yblack, a Lehet Más a Galaktikus Politika frakcióvezetője, valamint kilenc további politikus és üzletember a coruscanti elitből. A sebesültek között van Ederlath Pallopides és Emmer Novakh, az Erősebb Szövetségért Mozgalom politikusai, valamint Camillo Il-Raz, az Egységes Galaktika frakcióvezetője, akinek állapotáról nem közöltek további információkat. 

Az előzetes hírek szerint az ESZTEK terrorelhárító szolgálat és a fegyveres támadók veszteségei külön-külön elérik az ötven főt. Az ESZTEK szóvivője nem kívánt válaszolni kérdéseinkre. A Szövetségi Bíróság szóvivője elmondta, a szenátusi választást a történtek ellenére különleges biztonsági intézkedések mellett várhatóan megtartják. 

Az Elnöki Hivatal képviseletében Wynn Dorvan elnöki megbízott elmondta: Daala elnök biztonságban van. Az elnök asszony fegyverhasználatával kapcsolatos spekulációkat nem kívánta kommentálni. A megbízott elmondta, az Elnöki Hivatal meggyőződése szerint a jedik és a Sithek állampuccsot kíséreltek meg, mely indokolja a rendkívüli állapot bevezetését. 

A Jedi Lovagrend és a Sith Egyház képviselői megkeresésünkre nem kívántak nyilatkozni. 

A műsorvezető Javis Tyrr kérdésünkre elmondta: "Ez volt életem legmegdöbbentőbb holovíziós vitája". 

Tudósítócsoportunk folyamatosan jelen van a galaktikus pártok és kormányzati szervek sajtószobái előtt - a friss hírekről azonnal beszámolunk.


Coruscant

- Nem hiszem el, hogy ennyibe tellett ezeknek az amatőröknek átjutni magukon! - Daala magából kikelve trappolt fel s alá az irodájában, miközben Aiax feszes vigyázzban, de láthatóan olyan arckifejezéssel állt az ajtó mellett, mintha mindjárt elsüllyedne szégyenében. Dorvan a vendégeknek fenntartott egyik fotelben ülve simogatta Zseb még mindig vérfoltos kis fejét. 

- Éppen azért cseréltem le a Sanagarokat magukra - bökött Aiax felé Daala dühösen -, mert magasabb szintű biztonságra volt szükségem! Ezt nevezik maguk maximális lefedettségű biztosításnak? Komolyan mondom, ha tíz mandalóriait vittem volna a maguk klónjai helyett, egyetlen jedi, vagy Sith sem jut be! 

- Le fogjuk vonni a megfelelő tanulságokat, asszonyom - jelentette ki Aiax szárazon. - Nem tagadom, hogy kudarcot vallottunk. A civil áldozatok mellett több, mint harminc kommandósunk halt meg, mert nem voltunk megfelelően felkészülve. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy valóban hány erőhasználó volt a támadók között. Ahogyan erős a gyanúm, hogy belülről törték fel a biztonsági hálónkat. 

- Csak nem maga is elhiszi azt a koholmányt, amit Organa Solo adott elő a legvégén... - tajtékzott Daala.

- Akár igaz, Főnök, akár nem, a parancsnoknak igaza van - köhintett némi csend után Dorvan. - Az áldozatok nagy száma és a nyilvánosság miatt, amit ez az ügy kapott, azt hiszem, súlyos következmények elé nézünk politikai szinten is. A választók nem viselik jól, ha meg akarják őket téveszteni. És nem mehetünk el Lecersen és Il-Raz eltűnése mellett sem. 

- Állítson rá annyit embert, vagy klónt, amennyit csak kell - bámult ki az ablakon Daala. Mindenütt az ESZTEK páncélozott siklói cirkáltak az Elnöki Palota körül. - Kerítsék elő őket...

- El kell halasztanunk a választást, amíg ez nem tisztázódik, asszonyom - próbált pragmatikus lenni Dorvan. - Rendkívüli állapotra hivatkozással, bármivel...

- Az a probléma, Wynn... - fordult meg Daala, és tekintetében most először lehetett látni düh helyett kétséget. -, hogy nem tudom, lesz-e még ráhatásunk erre. 

...

A Szövetségi Flottaparancsnokság felszíni épületének fő eligazítójában a stúdióból frissen érkezett Gron Marrab szenátor, valamint a Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője, a fekete bőrű Belindi Kalenda vezérőrnagy foglaltak helyet, várva a sebtiben összehívott megbeszélés harmadik tagját. 

- Nagyon sajnálom, ami Releqivel történt - tette a mon cal uszonyos kezére sajátját Kalenda. 

- Nem ő volt az egyetlen áldozat - ingatta a fejét Marrabb. - Folyamatosan jönnek a friss jelentések a kórházakból... egyszerűen nem hiszem el, hogy elsiklottunk egy ekkora biztonsági rés felett, Belindi.

