EGB Könyv‎ > ‎

XI/2

Tizenegyedik Fejezet

Második Rész

Bastion

A Relentless fedélzetén

Wenthar tökéletesen egyetértett Dorjával, ha az az átkozott Lecersen máris haderőt szervez ellenük, akkor valóban az lesz a legjobb ha személyesen ő irányítja a hadműveleteket. Lectoire moff már útközben üzenetet pötyögött egy kis adattáblán a Sith Egyház legfőbb papjainak Dorja nevében. Bízott benne, hogy gyors válasz érkezik az üzenetére.

- Menjünk! -parancsolta a kis csapatnak Wenthar. - Grodin, ön maradjon mellettem! Önök pedig... - fordult Dorjáékhoz a Nagyúr - , készítsék elő a védelmi taktikákat!

Dorja és Lectoire meghajoltak, majd követték a Lordot és a testőrt a siklótól, amely elhozta őket a Relentless-re, a Bastion orbitális pályáján. A Bastiont elhagyó kis hajót már várták a Relentless tisztjei és emberei. Rohamosztagos sorfal és a többi szokásos külsőség várta a nem mindennapi vendégeket. A kis hajó már korábban megkapta a belépési engedélyt, és az egyik zsilipen keresztül megérkezett, majd landolt az egyik leszállóplatformon. Az ajtó feltárult, és egy magas, izmos kopasz alak lépett ki rajta, fekete köpönyege beburkolta a testét. Csuklya ezúttal nem fedte az arcát. Őt követte Tierce őrnagy, majd Dorja és Lectoire moff, aki ahhoz képest nagyon csinos, sőt kimondottan bájos volt, hogy moffi címet viselt .

Wenthar nem törődött a szokásos udvariaskodással, azonnal a lényegre tért.

- Készüljenek! Vörös riadót rendelek el! - utasította a hajó tisztjeit, akik féltérdre ereszkedve várták új urukat. - Lecersen flottája bármikor itt lehet! Teljes harckészültség lép érvénybe! - a tisztek bólintottak majd elsiettek a dolgukra.

Időközben Lectoire moff gondoskodott arról, hogy a Bastion megmaradt védelmi erői is felkészüljenek a rohamra. A felszínen lévő egységek harcra készen várakoztak. A Bastion védelmi flottája pedig orbitális pályán gyülekezett. A vezérhajó egyértelműen a Relentless volt, bár Lectoire sajnálta hogy nem az új Sith hajón, az SiSD-n vannak. Az a kopasz alamuszi kis féreg, Doriana mindig is szerette a színpadias belépőket. De a nagyúr úgy gondolta, hogy az ellenség, abban a hiszemben hogy a SiSD-n van, egyenesen azt fogja megtámadni. Taktikailag indokolt volt hát a döntése.

Wenthar és Gordin visszahúzódtak a hajó legkényelmesebb kabinjába. Grodin az egyik asztalnál pepecselt, amíg Wenthar a padlón meditált. Grodin cseppet sem bánta hogy a Lord elmélyed a gondolataiban, rengeteg dolguk lesz, és rengeteg mindent kellett átnézniük. Adatok tömkelege várt elemzésre, amit személyesen Grodin vállalt magára.

A Nagyúr persze távol volt lélekben. Elméje megtelt az Erő mámorító hullámaival. Teste csak úgy szívta magába a sötét energiákat. Hirtelen látomása támadt...

Egy férfi, akinek testét különös élősködők borították tetőtől talpig - egyedül az arca volt kivétel -, éppen egy kristálypiramis fölött próbált összpontosítani. Ezek az élősködők, amiket orbaliszkoknak hívtak, undorító kagylószerű páncéllal látták el a férfit. Az ismeretlen szemében eszelős őrület lobogott. A holokronját akarta elkészíteni, ezért küszködött a bonyolult művelettel. Azonban a művelet nem sikerült és a kristály porrá omlott. Erre a férfi iszonyatos dühbe gurult. Hónapok munkája veszett kárba! A sötét energiák tombolni kezdtek benne és őrületében féktelen pusztításba kezdett. Mindent elpusztított a táborban, ahol tartózkodott...

Wenthar hirtelen feleszmélt. Homlokán kövér izzadságcseppek gurultak le. Grodin aggódva fordult felé.

- Jól van, Nagyúr? - Wenthar bólintott majd feltápászkodott és talpra állt.

- Semmi gond, barátom! - mondta suttogva Wenthar, miközben mély aggodalom szállta meg a látomás miatt.

- Készüljünk az elkövetkezendő csatára! - felelte Grodinnak.

- Ahogy óhajtja, Mylord! - hajolt meg a Testőr. Halk kopogás hallatszott.

- Jöjjön be! - mondta Wenthar az érkezőnek. Lectoire moff volt az. Wenthar hellyel kínálta a szemrevaló nőt, aki azonban nem élt a lehetőséggel. Meghajolt ura előtt, majd elmondta, amiért jött.

- Nagyúr! - kezdett bele a mondanivalójába. - Nemrégiben üzenetet küldtem a Commenorra! - Wenthar bólintott.

- És? - kérdezte a Nagyúr.

- Nos, válaszoltak! - azzal egy adattáblát adott Wenthar kezébe, amely az üzenetet tartalmazta. A Nagyúr átfutotta, miután beütötte a feloldó kódot, majd ajkain szörnyű, gonosz mosoly jelent meg.

- Jó hírt hozott nekem, moff! - mondta elégedetten a Lord. - Nagyon jó hírt!

Az elkövetkező csata véres és pusztító lesz, gondolta elégedetten a Lord. Már alig várta.


Mélyűr

Útban a Bastion és a Yaga Minor felé - Sith Expedíciós Flotta

Cleetas parancsnok, az SiSD Empire hídjának kilátóernyőjén szemlélte a hiperűr végtelen mélységeit. Alig pár órája indult útnak a Sith Expedíciós Flotta. Igazság szerint már azóta készenlétben álltak, amióta Wenthar Császár elindult a Bastionra. A parancsok értelmében, ha bármi nehézség akadna a Maradvány-szektort illetően, akkor a Sith Expedíciós Flotta elindul, hogy segítséget nyújtson.

A commenori születésű Cleetas parancsnok izmos, magas férfi volt. Kb. 190 centi magas. Arcát számos forradás díszítette, amelyet a legutóbbi háborúk során szerzett. Harcolt a Yuuzhan Vongok ellen is, valamint részt vett Darth Caedus megfékezésében. Képességeit a Commenori Véderő megszervezésében kamatoztatta a háború után. Egészen addig, amíg a Sithek el nem foglalták az otthonát, Cleetas nem szívesen szolgált a Konföderáció seregében. Gyűlölte ezt a szedett-vedett társaságot. Ő megrögzött Birodalom-rajongó volt. Imádta a régi háborúk történetét tanulmányozni és rajongott Palpatine Császár eszméiért. Azonban a hazája a Commenor volt. Családja már évezredek óta itt élt. Így kénytelen-kelletlen a Konföderáció szolgálatába állt.

Aztán minden megváltozott, amikor belépett a Sith Egyházba. Lelkes hívő és tag lett és istenítette a régi Lordokat. Így aztán nem volt meglepő, hogy amikor Lord Wenthar elfoglalta a Commenort és létrehozta a Sith Protektorátust, Cleetas az elsők között volt, aki hűséget esküdött. Ezért megkapta a jutalmát is. Lord Wenthar őt nevezte ki a Sith Expedíciós Flotta parancsnokának...

És most úton volt a Bastion felé, hogy megmutassa a hűségét ura iránt.

A két SiSD nyomában Judicator-ok és Aurorák haladtak méltóságteljesen, valamint Dreadnaught-ok és egyéb kisebb hajók. Az SiSD-k körül megvadult dongókként Sith Starfighterek és TIE-vadászok köröztek, cikáztak, amikor normál térben voltak két ugrás között. A két vezérhajó fedélzetén sötét jedi osztagok várakoztak a bevetésre. A Sith Expedíciós Flotta I. és II. egysége készen állt az ütközetre...