- Nekem mondod? - vonta fel a szemöldökét a Hírszerzés vezetője. 

Az ajtó félrehúzódott, és egy hófehér főtiszti egyenruhás bothan lépett be a szobába, nyomában egy admirálisi rangjelzésű bithhel és a Szövetség legismertebb ithorijával. 

- Admirális - állt fel egyszerre Marrab és Kalenda, majd meglepetten a harmadik vendégre pillantottak. - Elnézést, nem tudtuk, hogy társasággal jön... - tette hozzá a Hírszerzés feje. 

Nek Bwua'tu egy szó nélkül leült az asztalfőre, és végignézett a társaságon. 

- Amit az elmúlt pár percben az adjutánsom megmutatott nekem - biccentett a mellette ülő bith, Asokaji admirális felé a Szövetségi Flotta parancsnoka -, az nem csak egy tragikus esemény felvétele, amit milliárdok láthattak élőben a galaxisban, de egy igen súlyos biztonsági kockázat is a Szövetség egészére nézve. Az elnöki terrorelhárítók nem tudtak megakadályozni egy ilyen nagy volumenű akciót a jelöltek ellen, önök pedig - pillantott Kalendára - szinte nem is tudtak róla semmit. 

- Vállalom az ezzel kapcsolatos felelősséget, uraim - biccentett Kalenda. - De hozzá kell tegyem, a legvégső riasztások alapján feltételezhetjük, hogy az Elnöki Hivatal és a terrorelhárító szervezet felső szintjeit érintő biztonsági rés miatt juthattak be a támadók. Függetlenül attól, hogy valóban erőhasználókról van szó, vagy sem, ez súlyos aggályokat vet fel a biztonságunkkal kapcsolatban. 

- Egyetértek - biccentett Bwua'tu. - És éppen ezért az a meggyőződésem, hogy ebben a helyzetben egy pillanattal sem halogathatjuk tovább a választások lebonyolítását. 

- Sokan lesznek, akik halasztást követelnek majd - jegyezte meg Marrab.

- És ezt más körülmények között meg is érteném, szenátor - biccentett a bothan főadmirális. - De önnek, mint a belbiztonsági bizottság fejének is be kell látnia, hogy ha most nem folytatjuk a folyamatot, az elnöki szervek határozatlan időre meghosszabíthatják ezt a patthelyzetet. Ami a biztonsági kitettségük kockázatait látva nem megengedhető. Éppen ezért - intett most az asztal másik oldalán ülő ithori felé - konzultáltam Nodon főbíróval. 

- Megvannak a megfelelő jogi lehetőségek arra, hogy rendkívüli állapot bejelentése mellett megtartsuk a választást, a Flotta és a Hadsereg átmeneti biztonsági felügyelete, és az elnöki belbiztonsági egységek laktanyákban tartása mellett - erősítette meg Nodon. 

Bwua'tu végignézett a társaságon, és határozott horkantással jelezte, hogy erről nem lesz vita.

- És ezt is fogjuk tenni barátaim. A Szövetség érdekében.

...

Fyor Rodan az utolsó nézők között hagyta el a stúdió termét. Lehetséges sérülésekre hivatkozva megvárta, amíg a medikusok elszállítják mellőle Terr Yblack kitört nyakú holttestét (kicsit erősen landolt a fején a Sith), majd sokkot kapott szerencsétlen civil játszva - nem került különösebb megerőltetésbe azért - előrebotorkált a pódiumokig, ahol a medikusok és a klónok épp akkor láttak neki a holttestek elszállításának. 

- Maradjon nyugodtan, uram, mindjárt itt lesz egy kísérő - fogta meg Rodan vállát a klónok egyike, ahogyan a férfi gyengeséget színlelve térdre esett pontosan Uma fejetlen holtteste mellette. 

- I...igen. Köszönöm - tápászkodott fel Rodan, ügyelve arra, hogy a nála lévő apró jeladót gondosan Uma köpenyébe csúsztathassa, ami alapján az Egyház ügynökei majd megtalálják, és útközben valami csúnya balesetbe kényszerítik a testet szállító siklót, hogy egyetlen akkora darab se maradjon a nőből, ami alapján DNS-azonosítást lehetne végrehajtani. 

Rodan képtelen volt felfogni, hogy miképpen jött rá az öt perc Umára, és volt-e bármi köze a többi Sith és jedi ruhás alak támadásához. Arról nem is beszélve, hogy ennek "hála" elveszítette nem csak fő összekötőjét a Sith Egyházhoz, hanem a frakcióvezetőjét is. A B’aarbe Palota elleni támadásban elveszített Párducok és mandalóriaiak hiányáról nem is beszélve.

Sürgősen erősítést kell kérnem az Egyháztól, gondolta Rodan. Csak remélni tudta azonban, hogy a Nagyurak nem őt teszik felelőssé ezért az egészért. Akkor lehet, jobban járt volna, hogyha Uma az ő fején landol...

...

- Ez annyira, annyira szörnyű - temette arcát a kezeibe Aryn Dro Thul a DKK nem messze fekvő pártközpontjának irodájában, ahol az aulában egy szükségkórházat is kialakítottak a stúdióban megsérültek számára. - Ennyi halott, ennyi áldozat... mintha a birodalmi idők rémtettei elevenedtek volna meg előttem...

- Aggaszt, hogy nincs meg Octa - jegyezte meg legalább annyira magának, mint a magába roskadt alderaani nőnek Leia, miközben még mindig koszos-véres ruhájában ült egy széken, maga elé bámulva. Próbálta feldolgozni az eseményeket. Egyedül meg megbirkóznom ezzel, gondolta, bár odaadta volna érte bármelyik családi ékszerét, ha Han, vagy Luke itt lehetett volna vele. 

- Asszonyom, vendégük van... sürgős - hajolt be az ajtónyíláson az asszisztensük. 

- A legrosszabbat elkerültétek, Aryn - szorította meg a másik nő vállát Leia. - Legalább a ti páholyotok elkerülte a vérontást. Örülök, hogy nem esett bajotok. - Azzal az asszisztenshez fordult. - Küldje be a vendéget.

A belépő, itt-ott megpörkölt szőrű vuki láttán Leia felpattant, és megölelte a két és fél méteres öreg szőrgombolyagot.

- Triebakk, jó látni, hogy legalább te jól vagy - pillantott fel a vuki szenátorra. 

- Nem voltunk mindannyian ilyen szerencsések - biccentett a vuki. - De most nem állhatunk meg. Egy ilyen aljas húzás után... 

- Biztosan mindannyiunknak szüksége van egy kis időre... - mormogta Leia. 

- Nem - rázta meg bozontos fejét a vuki. - Beszéltem Marrabbal az előbb. A Galaktika és a kormány képviselői halasztási kérelmet fognak beterjeszteni a Szövetségi Bírósághoz a választásokkal kapcsolatban. A Bíróság pedig minden bizonnyal el fogja azt utasítani, és elrendeli a választások lebonyolítását a Szövetségi Flotta és Hadsereg biztonsági felügyelete mellett. 

- De hiszen szinte minden párt részéről voltak... veszteségek... - bámult maga elé Leia. - Mit fogtok csinálni Releqi nélkül, Triebakk? Ez nem ferr eljárás veletek szemben...

- Igazad van abban, Leia, hogy szükségünk van egy államfőjelöltre - bólintott a vuki. - Ezért is jöttem el hozzátok...

...

Lecersen fel-alá járkált az most már üres raktár függőfolyosóján, ahol napokkal ezelőtt a rohamcsapat tagjai gyakorlatoztak, akik mostanra mind halottak voltak - legalábbis vérmes reményei szerint. Kopp-kopp, hallgatta az egyetemes koppanásokat, amelyeket csizmája ejtett a fémen, és közben gondolkozott.

A raktár felső részén lévő irodából végignézte az egész közvetítést, és elég hamar rádöbbent arra, hogy az akció sokkal jobban sikerült a vártnál - és ennek köszönhetően sokkal rosszabbul is. Szinte katasztrofálisan. Legalább plusz egy jedi és plusz egy Sith bezavart a képbe éppen csak annyira, hogy felforgassa az egész megvalósítást. Borítékolható volt, hogy mindez plusz helyett mínusz szavazatokkal fog járni Daala számára, arról nem is beszélve, hogy az admirális most valószínűleg véres szájjal vadászik a vélt, vagy valós elkövetőkre. (Lecersen remélte, inkább az utóbbiakra.) És bár nem lehetett tudni, hogy ki lesz a Szabad Szövetség új jelöltje, valószínűtlen volt, hogy annyira inkompetens személyt választanának, ami kompenzálni tudja a negatívumokat. 

Lecersen a kronométerére pillantott. Az ügynökének mindjárt vissza kell érnie az új személyi azonosítókkal. Akkor pedig maga mögött hagyja magánjachtján Coruscantot, és az első ugrás után, miután megbizonyosodott róla, hogy biztonságban van, elkezdhet meditálni rajta, hogy hová is menjen. A Sithekhez nem lett volna értelme, különösen azután, hogy mit ígért Grodinnak. Talán a Kuaton, a Balmorrán, vagy valamelyik iparbolygón feleleveníthetne néhány régi ismeretséget, vagy ott volt a Harmadik Birodalom. De nem, egyik sem tűnt megfelelően biztonságosnak. 

Léptek hangzottak fel a földszinten, mire a moff - oldalfegyverét a biztonság kedvéért előhúzva - lesietett a lépcsőn.