Nirauan

- Parancsnok, hajó a távolsági érzékelőkön! - a Nirauan erődjében berendezett birodalmi helyőrség komtisztje fekete sisakja mögül figyelte a képernyőt, amelyen megjelent a hatalmas, barátként azonosított háromszög.

- Nirauan Egyes hívja az azonosítatlan hajót, Nirauan Egyes... - a helyőrség parancsnoka, egy kopaszodó, vörösödő arcú ezredes unottan hajolt a kom fölé. Talán végre jön valami direktíva a mofftól... a bázis - már csak elhelyezkedése miatt is - eleve Lecersen területére esett, így az állománynak eszébe sem jutott, hogy másnak fogadjon hűséget... ennek ellenére mégsem vette senki a fáradtságot, hogy a puccsok óta eltelt hetekben foglalkozzon velük, vagy legalább némi erősítést és váltást küldjön... na, talán majd most.

- ... ... Itt a... Death's Head csillagromboló a Muunilinst-i szektorflottából, ellátmányt és felszerelést hozunk a Nirauan Egyesnek! - hangzott nemsokára a válasz.

- Vettem Death's Head, felkészítjük a főhangárt... - nyugtázta az ezredes, majd intett a rohamosztagosok parancsnokának.

- Küldd le a fiúkat a hangárba, végre jön a kaja!

A szürkésfehér Sentinel-osztályú siklók egymás után soroltak be a hatalmas hangárba, amelyben régi típusú TIE-ln vadászok és néhány lekonzervált TIE-Defender várta a riadójelzést, amely az utóbbi hónapokban elkerülte az Ismeretlen Vidék szélén elhelyezkedõ rendszert. A drilltől elszokott, fáradt katonák tessék-lássék módon felálltak... néhányan a siklók előtt díszsorfalban - mert miért ne -, de a legtöbben a repulziós targoncák mögött. Remélték, ezúttal hoznak kesselit is...

Az élen haladó sikló megállt, lekapcsolta hajtómûveit, majd a rámpa leereszkedett... és a rohamosztagosok meglepődve meredtek a díszsorfal közepette lepattogó gránátokra.

Odafent az irányítóban ismét felvillant a radarképernyő.

- Rohadt aszteroidatevékenység, alig látjuk, amikor új hajók érkeznek... - böködte a képernyőt az ügyeletes. Azonban az ellenség jelzésű vörös háromszögek csak nem akartak normálisba váltani... hoppá...

- Uram...

- Látom... - rohant oda az ezredes. - Nirauan Egyes a Death's Head-nek, ellenséges hajók tartanak maguk felé!

Válasz helyett azonban a csillagromboló állapotjele is szép lassan bevörösödött, majd az előbbi, a parancsnokéhoz hasonlóan fásult hangot egy pattogó, idegenszerű akcentus váltotta fel.

- Nirauan Egyes birodalmi bázis, ez itt a Kéz Birodalmának Chimaera csillagrombolója... a rendszert zár alá vontuk, javasoljuk, hogy ellenállás nélkül adják meg magukat!

A parancsnok döbbent fejjel a riadó gombja felé nyúlt, de ekkor a háta mögül kékes villanások és jajkiáltások hangzottak fel, és amikor a tiszt szembefordult, meglepődve bámult bele az ajtón beözönlő chiss kommandósok charric-puskáinak csövébe.

- Öhm... izé... azt hiszem... - visszaszólhatok a hajójuknak?

A vezető chiss biccentett sisakos fejével.

- Nos... - köszörülte meg a torkát a parancsnok. - Itt Gerlund ezredes, a Nirauan Egyes kirendelt parancsnoka... hívom a Chimaera csillagrombolót. Gondolom... őfelsége Fel tábornok... ott van?

- Hagyjuk a felségezést, parancsnok... - hangzott fel a komban Jagged Fel kimért hangja. - Maradjunk az parancsnoknál, ha már valamihez ragaszkodik.

- Nos rendben... akkor, öhm, Fel parancsnok, üdvözöljük a Kéz erőit a bázisunkon. A bázist ezennel átadjuk... és ha kérhetem...

- Igen, parancsnok, tudok róla... - Fel hangjában szemernyi humor bujkált. - Az ellátmányt azért még megkapják. Kesselivel együtt.


Zonama Sekot

Zonama Sekot felszínén

A Tahiri-vadállatot nagyon megviselték a pokoli mágiával járó erőfeszítések. A két holokron, amit ura hagyott itt neki, rőtvörösen lángolt, miközben energiasugárral vették körül az egész bolygót. A vadállattól nem messze, undorító bogarakként, a Dracoon által itthagyott kisebb hajók mélyesztették csápjaikat a Sekot felszíne alá. Vadállat körül Yuuzhan Vong harcosok őrködtek, hogy semmi és senki ne zavarja az összpontosításban.

Lord Waranous, azaz új nevén Lord Krayt csak nemrég hagyta el a Sekotot, hogy megsemmisítsen valami jelentéktelen ellenséget, de a vadállatnak máris hiányzott a gazdája. Nélküle senki és semmi volt. Ráadásul bonyolult mágiával kellett megőriznie a befolyását a Sekot felett, hogy míg ura távol van, az átkozott bolygó nehogy kitörjön az uralmuk és befolyásuk alól. Lord Krayt itt hagyta a holokronját  - amely észvesztően pusztító hatalommal rendelkezett -, hogy ennek a segítségével tartsa uralma alatt szolgája a bolygót. Vadállat elég erős volt a folyamathoz. De vajon meddig bírhatja még szusszal? Remélte, hogy ura és mestere, hamar elrendezi a dolgot, amiért elment. Nem volt benne biztos, hogy sokáig fent bírja tartani a pusztító mágiát, amely máris elkezdte sorvasztani a testét...


Bastion

Mint megannyi sötétszürke lándzsa, ami átdöfi a csillagos éj sötétjét, úgy törtek ki a Bastion felett a hipertérből klasszikus gyémánt alakzatban a Birodalmi Maradvány Yaga minori flottájának csillagrombolói és kísérőhajói. A Pellaeon admirálishoz hű, a Fel-klán hatalomátvétele után mégis az Ubiqtorate központban kikötő régi, felújításon átesett Imperial I-es osztályú vezérhajó, a Right to Rule fedélzetén a kontingenst vezető kövérkés, de a moffok politikai és katonai manővereiben veteránnak számító Amadiro moff, Lecersen hű támogatója, és a nagymoff flottaparancsnoka, a leginkább egy páncélját vesztett rohamosztagosra hasonlító, kopasz Wiegand tábornok egymás mellett állva figyelték a fejleményeket.

- Indítsák a TIE-Huntereket, elfogókat és a Preybirdöket! - adta ki a parancsot a sorhajó kapitányának Wiegand. A holovetítőn száz és száz apró, vörösre festett jel indult meg a Bastiont félkörben védelmező Sith-párti flotta felé. A védelmi vonal egyik sarkában az a hatalmas, ismeretlen típusú Dreadnought foglalt helyet, amelyikkel a felszínen merénylet áldozatául esett commenori kormányzó érkezett a rendszerbe, a másik végén az ellenség zászlóshajójaként azonosított Relentless. A legénység közül sokan láthatóan nem örültek neki, hogy nem sokkal azután, hogy először elűzték Jagged Fel követőit, és velük együtt számos volt bajtársukat is, most ismét ugyanazon a zászló alatt hajózó katonák ellen kell harcolniuk, de a Sith csatahajó jelenléte meggyőzte a kétkedőket... itt már idegen erők elleni küzdelemről volt szó.

- Hajóink lőtávolságba értek az árulók védelmi vonala előtt! - jelentette a szikár, ezüstös hajú kapitány, a hajó parancsnoka.