- Abarth, végre, mi tartott ilyen... - a moff gyorsan leküzdötte a meglepetését, és fegyverét a még mindig minden ízében remegő Il-Razra emelte.

- Camillo, mi a... mit keres itt? Hogy jut eszébe...

- Drikl, magával kell mennem - hebegte Il-Raz.

- Hogy jutott ki, és hogyan jött ide? - Lecersen belső vészcsengője megszólalt. 

- Leráztam... a klónokat - vágott vissza dacosan, de még mindig remegve Il-Raz. - Tudtam... hogy itt találom. Figyeljen, Drikl, nem tudom, hová készül de nem hagyhat... 

- Pszt... - emelte fel a kezét Lecersen, fegyverét kibiztosítva. 

A következő pillanatban pedig a raktár ablakain egy-egy, összesen két tucat fekete ruhás kommandós vágódott be, és a párosra szegezték karabélyaikat.

- Hände hoch! 

- Érdekes - mormolta Lecersen, és elejtette a pisztolyát. Mellette Il-Raz már majdnem sivalkodni kezdett, hogy ne bántsák, Lecersen azonban hátraszólt neki.

- Nem hiszem, hogy ezek Daala klónjai, Camillo. És nem is Kalenda emberei. 

Il-Razt azonban ez láthatóan nem nyugtatta meg. 

- Also, Herr Lecersen und Herr Il-Raz, tudhattam volna - szólalt meg a hátuk mögött egy finom akcentussal beszélő hang, amelynek hallatán Il-Raz remegése még intenzívebbé vált. 

- Csodálom, hogy önök találtak meg először - fordult Tiebolt felé Lecersen. 

- Ne feledje, hivatalosan én vagyok a polneyeiak parancsnoka is. Nem kellett mást tennünk, mint a saját csapatunkkal követni a frakcióvezető urat - biccentett Tiebolt Il-Raz felé. 

- Nem megyek vissza a Cosrára... - suttogta amaz. - Cortez leszedi a fejem...

- Ezzel egyetértek - jegyezte meg Lecersen. 

- Való igaz, önöknek most valószínűleg nincs jó hírük a Cosrán - folytatta Tiebolt, végigmérve a két férfit, majd Lecersenhez fordult. - Ámbár, hála a maga kis magánakciójának az Emperoron, önnek már korábban sem volt, moff úr. A találékonysága azonban, amivel megszervezte ezt az amúgy amatőr, de nagyon is érdekes akciót a holovita során, felkeltette a felettesem érdeklődését. Csak egy kis időre volt szükség, hogy összefűzzük a szálakat.

- Nem látom be, miért érdekelné Cortezt az ilyesmi - ingatta a fejét Lecersen.

- Nem is a Cosrára megyünk - mosolyodott el Tiebolt. - Erre, meine Herren, wir haben wenig Zeit. Az idő sürget. 

- De ha nem a Cosrára megyünk, akkor... - morfondírozott Il-Raz. - Na nem nem nem... oda végképp nem megyek!

- Inkább megvárja Kalenda, vagy Daala embereit, esetleg mindkettőt? - veregette meg Il-Raz vállát a Cosrai Hírszerzés ügynöke. 

- Eh... igaza van. Nem - sóhajtott fel Il-Raz.

- Akkor ne késlekedjünk - intett a kommandósainak Tiebolt, és a két vendégüket közrefogva futólépésben a kijárat felé indultak. - Los los los!

...

G'Sil döbbent arckifejezéssel szemlélte a pusztítást, amit a támadók hagytak maguk után. Halottak és nyöszörgő sebesültek borították a stúdió padlóját, klónok, támadók és résztvevők vegyesen. Annak idején a terrorveszély miatt ő volt a GAG létrehozásának fő szószólója és lám, ismét az erőhasználók kevertek bele a dolgokba. Már ha tényleg ők voltak azok, amiben azért erősen kételkedett. A jedik és Sithek éppen egymást ölték az Ossus felett, és a történelmük sem az összefogásról szólt. Persze jó pár teória terjedt az Erősebbiken belül arról, hogy csak azért váltak szét, hogy mindenkit megtévesztve uralhassák a galaxist, G'Sil ezt nem tartotta többnek egy őrült agymenésnél. Hátrafordult a széttört plexitől, és kíséretére nézett: néhány szakértő, illetve politikus még mindig a székek alatt kuporgott, a levágott kezű Novakh pedig szokatlanul csendben ült, hátát a páholy falának támasztva.

- Egy medikust ide! - kiáltott le a nézőtérre türelmetlenül, mire két orvosköpenyes fazon megindult feléjük sietve. Novakh nem volt különösebben bátor ember, most mégis az életét kockáztatta azért, hogy megvédhesse őket. Ezt nem felejtheti el neki, bár nincs is annál rosszabb, ha egy politikus személyesen le van kötelezve mások felé. Megveregette az ép vállát. - Szép volt, Emmer. Ezt nem felejtem el.

A férfi üveges tekintettel nézett fel rá, látszott rajta, hogy sürgős segítségre van szüksége. A keze ott feküdt tőle nem messze, egy éppen feltápászkodóban lévő másik alak, Chan'ahd mellett. Szokásos mosolya most hiányzott arcáról, gúnyos arckifejezése helyett döbbentség ült falfehér arcán. G'Sil közelebb lépett, felsegítette, és közben a fülébe súgott.

- Őszintén remélem nem hallotta más is azt, amit én - mondta neki. Ugyan személyesen nem volt baja az alderaaniakkal, a párt nagy része elég ellenséges volt velük szemben. Mikor talpra állította, hátrébb lépett, majd őt is vállon veregette. - Később még beszélünk.

Azzal megindult kifelé a páholyból, hogy lemenjen Pallopideshez. Az egyik életben maradt gárdista vissza akarta fogni, de egyetlen mozdulattal lerázta a kezét. Itt már nem fenyegette őket veszély. Kissé nehézkesen lépkedett az elején, ám elég hamar belejött a ritmusba. A folyosón szintén látszottak a harc nyomai, útközben éppen elszállított sebesültekkel és kommandósokkal került szembe, de egyikük sem állt az útjába. Útközben végig kellett gondolnia az új fejleményeket: az Egységes Galaktika éppen most veszítette el az erős kéz imázsát, ami miatt Daalát eddig annyira kedvelték. Ráadásul biztosnak tűnt, hogy valamelyik embere - ha nem az ő - keze volt benne a dologban, máskülönben a drága pénzen létrehozott szervezetek nem vallottak volna csődöt. Tehát vagy árulók vannak közöttük vagy korruptak. Igazi PR-katasztrófa ez nekik, és érezte, hogy ezzel az egész centralista oldalnak. Ilyen körülmények között a pártot nem vehette volna rá egy koalícióra, a szavazatvesztés miatt pedig valószínűleg úgysem lett volna együtt sem többségük. Az ESZM ugyan ezzel legitimálta eddigi nyilatkozatait, jó pár százalék erősödést besöpörve, főleg a Galaktika jobbszárnyáról, de összességében veszített. Sírni lett volna kedve, ha arra gondolt, nem tudta megakadályozni, hogy a Szövetség egy újabb háborúban küldje halálba fiatalok százezreit, de erősnek kellett lennie. Mindig van új lehetőség, gondolta, miközben kiért a nézőtérre, ahol két medikus már vizsgálta Pallopidest. Odasietett hozzá, és leguggolt mellé a földre, keze közé fogva az övét.

- G'vli - pillantott oldalra fájdalmas arckifejezéssel.

- Nyugodj meg, Ederlath, már minden rendben - próbálta megnyugtatni a nőt, aki láthatóan még mindig sokkos állapotban volt.

- Semmi sincs rendben - sóhajtott fájdalmasan. - Éppen most veszítettük el a választást... az a Vader lány...

- Halkabban! - szólt rá sietve. Nem akarta, hogy újabb kellemetlen dolgokra derüljön fény. - Van még reményünk.

- Neked talán igen - igyekezett mosolyt erőltetni az arcára. - Én visszavonulok a politikától.

- Ederlath, fáradt vagy, pihenj kicsit! - mondta egészen gyengéden G'vli, majd figyelte, ahogy a medikusok egy repulzoros hordágyra teszik és elviszik. G'Sil fáradtan temette a kezébe az arcát. A szeme láttán esik szét legnagyszerűbb műve, immáron másodszor. Valamit tennie kellett, hogy ezt megakadályozza. Hirtelen gondolattól vezérelve előhúzta kommunikátorát, és beütötte egy másik politikus számát.

Wynn Dorvan! Úgy gondolom, ez a támadás új helyzetet teremtett. Kérem, találkozzunk a megfelelő diszkréció mellett, hogy levonhassuk a következtetéseket a jövőre nézve! Az üzenetről senkinek se beszéljen.

Maradok,
G'Sil

...

Az Elnöki Hivatal elsötétített irodájában ezúttal csak hárman ültek. Daala, aki az asztala mögött ezúttal sokkal kisebbnek tűnt, mint eddig bármikor, vele szemben pedig Wodon főbíró és Bwua'tu admirális. 

- Ezt nem teheti velem, Nek - pillantott a bothanra megnyúlt arccal a nő. - Maga és én mindig is tiszteltük egymást. 

- Ennek semmi köze a kölcsönös tiszteletünkhöz, Natasi - kopogtatta meg az adattáblát karmaival a bothan. - A Szövetség fennmaradásáról van szó. Vagy aláírja, vagy perceken belül itt lesznek a Biztonsági Szolgálat ügynökei, és Ön őrizetbe kerül Releqi A'kla halála miatt, gondatlanságból elkövetett gyilkosságért. 