- Akkor nyissanak tüzet, az ég szerelmére! Töröljék el az árulókat! - tisztogatta kendőjével hájas, izgalomtól izzadó kezeit Amadiro moff. Személy szerint utálta a csatákat, szívesen maradt volna a Muunilinsten, vagy valamelyik vidéki palotájában néhány kislány társaságában, de ha egyszer Drikl ragaszkodott hozzá, hogy valaki itt legyen... bizonyára valakinek oda kellett figyelni a vadbarom Wiegandra.

A Right to Rule megremegett, ahogyan turbólézerei felüvöltöttek, pajzsait pedig megrázták az első, az ellenséges flottától érkező lövések. A két flotta előtt haladó TIE gépek és vadászbombázók halálos, zöld sugarakkal tűzdelt zűrzavarba bonyolódtak egymással.

- Vezényelje a saját bombázóinkat a Sith csatahajó felé! Erősítsék meg a védelmet a középső szakaszon! Áttörünk!

Wiegand elégedetten szemlélte a képernyőt... mivel a Bastionon voltak a legtöbben Fel és az új Hírszerzés követőiből, az itteni erők veszítettek a legtöbbet a jedi-pártiak és trónkövetelők felszámolása kapcsán, és ugyaninnen dezertált a legtöbb hajó is, hogy a chissek területére meneküljön... a saját flottájuk másfélszeres létszámfölényben volt a Bastiont védőkkel szemben... nem kellett mást tenniük, mint áttörni a védelmi vonalat, és leküldeni kommandóikat, hogy szerezzék meg az irányítást a felszíni ütegek felett... akkor pedig a Sithek sorsa megpecsételődik, gondolta elégedetten Amadiro, és ő lesz Lecersen mellett a Birodalom kormányzóhelyettese... kitűnő kilátások, ugyebár...

Útban a Bastion felé, az SiSD Empire fedélzetén

- Uram! - lépett egy fiatal elemzőtiszt Cleetashoz. - Adataink szerint egy jelentős számú flotta gyülekezik a Bastion körzetében! - Cleetas bólintott.

-Mennyi idő múlva érünk oda? - a tiszt zavartan pislogott.

- Ö… alig két perc és ott vagyunk, kiléphetünk a hipertérből! - Cleetas örömmel konstatálta a híreket. Az remek lesz. Viszont el kell kerülniük a Yaga Minort azzal ellentétben, ahogy eredetileg tervezte. Mert most be kell segíteniük a bastioni erőknek.

Pontosan akkor, amikor az ellenséges flotta vezére már a győzelmét ünnepelte volna, lépett ki a hiperűrből a Cleetas vezette flotta. A két SiSD, nyomukban a Judicatorokkal és Aurorákkal azonnal tűz alá vette az ellenséges flottát. A Sithek csillagrombolói furcsák voltak és lehetetlenül idegenek, de a Judicatorok és az Aurorák még ennél is idegenebbnek bizonyultak. Azonban a turbolézereik már ismerősnek bizonyultak. Parázs csata bontakozott ki.

Sith Starfighterek vették célba az ellenséges TIE-vadászokat és könyörtelenül lecsaptak. Számos vadászt megsemmisítettek a roppant fürgén mozgó hajók. Eközben kis transzport konténerek hagyták el a két SiSD fedélzetét, hogy a Bastionra földet érve sötét jedi osztagok végezzenek az esetleges ellenséges behatolókkal. Az ellenség vezérhajóját két Judicator is célba vette, de sajnos megsemmisítették az ellenséges haderő Dreadnaughtjai mindkettőt.

A Relentless fedélzetén

Wenthar agyában vadul cikáztak a gondolatok. A híd kilátóernyőjén szemlélte a kibontakozó csatát, és tudta, kegyetlenül kemény harcban lesz részük. Elkezdődött hát, gondolta magában, a Sithek megmutathatják a hatalmukat. Azonban a csata az ő részükre egyelőre nem alakult valami kedvezően. Kevesen voltak, túlontúl kevesen... Ebben a pillanatban Wenthar megpillantotta a Sith Expediciós Flottát, amint kilép a hiperűrből és azonnal tűz alá veszi az ellenséget. Wenthar szívét ördögi gonoszsággal vegyes harci láz töltötte be. Most már van esélyük egyenlíteni.

Grodin a híd egyik kommunikációs panelen üdvözölte régi bajtársát, Cleetas parancsnokot.

- Éppen időben! - üdvözölte Grodin a háborús hőst.

-Még ne örüljön, Tierce! - mondta borúsan a parancsnok a vonal másik végén. - Az ellenfelünk ravasz és kegyetlen! Nem fogja olcsón adni a bőrét! - Grodin kénytelen-kelletlen igazat kellett, hogy adjon a barátjának. Ezek birodalmiak, nem holmi commenori csúszómászók, gondolta magában. Bízott azonban a Lord képességeiben. Wenthar a győzelem rendíthetetlen szobraként állt a híd kilátóernyője előtt, és egy kommunikációs eszközzel irányította a hadmozdulatokat. Grodin azt persze nem sejthette, hogy ez távolról sem így van. Wenthar az Erőt használta. A harci meditáció néven ismert eljárást csak kevesen ismerhették, de ő egyike volt a keveseknek.

Wenthar elmerült az Erő hullámain és a katonáit biztatta. Ennek segítségével némi sikert értek el, de korántsem eleget. Ekkor egy velejéig gonosz, jéghideg hang szólalt meg a Lord agyában.

„Használd az Erőt! Add át magad neki és győzz!”

Wenthar nagyon jól tudta, hogy ki szólt hozzá. Az áruló Waranous hangja összetéveszthetetlen volt mással. De hát ő eltűnt az átkozott bolygójával együtt! Szíve megtelt gyűlölettel és haraggal az áruló iránt. De a szavai elgondolkodtatták. Végül is igazat mondott! Egy Sith főleg az Erővel él, nem pedig a technológia csodáival.

És a Lord döntött. Mégpedig úgy, hogy megfogadja a hang tanácsát. Átadta elméjét a Sötét Oldalnak és koncentrálni kezdett. Miért is ne hallgatna a hangra gondolta? Miért is ne? A testét jeges borzongás járta át, amint a hideg és sötét energiák lassan gyűlni kezdtek a belsejében, kirobbanásra készen. Végül a pusztító energiák teljesen átvették fölötte a hatalmat. A Lord szemei befordultak a szemüregükbe, és teljesen elveszítette a kapcsolatát a külvilággal. Kezei a levegőt markolászták, mintha szorongatott volna valamit...

Ekkor az ellenséges flotta egyik hajója egyszerűen kettétört és felrobbant. Cleetas embereit ez nem zavarta meg, azonban az ellenséget annál inkább...

Immár egyenlő esélyekkel vívhatták meg az addig reménytelen ütközetet. És a katonák mind a két oldalon sejtették:

Ez egy jó nap lesz a halálra!

...

- Az újonnan érkezett hajók ollóba fogták a flottánkat! - a Right to Rule hídja rázkódott, ahogyan a Sith erősítés vadászgépei és cirkálói közelebb merészkedtek Amadiro erőinek fővonalához, és nagy koncentrációjú sugarakkal bombázták a flotta gerincét adó csillagrombolókat. A páncélozott plexin túl egyszer csak felvillant valami a zászlóshajó közvetlen szomszédságában, majd a kíséretet adó Vindicator-osztályú cirkáló, a Praetor minden előjel nélkül kettétört, kisvártatva pedig mentőkabinok lőttek ki belőle...

- Szabotázs? Mi ez... - Amadiro hájas tokája dühösen rengett.

- Attól tartok, inkább valami Sith praktika... - Wiegand összevont szemöldökkel figyelte az események alakulását.

- Ki kell lőnünk a zászlóshajójukat, amelyiken a parancsnok van! - hadonászott meglepő éleslátásról tanúbizonyságot téve Amadiro. - Azonosítsák a jeleik alapján, és vegyék össztűz alá!

- Igenis, moff úr... engedelmével, erősítést küldök a felszínre is... - morogta Wiegand. - Az erősítéssel együtt némiképp hátrányba kerültünk, ha nem szerezzük meg a felszíni ütegeket, akkor bajban leszünk...