- Ugye tudja, hogy ezzel az erővel Organa Solot is lefogathatná - sziszegte Daala.

- Mindketten tisztában vagyunk vele, államfő asszony, hogy megtehetnénk - mormogta mindkét szájával az ithori Bwua'tu mellett. - Csak épp nem fogjuk megtenni.

- Ne felejtsék el ezt a pillanatot, uraim - pillantott rájuk Daala sértett, gyűlölettel teli tekintettel. - Mert én sem fogom. 

És aláírta.


Coruscanti Híradó

[nyilvános Holonet csatorna híradás]

Rendkívüli közlemény

Közzétételre kerül a Szövetségi Hivatalos Közlönyben és a legfontosabb szövetségi közszolgálati és magán hírcsatornákon.

A Szövetségi Szenátusi Választás államfőjelölti vitáján történt incidens kapcsán a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, a Szenátusi Hivatal, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, valamint a Szövetségi Fegyveres Erők Parancsnoksága és a Szövetségi Elnöki Hivatal a következő közös nyilatkozatot teszi:

A szövetségi igazgatási szervek elkötelezettek a Szenátusi Választások eredeti terv szerinti lebonyolítása mellett. 

Az esetlegesen felmerülő kiemelt kockázatok kezeléséért és a biztonság szavatolásáért a Szövetségi Flotta, valamint a Szövetségi Hadsereg és Tengerészgyalogság, illetve a Szövetségi Biztonsági Szolgálat felelős. 

A Szövetségi Legfőbb Bíróság a Szövetségi Biztonsági Szolgálat beadványának helyt adva, a Kappa-Barrini-672/II rendelet értelmében állambiztonsági kockázatokra való hivatkozással az Egységes Szövetségi Titkosszolgálati Elnöki Különítmény (ESZTEK) működési engedélyét határozatlan időre felfüggeszti. 

A Szövetségi igazgatási szervek felkérik a Jedi Lovagrendet, hogy tevékenységét a Szövetség területén a szövetségi választások idejére függessze fel. 

A szövetségi igazgatási szervek kérésére a Bíróság ezen túl kimondja, hogy a következő szervezetek működése ellentétes a Szövetségi Alkotmánnyal. Ennek fényében működési engedélyüket a választások idejére felfüggeszti, bárminemű szervezett megmozdulásukat megtiltja, illetve felkéri a Szenátust alkotmányos működésük részletes felülvizsgálatára a választások után: 

- Sith Egyház, kapcsolódó szervei és alapítványai

- Rózsaszín Párducok

- Szövetségi Gárda

A rendelkezések érvényesítéséért a planetáris rendvédelmi szervek, illetve a Szövetségi Biztonsági Szolgálat kirendeltségei felelősek. A rendelkezések érvényesítéséhez a fenti szervek a Szövetségi Fegyverek Erőktől indokolt esetben segítséget kérhetnek. 

A Fegyveres Erők részére kibocsátott különleges jogosítványok a választások lebonyolításáig és az új kormány megalakulásáig érvényesek.

A rendelkezések Szövetség határain túl szolgálatot teljesítő csapatokat nem érintik.

Ellenjegyezték:

Wodon Fõbíró, a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság;

Daala Elnök, a Szövetségi Elnöki Hivatal;

Bwua'tu admirális, a Szövetségi Fegyveres Erők Parancsnoksága, valamint

Rhegar Tharas, a Szövetségi Szenátus

Belindi Kalenda, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, és

Moor Sakan, a Szövetségi Választási Iroda képviseletében.


Közlemények 

[Nyilvános diplomáciai Holonet csatorna közlemény]

AZ EGYESÜLT SITH BIRODALOM ÉS A GALAKTIKUS SITH EGYHÁZ KÖZÖS KÖZLEMÉNYE

A galaxis népeinek!

Népünk felháborodva és dühösen értesült arról, hogy a jediknek nem volt elegendő az, hogy puszta vallási okok miatt megtámadták Birodalmunkat, hanem még a tisztességes választásokat is erőszakkal akarják befolyásolni a galaxisban!

A Sith Birodalom és a Sith Egyház bármiben hajlandó segíteni a károk helyreállításában, és főleg a morális csalódásokban is! Számíthatnak ránk, hogy MINDEN terroristát, aki területünkre merészkedik, a legsúlyosabb elbánásban fogjuk részesíteni!

Mindenesetre ez megmutatta azt, hogy nem a Sithek a legnagyobb veszedelem a galaxis népeire, hanem azok, akik ostoba begyepesedett eszméik kedvéért nem átallanak még a galaktikus nép ellen is terrortámadást elkövetni!

Ugyanakkor!