- Csinálják!!

Odalent rohamosztagosok és fekete páncélos Blackhole kommandósok csaptak össze a Sithek felszínére érkező sötét lovagjaival. Bastion ûűrvédelmét a Yuuzhan Vong inváziót követően erőt és pénzt nem kímélve a galaxis egyik legjobbjává fejlesztették, és a puccs során a hírszerzésiek és a moffok emberei egyszer már öldöklő küzdelmet vívtak a felszíni ütegekért... akkor a Fel-pártiak elveszítették a párbajt, és flottájuk jórészt ezért menekült el orbitról, nem akartak szembenézni a fürtökben felállított HVs-2-es felszíni-magassági ütegek csöveivel. Most ugyanezekért folyt a verseny...

...

A Relentless fedélzetén Tierce őrnagynak meg kellett kapaszkodnia, amikor egy becsapódó rakéta megrázta a hidat. Míg a támadók csillagrombolói az első sort adó Dreadnoughtok és cirkálók mögött, biztonságos távolságban tüzeltek, addig a védők egy sorban beszorultak a Bastion planetáris pajzsai elé... az erősítés már úton volt, a Sithek flottája nagy sebességgel közeledve támadva Lecersen erőinek balszárnyát, de mentesíteni kellet Dorja erőit...

- A pajzsok már nem bírják sokáig, uram! - kiáltotta egy fiatal parancsnok az egyik árokból. Dorja az őrnagyhoz fordult, nem merészelte zavarni a plexi előtt láthatóan meditáló, az egyre sűrűsödő hajszálrepedésekre ügyet sem vető Nagyurat.

- Ajánlatos lenne elszakadnunk a fő harctól...

Az őrnagy bólintott.

- Utánunk fognak jönni... amíg tudják, hogy itt vagyunk... várjon csak... - az őrnagy az egyik képernyőhöz lépett, ellenőrizve a birodalmi hajókkal egy alakzatban álló SiSD állapotát.

- Indítsanak egy üres siklót erős kísérettel arra a hajóra! Utána kapcsolják össze a kommunikációs rendszert, és relézzenek át minden kommunikációt rajtuk keresztül, amint a sikló átért!

Dorja szeme felcsillant, értette a tervet.

- Máris...

...

- Parancsnok, az ellenséges vezénylő hajó átteszi a zászlót!

Wiegand és Amadiro az egyik monitor felé hajoltak. A Relentless-t elhagyó űrsiklót három szakasz TIE vadászgép védte, amelyek nekirepüléssel, vagy éppen saját törzsükkel védték a siklót a rázúduló Preybird-öktől és Howlrunner-ektől. Végül a sikló eltűnt az első Sith csillagromboló dokkjában.

- Elemezzék a kommunikációs csatornáika.t.. - adta ki a parancsot Wiegand. Kisvártatva a moff felé fordult.

- Már a Sith hajón vannak, az a Wenthar és az áruló Dorja is onnan hívták a többi Sith hajót az utolsó öt percben.

- Akkor hagyják Dorja hajóit! Cél a Sith csillagrombolók! Támadásba lendülünk!! - üvöltötte átszellemülten Amadiro.

Az eddig egy vonalban álló Lecersen-párti csillagrombolók most begyújották hajtóműveiket és megindultak, hogy közelharcba bocsátkozzanak az idegen csatahajókkal...


Yaga Minor

A Yaga Minor közelében...

Lecersen teljes készültséget rendelt el. A Yaga Minor orbitális pályáján felállt véderő hajói csendben várakoztak a parancsokra. Készen álltak bármire. A véderő feladata világos volt, megvédeni a Sithektől bármi áron az eljövendő új kormányt, amelynek természetesen Lecersen lesz a vezére. Ebben a pillanatban egy rendkívül fura, idegen hajó lépett ki a hipertérből. A véderő hajói azonnal tűzkészültségbe álltak, készen arra, hogy megtámadják ezt az undorítóan idegen hajót.

Yaga Minor, a Központi Kormány bázisa

- Uram! - lépett oda Lecersenhez az egyik taktikai elemző tiszt. - A véderő nemrég jelentette hogy egy idegen, azonosíthatatlan űrhajó lépett ki a hipertérből! - a moff átvette az adatokat tartalmazó kis adathordozót, majd a kissé elkeseredett tisztre pillantott. Milyen fiatal, szinte még gyerek, gondolta magában Lecersen. A többi segédtiszt sürgött-forgott, miközben az idegen hajó tulajdonságait elemezték. Lecersen elszánt volt.

- Semmisítsék meg! - utasította a fiatal katonát. - Nem késlekedhetünk! A parancsom: össztűz erre a valamire! - a tiszt elrohant, hogy továbbítsa a parancsot.

A Yaga Minor orbitális pályáján

Kroszus parancsnok, a Yaga Minori Véderő parancsnoka vette Lecersen utasítását és felkészült a támadásra. Az idegen hajó egyelőre mozdulatlanul állt és nem tett semmit. Ekkor csipogás hallatszott a véderő vezérhajójának hídján az egyik kommunikációs terminálon. Bejövő hívás! Kroszus azonnal a terminálhoz lépett, sejtette, ki lehet az. Egy félelmetes külsejű, félig Yuuzhan Vong, félig ember alak jelent meg. Éjsötét köpenyébe burkolózva impozáns látványt nyújtott. Kroszus nem volt ijedős fajta, de most valamiért remegni kezdtek a térdei.

- Ki maga és mit akar itt? - kérdezte ingerülten az idegentől. - Ha nem hagyja el a szektort, megsemmisítjük! - az idegen azonban csak mosolygott. Undorító ábrázatán vadállatias vigyor jelent meg.

- Ne fenyegess, ember! - az utolsó szót szinte köpte. - Inkább kapcsolj egyenesen a gazdádhoz! - Kroszus valamiért úgy döntött, inkább nem kockáztatja meg a támadást. Kapcsolta az idegent Lecersenhez.

Yaga Minor, a Központi Kormány Bázisa

Lecersen fogadta a hívást. Az idegen holoképe rögvest megjelent. A moff elborzadt a külsejétől. Undorodott ettől a valamitől. Mindig is rühellte a Yuuzhan Vongokat.

- Mit akar? - kérdezte türelmetlenül az idegent. Amaz kivillantotta vadállati agyarait.

- Semmi különöset! - mondta az idegen közönyösen. - Vonja vissza a flottáját a Bastion körzetéből, vagy megsemmisítem magukat a nyomorult bolygójukkal együtt! - Lecersen elcsodálkozott a kérésen. Ki ez? Honnan tudja, hogy a Bastion támadás alatt áll?

- Nos, ezt a kérését nem teljesíthetem! - mondta érzelemmentesen Lecersen. - Miért akar segíteni azoknak a Sith patkányoknak?

- Mert én magam akarom őket megsemmisíteni! - mondta az idegen gyűlölettel a hangjában. - De még nem most!

- Ugyan miért? - kérdezte Lecersen érdeklődve. - Hiszen akkor közös a célunk, nemdebár? - az idegen arca elkomorodott.

- Azt akarom, hogy ereje teljében legyen az a féreg! Hogy annál gyötrelmesebb legyen a fájdalma, amikor mindaz, amit felépített, eltűnik! - hozta a moff tudomására ingerült hangon az idegen. Lecersen sejtette, ki lehet az a bizonyos féreg.

- Nos, biztosíthatom, hogy ez ellen a bizonyos Wenthar ellen mindent megteszünk! Segítünk magának a bosszújában, hiszen az ellenségem ellensége a barátom! - mondta a moff valamivel derűsebben.

- Nem érti a lényeget! Én akarom elpusztítani, emberi férgek segítsége nélkül! - Lecersen arca ettől a mondattól elsápadt a dühtől.Méghogy emberi férgek?

- Nos akkor sajnálom, de nem segíthetek! Készüljön a harcra!  -azzal bontotta a vonalat.

A Yaga Minor orbitális pályáján

A véderő flottája Lecersen utasítása értelmében támadó alakzatot vett fel és tüzet nyitott az idegen hajóra. Apró szúnyogokként vadászgépek indultak el, hogy előkészítsék a terepet a többi hajónak. Eközben Dreadnaughtok vették tűz alá a különös, idegen járművet.

Az idegen hajó, a Dracoon fedélzetén

Lord Waranous dühöngött. Azt hitte, ezek a birodalmi fattyúk gyávábbak, de nem! Ezek az ostobák tényleg azt hiszik, hogy harcba szállhatnak vele? Vele, aki a Sötét Isten kiválasztottja?

A Sekotot azonnal elhagyta a Dracoon segítségével, amint meghallotta az ügynökeitől, hogy Wenthar erőit támadás érte a Bastionon. Volt ugyanis egy pár, mindenre elszánt embere a Sith Egyházon belül, amolyan kettős ügynök féleségek, akik őt tekintették igazi Uralkodójuknak. Kevesen voltak, de a hatékonyságuk figyelemre méltó volt. Páran ugyanis csalódtak az Egyházban, amikor Wenthar elüldözte őt, a Kiválasztottat. Elvégre évtizedekig vártak arra, hogy feléledjen. Persze azt nem sejthették, hogy Waranous maga intézte úgy, hogy elhagyja a Sith Egyházát. Ő nem akart osztozkodni senkivel, főleg nem Wentharral a hatalmon. Viszont az Egyház pár szakadár tagja ezt nem tudta. Ők csak annyit láttak, hogy Wenthar önkényesen magához ragadta azt a hatalmat, amely jog szerint Waranous Nagyurat illette! A „szökése” után ugyanis Waranous első dolga az volt, hogy kiderítette azt, kik azok az emberek, akik hozzá maradtak hűségesek és nem Wentharhoz. Sajnos nem sokan, mindössze négyen voltak, de elhitték készségesen a Nagyúr magyarázatát a történteket illetően...

Bár kevesen voltak ezek az egyháztagok, de az ő hűségük töretlen volt igazi mesterük iránt. Lectoire moff ezek közé az emberek közé tartozott. Ezek a hűséges szolgák megkapták a kódokat egy titkosított vonal használatához, amellyel közvetlenül kapcsolatba tudtak lépni a Dracoonnal. Így aztán rendszeresen jelentést küldtek neki mindenről, ami a Sith Egyházon belül és az új Sith államban történtek. Waranous mindig kerített rá időt, hogy átfussa ezeket a jelentéseket. Ügynökei pedig átkozottul jó munkát végeztek. Így szerzett tudomást arról is Lectoire mofftól - aki eddig a legjobb ügynökének bizonyult -, hogy a Birodalmi Maradvány vezetője sikeresen elmenekült a Bastionról és túlélte az atomtámadást, amelyet Lord Wenthar a Maradvány moffjai ellen szervezett. Sőt, támadást intézett Wenthar erői ellen, hogy megsemmisítse a bitorlót. Lectoire információja roppant hasznosnak és érdekesnek bizonyult. Ennek a nőnek méltó helye lesz majd az ő Új Világrendjében. És az az ostoba Wenthar még csak nem is sejtette, hogy Lectoire moff az ő embere.

A támadás miatt a Bastion ellen azonban hiba csúszott be a terveibe. Hiszen ő maga akart végezni ezzel a bitorlóval, aki megfosztotta őt a helyétől és a rangjától a Sith Egyház élén. Ezt az örömet pedig még a birodalmiak sem vehetik el tőle! Wenthar nagy bűnt követett el ellene. Eszközként használta fel őt, hogy saját alantas ambícióit teljesítse be a segítségével! Waranous erre már a Prakithon rájött, ezért is döntött úgy, hogy „megszökik” azzal az idegen hajóval, majd erőt gyűjt és személyesen végez ezzel a féreg Wentharral! Nyílt küzdelemben fogják összemérni az erejüket, és akkor véglegesen eldől, hogy ki a Sithek és immár a Yuuzhan Vongok igazi Sötét Nagyura! Azonban a piszkos munkát, amely egy minden eddiginél erősebb Sith Birodalom létrehozását jelenti, azt ráhagyja arra az ostoba féregre. És amikor ereje teljében érzi magát, amikor sérthetetlennek és legyőzhetetlennek gondolja majd magát, amikor létrehozta és megerősítette a Sithek évezredes vágyát, egy Sith Birodalmat, akkor fog lecsapni rá. És akkor eldől végérvényesen, hogy ki is a Mester! Waranous még valamit elhatározott. Méghozzá azt, hogy nevet változtat. Külseje miatt a Yuuzhan Vongok nem Waranousnak, hanem Kraytnak, azaz „sziklának” hívták. Legyen hát ez az új neve! Új életének kezdetén: Darth Krayt a Sithek és a Yuuzhan Vong igazi Sötét Nagyura!

Most azonban készülnie kell a csatára, miközben Yuuzhan Vong harcosai, az ő igazi népe a Sekoton várják, álcázva egy ismeretlen helyen, amit csak egyedül Waranous, azaz immár új nevén Lord Krayt ismer.

Kegyetlen ütközet lesz annyi szent.

...

Sterling és Lecersen az Ubiqtorate-bázis taktikai központjából figyelték, amint a Yaga Minor planetáris védelmi rendszere tüzet nyit az ismeretlen, szuper-csillagromboló méretekkel vetélkedő hajóra.

- Összevetettük a konfigurációját az adatbázisban szereplő Yuuzhan Vong hajókkal, nagymoff... - jelentette Sterling. - Egyikkel sem egyezik... a szkennerek szerint organikus és fémes összetevőket egyaránt tartalmaz... az izotópos analízis szerint viszont sokkal... régebbi, mint akár bármelyik Yuuzhan Vong hajó...

- Folytassák az analízist! - Lecersen határozottan ideges volt. Egy második Sith nem szerepelt a tervekben, már mostanában már annyian voltak, hogy bárhol számítani lehetett a felbukkanásukra... Lecersen a maga részéről egy pillanatig sem hitte el, hogy ez a Sith tényleg szövetséget akart velük kötni, és a másikkal összeakaszkodni... jól ismerte ezt a taktikát saját maga is, és tisztában volt vele, ha egyszer kiterítette a lapjait, akkor onnantól végig kell játszani amíg valaki sabacc-ot nem húz...

A Yaga minori báziskomplexum védelmét, amelyet annak idején sem az Új Köztársaság, sem a Yuuzhan Vong nem tudott áttörni, Golan III-as platformok és a köztük elhelyezett, rugalmas védelmet jelentő, droidagyak által vezérelt Katana Dreadnought-ok alkották... kissé idejétmúlt, de kellő sűrűségben halálos kombináció.

A hatalmas idegen hajóban azonban egyelőre láthatóan nem tett kárt az össztûz, állhatatosan közeledett, egyre közelebb és közelebb.

Lecersen nagyot nyelt. Utált a Yuuzhan Vonggal háborúzni. Úgy tűnt, nem árt, ha van egy vészterv...

- Készítsék fel a Bloodfin-t! - fordult Strelinghez. Pellaeon főadmirális volt zászlóshajója, a Szövetség Nebula-osztályával vetekedő gyors, mozgékony, erősen páncélozott hajó, a birodalmi Turbulent-osztály első egysége, amelyen a a sötét jedi bérenc meggyilkolta a főadmirálist, jelenleg a Yaga minori dokkban állt nagyjavításon, miután a Fel-pártiak nem tartottak igényt rá, inkább visszakérték előző zászlóshajójukat a Szövetségtől...

- Nagymoff? - Sterling tekintete kérdőn felcsillant. Nem volt kérdés számára, hogy amennyiben Lecersen megy, akkor ki lesz, aki itt marad...

- Mit bánom én, szerezzen egy dublőrt, vagy vetesse fel magát holokamerával, aztán vigye át az adatbázist és a legjobb embereit a hajóra! Onnan irányítjuk tovább a csatát! - rendelkezett Lecersen.