Felháborítónak és egyben igazságtalannak tartjuk azt, ahogyan szervezeteinkkel bánnak, miközben a terrorcselekményeket köztudottan ősi ellenségeink, a jedik követték el, hogy hírnevünket holmi ócska eszközökkel aláássák!

Mivel népünkön sérelem és csorba esett, a mai nappal hivatalosan is hadiállapotot hirdetünk a terrorcselekményekért felelős szervezet/tek ellen! Minden, az ESB területére bemerészkedő jedi hajót megsemmisítünk! MINDEN jedi lovagot, mint terrorista veszélyes elemet azonnal kivégzünk! Elrendeljük az ESB területén esetlegesen tartózkodó jedi terroristák felkutatását és azonnali likvidálását!

MINDEN, a jedikkel szimpatizáló államot ELLENSÉGNEK tekintünk, és amennyiben Birodalmunk területére merészkednek, azonnal megsemmisítjük hadihajóikat!

Ezennel a mai naptól HIDEGHÁBORÚS doktrína lép életbe, határainkat lezárjuk a Galaktikus Szövetség előtt, mivel megsértették népünket! A legkisebb inzultus esetén Flottáink készen állnak ennek a nevetséges bábállamnak az eltörlésére! Elég volt a jedikből! Elég a terrorból!

Amennyiben népünket tovább inzultálják a Szövetség erői, azonnali hadiállapot lép életbe! Minden, a Szövetség területéről induló esetleges katonai akciót, lásd Ossus, hadüzenetnek veszünk!

A mai naptól kezdve tehát MINDEN Jedi az ellenségünk és aki nincs velünk, ellenünk van, viselve ezáltal a lehetséges következményeket!

Utasítom, hogy az ESB területén valamennyi Galaktikus Szövetséggel kapcsolatos konzulátust, irodát, szervezetet azonnal szüntessenek illetve tiltsanak be!

Éljen a Birodalom! Éljen a Császár!

Tisztelettel: Lord Wenthar, az ESB Uralkodója.

...

Az Erősebb Szövetségért Mozgalom közleménye

Az ESZM Központi Bizottsága határozottan elítéli az antidemokratikus erők támadását az államfőjelölti vita ellen, ami remekül megmutatta, hogy számos erő tart attól, ha torzítás nélkül tárhatjuk a galaxis népei elé mondanivalónkat! Elítéljük továbbá a Szabad Szövetség koalíciós elképzelését, amivel - szembemenve eddigi nyilatkozataikkal - választópolgárok milliárdjait tévesztik meg. Egyúttal lassacskán bizonyossá válik, hogy ez egy előre megtervezett stratégia része, tekintve a választások katonai erővel való megtartását és társult civil szervezetünk, a Szövetségi Gárda törvényellenes betiltását. Pártunk jogi osztálya hamarosan beadványban fordul a Alapjogi Bírósághoz, mivel a Szövetségi Alkotmány szándékos sárba tiprása történik meg éppen a törvény védelmére felesküdött bírók részéről!

Fokozottan felszólítjuk szimpatizánsainkat, hogy maradjanak a békés és törvényes eszközöknél, még ezen csalások után is. Az ESZM KB elítél minden piszkos politikai játszmát és jogsértést, és becsületét megőrizve kíván kikerülni a konfliktusból, szemben az elmúlt 20 év politikai garnitúrájával! Csak így, tisztességesen szabad nyernünk, ha le akarjuk váltani ezt a két évtizedet, és a felette uralkodó nagytőkét, bármilyen akadályt is gördítsenek az utunkba.

Győzzön az Erősebbik! Külön elveszünk, együtt fennmaradunk!

G'vli G'Sil pártelnök

Davod Chan'ahd, Stan Udt, Sotthalm Torvozk, Gule G. Azygav ESZM KB tagok

Aitsyrk Iavrom, az ESZM jogi osztályának vezetője 

...

A Szabad Szövetség és a Demokratikus Köztársaságért Koalíció közös közleménye - közzétéve a Szövetség összes fontosabb holomédiumában

A Szövetség polgáraihoz.

A közelmúltbeli tragédia és a Szövetségünket megosztó gyűlölet és széthúzás fényében úgy döntöttünk, hogy a versengés és a bizalmatlanság helyett itt az ideje az összefogásnak és az együttműködésnek. Létfontosságúnak tartjuk, hogy ebben a kritikus órában megmutassuk: a Szövetség különböző érdekeket és értékeket valló, különböző hovatartozású és származású, de azonos erkölcsi alapon álló politikai erői képesek legyenek megállapodni és fellépni a megtévesztés, az elnyomás, a zsarnokság és a törvénytelenség ellen. 