- Értettem! - biccentett láthatóan megkönnyebülten Sterling, mikor felcsipogott a kommunikátora.

- Igen... igen... Nagymoff! - fordult vissza a tábornok Lecersenhez. - Az analistáink befejezték a hajó profiljának elemzését! Megegyezik azzal, amelyikkel a kémeink jelentései szerint a Szövetségiek találkoztak a Prakith rendszerben!

- Akkor ideje indulunk... - nyelt egyet falfehéren Lecersen. Ő is olvasta a jelentéseket arról a hajóról.

Miközben a planetáris védelem ütegei tovább sorozták a közeledő förmedvényt, a karcsú, fekete törzsű Bloodfin csillagromboló elvált a bázis egyik fődokkjától, hogy biztonságos pozíciót vegyen fel a Golan-platformok mögött.


Bastion

Wenthar teljesen elmerült az Erőben, és látszólag nem vett tudomást a külvilágról. Miközben az izzadság kövér cseppekben folyt végig a homlokán, két újabb hajót roppantott szét az akaratával. A Lord emberei egyre nagyobb hévvel rohamozták meg a Lecersen-párti erőket.

Grodin elégedetten konstatálta, hogy a terve bevált. Amadiro hajói a két SiSD irányába mentek, valószínűleg Cleetas parancsnok legnagyobb örömére. Grodin elmosolyodott. A barátja kegyetlen ember hírében állt és nem fog totojázni. Hirtelen a Lord feleszmélt révületéből és lerogyott a padlóra.

- Nem… nem bírom tovább! - suttogta, miközben csontrepesztő fájdalom áradt szét az izmaiban. Grodin azonnal odarohant, hogy felsegítse.

- Így is többet tett értünk, mint gondolta! - mondta Grodin nyugtatólag. - Hiszen így rávette Amadirót, hogy kizárólag az Ön hajójával foglalkozzon! - Grodin arcán sunyi vigyor jelent meg.

- És persze mi gondoskodtunk arról, hogy Amadiro ne a megfelelő hajót támadja meg! - lépett oda Dorja is a Lord és Grodin párosához. Wenthar elégedetten bólintott.

- Jó munkát végeztek, uraim! - fejezte ki a Lord megelégedését, amikor látta, hogy az ellenséges haderő a két SiSD-t vette támadás alá. A Sith pengevékony ajkain vadállati vigyor jelent meg. Kínos meglepetés fogja érni őket! Nagyon kínos!

Az SiSD Empire fedélzetén

Cleetasnak meg kellett kapaszkodnia a híd központi futóhídjának korlátjában, amikor egy rakéta eltalálta a hajóját. Nem értette pontosan, hogy az ellenség miért koncentrál ennyire rá, de nem is túlzottan izgatta. Katona volt és kötelességei voltak.

- Aktiválják az odonit fézereket! - utasította az egyik segédtisztet. Amaz lesápadt, amikor meghallotta a parancsot.

- De uram, azok a fézer nevű izék, még csak prototípusok! - Cleetas leintette.

- Hát akkor ideje kipróbálnunk, nemdebár? - mondta Cleetas ellentmondást nem tűrően. A segédtiszt máris elsietett az új parancsokkal.

A két SiSD törzsének kb. a felén egy-egy gömb alakú kristály emelkedett ki, amelyek egy kristályfúziós generátorra voltak rácsatlakozva. A különös, kb. 50 méter átmérőjű kristályok felízzottak, majd vöröses színűvé változtak el. Végül egy-egy vörös sugár hagyta el a kristályok felületét. Az új fejlesztésű, fézer nevű fegyverek tökéletesen működtek. Amikor a fézer sugarak eltalálták valamelyik Lecersen-hajót, az darabokra robbant szét. Ez az új és meglehetősen hatékony halálsugár ugyanis könnyedén áthatolt a védőpajzsokon. Ekkor beindultak a Judicatorok és az Aurorák is és harci alakzatban támadták a megmaradt hajókat. Ezeket nem szerelték fel az új fegyverekkel, hiszen iszonyatos pénzbe került egy effajta fegyver elkészítése. Miközben a két SiSD a fézerekkel zárótűzben részesítette az ellenséget, a Judicatorok és az Aurorák már-már áttörték a Lecersen-párti erők védelmi zónáját. Amadiro emberei sem voltak azonban restek. Két újabb  Judicator máris kozmikus csillagporrá hullott szét, ahogy az a másik három Aurora is, amely Amadiro főhajóját próbálta támadás alá venni. A csata kegyetlenül tombolt, mert a Sith Starfighterek igyekeztek valamennyi ellenséges TIE-vadászt megsemmisíteni. A csata egyelőre döntetlen volt, még így is.

Dorja hajói közben lassan elkezdték a visszavonulást, hogy afféle tartalék haderőként várakozzanak a háttérben.

Ekkor az egyik száz sebből vérző Judicator egyenesen Amadiro vezérhajója felé tartott. Ütközési vektort állított be a Judicatort irányító őrült, így újabb és újabb TIE-vadászok tapadtak rá, megakadályozandó az ütközést. Végül az egyik Lecersen-párti Dreadnaught szedte le a már így is lángoló Judicatort, szilánkokra robbantva szét. A Judicatorok nem véletlenül támadták annyira Amadiro erőit. A két SiSD-nek vágták az ösvényt, egyenesen a vezérhajó felé. Hogy aztán egy-két jól irányzott fézer találattal megsemmisítsék az átkozott Amadiro hajóját.

...

- Kristály-fázis váltónak tűnik, vagy valami hasonló technológiának... - Wiegand tábornok a Right to Rule fedélzetén szinte leplezetlen érdeklődéssel szemlélete a Sith hajók új fegyvereit, amelyek elporlasztották a vezérhajójuk elővédjét képező ósdi Dreadnoughtokat.

- Nem gondoltam volna, hogy Daala támogatja ezeket... - folytatta tovább, majd szembekerült Amadiro lángoló tekintetével.

- Nem érdekel, kinek és honnan vannak és kitől, nem érdekel!! - tajtékzott a kövér moff. - Épp elég nekem, hogy szétszedik velük a flottánkat!

- A kommandósaink már majdnem ott vannak a lövegeknél... - pillantott az egyik kisebb képernyőre szinte közönyös arccal Wiegand. Nem értette, honnan szedte hirtelen a máskor alamuszi, gyáva kutya Amadiro ezt a nagy bátorságot... bár, gondolta, miközben ismét kinézett az ablakon, ugyebár Sithekkel állunk szemben... csak nem?

Odalent a felszínen egy szakasz fekete páncélos, Amadiro zsoldjába tartozó rohamosztagos lapult az egyik hatalmas, égnek nyúló csövű űrvédelmi löveg tövében, néhány konténer mögött... a katonák rezzenéstelen, sisakos arccal figyelték, ahogyan a löveg előtti téren a vörös fénykardos Sithek és helyi rohamosztagosok szedik össze az előző támadó hullám többé-kevésbé egyben maradt tagjainak fegyvereit... az alakulat zömére, akik annyira össze voltak szabdalva, hogy semmit hasznát nem lehetett venni a felszerelésüknek, ügyet sem vetettek.

- Gázgránátokat és lángszórókat elő... - szólt bele a zárt csatornás közös komba az osztagparancsnok, majd karjelzésére katonái a tér minden oldaláról kékes lángnyelveket és gránátokat lőttek a téren hadonászó alakok felé...

A rohamosztagosok egy része ijedten fedezéket keresett, az egyik sötét erőhasználót pedig szinte a fején érték a lángok, a kopasz, fél lekkujú twi'lek azonban ügyet sem vetve a lángokra, amelyek a fejbőrét égették, ijesztő röhögésbe futott, és nekirontott a fedezékek mögül rohamra induló sorfalnak...

Ekkor zakatoltak fel a barikádok alatt elrejtett álcázott E-Web-ek, amelyek áthatolva az őrülten villogó fénykard védelmén végül leterítették a sithet. Azért a biztonság kedvéért még beleeresztettek néhány sorozatot...

- Egy lent, még van vagy egy fél tucat... - morogta sisakmikrofonjába az ideges osztagparancsnok. Yuuzhan Vong háborús veteránként átélt már egy-két durva dolgot, de nem gondolta volna, hogy valaha is a Birodalom fővárosában fog küzdeni ezek ellen...

- A másik oldalon letettek néhány repulzortankot... áttörünk! - hangzott fel a diadalmas üvöltés a szemben elhelyezkedő Iota-század maradékától, és a repulzortankok sorozatlövései közepette a fekete páncélosok újra rohamra indultak. A sötét jedik sorra estek el a nagy erejű gránátok tüzében... a parancsnok remélte, hogy végre sikerül megszerezniük az első löveget...

Az utolsó életben maradt fénykardos harcos, akinek szarvakkal teletûzdelt fején vongszerű, hatalmas tetoválások éktelenkedtek, most ördögi vigyorral a katonák felé fordult, és kinyújtotta egyik kezét a löveg felé... volt benne valami..

- Szedjétek le!!

De már késő volt, a távkapcsoló aktiválása után egy pillanattal lilás-kékes villámok lövelltek az ég felé, és a lökéshullám ledöntötte a lábáról a rohamosztagosokat mindkét oldalán egyaránt. A parancsnok elképedten meredt az ágyú hatalmas, jó húsz méteres csövének füstölgő csonkjára…

...

- Felrobbantják a lövegeket, amelyekhez elég közel jutunk... - meredt a képernyőre Wiegand.

- Csináljon valamit, menjünk nekik egyenesen!!!! - Amadiro lassan a haját tépte. - Hogy-hogy még mindig mozog az a zászlóshajó! Parancsba adtam, hogy lőjék ki... tábornok, le fogom váltani magát, érti! Le fogom váltani... ezt nem... hööhhh...

Amadiro minden előjel nélkül hagyta abba az üvöltözést, és füstölgõ halántékkal, döbbent arckifejezés mellett a padlóra zuhant.

Wiegand biccentett a bejáratnál felemelt E-11-est tartó fekete sisakos flottaőrnek.

- Köszönöm, Vanderen zászlós - körbenézett a hídon.

- A moff a Sithek befolyása alatt állt... ezt a csatát elveszítettük... most kaptam az utasítást a Yaga minori központtól a visszavonulásra... valakinek van kérdése?

A katonák Wiegand és a biztonsági tiszt fegyverére meredtek, majd Amadiro hullájára, és szótlanul visszafordultak a terminálokhoz.

- Itt a Right to Rule  minden egységnek - szólt bele a flottaközibe a tábornok. - Hátrálunk, és visszavonulunk, ismétlem, hátrálunk és visszavonulunk!


Yaga Minor

Lord Waranous azaz új nevén Darth Krayt, a Dracoon kilátóernyőjén követte figyelemmel az ellenséges hadmozdulatokat. Tisztában volt azzal, hogy a felszínt hatásos fegyverzettel védik. Azonban egy cseppet sem aggódott emiatt. A Dracoon pusztító erőkkel volt felszerelve. A félig ember-félig Yuuzhan Vong hadúr azonban kivárt. Ki akarta élvezni a csata minden zamatát. Mentálisan utasította a Dracoont, hogy szabadítsa el a pókvadászokat. Ezek a kicsiny, ám annál pusztítóbb hajók tényleg úgy néztek ki, akár a pókok. És ugyanúgy fogták el az ellenségeiket is. Csápjaikkal megragadták az ellenséges hajót és darabokra tépték. Máris több tucatnyi pókvadász hagyta el a Dracoont, hogy megtámadja az ellenséges hajókat.

- Zéró 1-es! - kiabált a sisakmikrofonba az egyik TIE--vadász pilótája. - Mi a franc az ott előttünk?

- Nem tudom Zéró 2-es! - válaszolt a társa. - Úgy néznek ki, akár a pókok!

- Közeledési vektor beállítva! Zárkózzanak fel! - utasította a vezér pilóta az embereit. Több tucatnyi TIE-vadász vett fel támadási alakzatot, hogy megrohamozza az ismeretlen hajókat. A pókvadászok azonban kegyetlenül elbántak az ellenséges vadászokkal. Egyszerűen megragadták a támadó kötelék tagjait, majd a nyolc csáp körülfogta a kis hajókat és egyszerűen darabokra tépte szét. Ami fura volt, hogy akárhogy is lőtték ezeket az idegen vadászokat, nem hatott rájuk a lézer. A pilóták halálsikolya viszhangzott a háttérben várakozó Dreadnoughtok mikrofonjaiban. A pókvadászoknak máris új célpontjaik adódtak, miután sikeresen darabokra szedték a TIE-vadászokat. Ezúttal a nagyobb hajók felé vették az irányt.

- Kitérő manőver! Állandó tűz! - kiabált az embereivel Laconis parancsnok, a Death Hunter nevű Dreadnought parancsnoka. - Ismétlem, állandó zárótűz! Lőjék le azokat az istenverte bogarakat!

Laconis még soha életében nem látott efféle különös vadász egységeket. A magas, birodalmi egyenruhában feszítő, tar-kopasz férfi azonban nem volt ijedős. Látott ő már ennél cudarabb dolgokat is a Yuuzhan Vong háborúk során. Jobb keze helyén bionikus műkar pótolta az egyik ütközetben elveszített eredetit. Fekete kesztyű borította ezt a végtagot. A technikusok fel alá rohangáltak mint... a pókok.

- Uram! - lépett oda egy taktikai elemző tiszt a parancsnokhoz. - Ezekre a pók-izékre nem hat semmilyen fegyverzet és úgy hatolnak át a pajzsainkon, mint kés a vajon! - mondta rémülten a fiatal tiszt. Ekkor hirtelen a hajópadló remegni kezdett, majd éles, karistoló hang hallatszott, mintha valami kaparászni kezdte volna a hajótest burkolatát.

- Mi a... - Laconis parancsnok utolsó szavai voltak ezek. Hirtelen savszerű valami hullott a homlokára, egyenesen a hajó plafonjáról, és azonnal átégette az agyát. Laconis holtan rogyott össze, miközben az emberei kétségbeesetten menekültek az alsóbb szintekre, látva azt, hogy a hajó fémes burkolata egyszerűen olvadni kezdett felül, miközben kövér, olvadt fémcseppek hullottak a padlóra, sikeresen átégetve azt is. De már túl késő volt a meneküléshez. A kilátó plasztacél üvegére máris két pókvadász tapadt rá, miközben a többi a külső burkolatot "emésztette".

Hirtelen a hajó burkolata repedezni kezdett, majd a plasztacél üveg, amely a kilátóenyőt alkotta, egyszerűen szétrobbant. A kegyetlen vákuum azonnal kiszippantotta a legénységet a jeges űrbe, miközben a hajó darabokra hullott szét a nyolc pókvadász ténykedése során. Szintetikus, méregerős savval egyszerűen szétolvasztották a burkolatot, miközben a Dreadnaught burkolatára tapadtak csápjaikkal. És több száz pókvadász vette célba az ellenséges flottát.


Yaga Minor

- Mik ezek a.... - Sterling szája egy pillanatra tátva maradt. Utána még egy pillanatra.

- Ezek, attól tartok, az utolsó jelzések arra nézve, hogy ideje itt hagynunk a csatát... - Lecersen idegesen rángatózó szájjal figyelte, ahogyan a droidszerű mozgású, de nagyon is szervesnek tűnő valamik meglepték és bedöntötték a védelmi rendszer legfontosabb pontjait. Lecersen elég jelentést olvasott a Yuuzhan Vong hadicselekről, hogy biztos legyen benne, ezek is valami hasonló izék lehetnek, mint a fémen élősködő grutchin-ok, a Yuuzhan Vong hatalmas, ragadozó mynock-szerű lényei, amelyek átrágták magukat az űrhajók páncélján... és azt is tudta, hogy kellő ideig a rendszer védelmi ellen tud állni ennek a támadásnak is.