Ezt figyelembe véve a Szabad Szövetség és a Demokratikus Köztársaságért Koalíció a mai napon választási együttműködést kötött az alábbiak szerint: 

- A Szabad Szövetség szenátorjelöltjei a jelölési helyek 40%-án visszalépnek a Demokratikus Köztársaságért Koalíció jelöltjei javára;

- A Demokratikus Köztársaságért Koalíció szenátorjelöltjei a jelölési helyek 60%-án visszalépnek a Szabad Szövetség jelöltjei javára;

- A Szabad Szövetség és a Demokratikus Köztársaságért Koalíció a választások után közös szenátusi frakciót alakít Szabadság és Együttműködés néven.

- A Szabadság és Együttműködés közös államfőjelöltje Leia Organa Solo.

A Szabadság és Együttműködés első közös rendezvényén megemlékezik a közelmúltbeli terrorcselekmények áldozatairól. 

A visszalépések által érintett szenátusi képviseleti körzetek választóit folyamatosan, helyi szinten tájékoztatjuk. 

Mottónk: Fogjunk össze egy megújuló Szövetségért! 

Ellenjegyzik: 

Gronn Marrab, Triebakk - társ-frakcióvezetők, Szabad Szövetség

Aryn Dro Thul - frakcióvezető, Demokratikus Köztársaságért Koalíció

Leia Organa Solo - államfőjelölt, Szabadság és Együttműködés

...

A Szövetségi Fegyveres Erők Parancsnokságának közleménye

Válaszul a Sith Birodalom részéről az elmúlt napokban tapasztalt fenyegető hangnemre, elrendelem a Szövetségi Flotta, Hadsereg, Tengerészgyalogság és Vadászerők készültségi szintjének megemelését. 

Bármilyen agresszióra erővel válaszolunk.

Nek Bwua'tu admirális, főparancsnok

...

A Szövetségi Választási Iroda közleménye

A Szövetségi Szenátusi Választások ma a Szövetség összes rendszerében megkezdődtek. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a helyi rendfenntartó erők és a Szövetségi Fegyveres Erők tartalékban várakozó egységei egyelőre nem jelentettek atrocitásokat. 

A részeredmények közlését az urnák lezárása után azonnal megkezdjük. 

A Szövetségi Választási Iroda képviseletében: 

Moor Sakan


Coruscanti Híradó

[nyilvános Holonet csatorna híradás]

Gyorshíreink

A Szabadság és Együttműködés tegnapi rendezvényén a résztvevők búcsút vettek Releqi A'kla szenátortól, illetve megemlékeztek a közelmúltbeli terrorcselekmények áldozatairól.

"Egyetlen állam van a galaxisban, amelyik a coruscanti eseményekre háborús fenyegetőzéssel és agresszív retorikával válaszolt: a Sith Birodalom. Most, hogy gonosz tervük kudarcot vallott, és széthúzás helyett a Szövetség népei az egyetértést választották, a Sithek kimutatják a foguk fehérjét. A választás után azonban megmutatjuk: egyetlen Sith Nagyúr sem fenyegetheti a szabadságunkat, egyetlen Sith Nagyúr sem félemlítheti meg a galaxis békére és nyugalomra vágyó népeit!" - mondta el a megemlékezésen Leia Organa Solo, a pártszövetség közös államfőjelöltje.

...

Az Erősebb Szövetségért Mozgalom éles hangon ítélte el a coruscanti terrortámadásokat, kiemelve a jedik és a Sithek közös felelősségét.

...

"Mi elsősorban áldozatok vagyunk. Az a felelősségünk, hogy a megfélemlítés, akár a fizikai megsemmisítés veszélye ellenére a sarkunkra álljunk, és kimondjuk: a végletekig hűen fogjuk képviselni azokat az elesetteket és kitaszítottakat, akik számára a Lehet Más a Galaktikus Politika az egyetlen alternatíva. Folytatjuk, ott leszünk a választáson, és bekerülünk a Szenátusba!" - Mondta el Fyor Rodan a párt külön megtartott kampányzáró és az áldozatokra emlékező rendezvényén, ahol búcsút vettek Terr Yblack frakcióvezetőtől, és a diplomáciai negyedben az LMGP egyik székházát ért támadásban halálos sérüléseket szenvedett Challit Uma párttitkártól.

...

Az Egységes Galaktika nevében Wynn Dorvan, a párt főtitkára és az Elnöki Hivatal adjutánsa elmondta: "Az elmúlt napok mindannyiunk számára súlyos tragédiákat jelentettek. Reméljük, a választók a józanságra és nyugalomra szavaznak az indulatok felkorbácsolása helyett." Dorvan titkár nem kívánta kommentálni azokat az értesüléseket, miszerint a Flotta főparancsnoka és a Bíróság elnöke zárt ajtók mögött egyeztetett Daala államfővel a választások folytatásáról. 

...

A Szövetségi Választási Iroda elnöke szerint a választások minden rendszerben ma rendben megkezdődtek.


-- Vége a XXXIII. Fejezet 2. részének --Comments