De értelmetlen lenne. Nem azért vonult át ide, hogy bezárkózzon a planetáris erődbe, és ostrom alatt malmozva várja, hogy egyszer csak a vitathatatlanul túlerőben lévő Sith erők áttörjék a falakat és a pajzsokat, vagy valami orgyilkos végezzen vele. Nem. Lecersen átkozta magában az immár remélhetőleg por- és hamufelhővé avanzsált Dorianát, amiért az ilyen mesterien készítette elő a hatalomátvételt... nem volt más lehetőség, mint okosan addig távozni, ameddig volt rá mód. Már csak azért is, mert nem sokkal ezelőtt a bastioni különítménye is visszavonulást jelentett.

- Utasítsa a védelmi erőket a végsőkig való kitartásra, tábornok! - fordult a képernyőt figyelő ledöbbent Sterlinghez. - Mi pedig készüljünk fel az ugrásra... cél a Nirauan!

- Uram... - fordult a moff felé a Bloodfin megbízott parancsnoka, egy fiatal, tejfelszőke tiszt.

- Most meg mi van?

- Nemrég kaptunk egy jelentést, hogy a Fel-párti árulók elfoglalták a nirauani bázist... - a fiatal férfi arca természetellenesen fehér volt.

- Még ez is… - Lecersen nyugalmat erőltetett magára, ennek érdekében gyorsan előhúzott a mellényzsebéből néhány rózsaszín pirulát és lenyelte. Gondolkoznia kellett... tudta, hogy ami most következik, azért még jó ideig utálni fogja magát... de még mindig jobb, ha ezt élve teheti, mintha holtan.

- Rendben. Akkor vegyék az irányt a következő koordinátákra - egy kódhengert adott át Sterlingnek -, és jelezzenek a bastioni flottának is, hogy ugyanezen a vektoron kövessenek minket, ha elszakadtak Bastiontól! És megint kérek egy titkosított csatornát...

- Parancs értettem... - Sterling a döbbenettől szólni sem tudott, de magában hálát adott a galaxisnak, az Új Rendnek és főnökének, hogy nem hagyja ott megrohadni az Ubiqtorate-bázison... ahogyan a hírszerzési archívumokat sem... betáplálta a koordinátákat a navikomputerbe, nem sokkal később pedig a Bloodfin felgyorsult, hogy maga mögött hagyja a csatát, és a Yaga Minor hősiesen küzdő, de vereségre ítéltetett birodalmi védőit...

...

Waranous, azaz Krayt elégedetten állapította meg, hogy elrettentő taktikája bevált, és a Lecersen-párti erők fő flottája gyáva kutyaként menekül. Nem szándékozott megállítani őket. Jó haszna lesz még ennek a bosszúszomjas alaknak, amikor majd visszatér, hogy benyújtsa a számlát Wentharnak… kamatostul.

Még egy végső erőpróbát azonban tartogatott az ellenfeleinek. Hadd tudják meg a túlélők rettegve, milyen hatalommal rendelkezik! Krayt máris utasította a hajót mentálisan, hogy vesse be a végső fegyvert...

A Dracoon törzséből hirtelen ragyogó, szembántó fényesség kezdett áradni, majd a hajó pórusaiból egy halálos energiasugár - akár egy kicsinyített szupernova robbanás -, kezdett el terjedni körkörösen. Amit megérintett ez a csodálatos, ám halálos, fényes ragyogás, atomjaira hullott szét. Így a még harcoló Lecersen-párti erők nagy része - hiába próbált menekülni - egyszerűen nem tehetett semmit. Dreadnoughtok, TIE-vadászok, Preybirdök mind megsemmisültek, csupán kozmikus por maradt belőlük. Azok a pókvadászok is bevégezték, amik nem tértek vissza az anyahajóra. Végül a halálos fénysugár eltűnt, fagyos ürességet hagyva maga után.

Lecersen hajója, a Bloodfin fedélzetén

- Az Erőre mondom ez gyönyörű! - mondta Lecersen, miközben végignézte a pusztulást a híd kilátóján, amelynek során a flottája nagy része odaveszett. Azt persze nem értette, őket miért hagyta életben az az ismeretlen Sith vagy Yuuzhan Vong, vagy tudja a fene, hogy mi az, de nem is nagyon érdekelte. Az a lényeg, hogy ő maga megúszta.

- Betáplálták a koordinátákat? - kérdezte az egyik fedélzeti tiszttől.

- Igen uram! - válaszolt a fiatal tiszt. - Bár csodálkozom, hogy a Galaktikus Szövetség területére óhajt menni! - Lecersen elmosolyodott.

- Ne csodálkozzon! - mondta a volt nagymoff kifejezéstelen arccal. - Egy régi barátomat keressük fel! A bastioni erőinket értesítették már, hogy csatlakozzanak hozzánk a megadott koordinátákon?

- Igen nagymoff! Bár sajnálatos módon Amadiro Parancsnok elhalálozott!

- Ne törődjön vele, fiam! - mondta Lecersen magabiztosan. - Az a lényeg, hogy mi megúsztuk!

Lecersen megmaradt flottája nemsokára belépett a hiperűrbe, hogy csatlakozzon a Birodalom egy régi emberéhez, Daalához...

A Dracoon fedélzetén

Darth Krayt örömmel látta, hogy Lecersen hajói belépnek a hiperűrbe. Amit akart, azt végrehajtotta. Megakadályozta, hogy Wenthart és szánalmas erőit megsemmisítsék. Ezt az örömet ugyanis nem osztja meg mással. Ő maga fog rálépni annak az ocsmány féregnek a torkára lépni, miközben a Sötét Isten nevében felperzseli harcosaival a galaxist. Most azonban visszatér a Zonama Sekotra és eltűnik egy időre. Még sok dolgot kell előkészíteni, gondolta magában sötéten. De aztán ha elkészülök, végre méltó áldozatot mutathatok be neked, Sötét Isten, Yum-Yammka!

Az egész galaxist!

Pár perccel azután hogy Lecersen megmaradt erői elhagyták a Yaga Minort, Krayt és a Dracoon is beléptek a hiperűrbe, hogy visszatérjenek a közelben várakozó Sekotra...


Bastion

- Megfutamodnak, Mylord! - lelkendezett Grodin, amikor meglátta a kilátóernyőn, hogy a Lecersen-párti erők visszavonulót fújnak. - Most elkaphatjuk ezeket a mocskokat! Adjam ki a totális támadásra a parancsot? - kérdezte Grodin a gondolataiba temetkezett Lordot. Dorja mögöttük csendben várt, hogy vajon hogy dönt a Sith Nagyúr.

- Nem! Hadd menjenek! - mondta Wenthar magabiztosan. - Több emberünket nem fogom feláldozni, a hajókról nem is beszélve! - tette hozzá a Sith kicsit mérgesen, amikor az elpusztított Judicatorokra és Aurorákra gondolt, amik nagyon sok pénzébe kerültek az Egyháznak.

- Értem Mylord és mégsem értem! - suttogta Grodin a Lord válaszát hallva. A Sith nyomban megmagyarázta a döntés okait.

- Megértem hű testőröm! - mondta atyaian a Sith, miközben enyhe mosoly kezdett el bujkálni pengevékony ajkain. - Hogy maga legszívesebben a Sith poklára küldené az ellenséget, de nem tehetjük! Gondoljon bele, ők támadtak először, méghozzá egy friss államalakulat ellen! - Dorja már kezdte kapizsgálni, mire gondol Wenthar.

- A Lordnak igaza van! - állapította meg Dorja. - Ha megsemmisítjük őket, akkor soha nem tudjuk bebizonyítani, hogy terrortámadás történt a Bastion ellen! Így viszont úgy fog tűnni, hogy mi csak ártatlan védelmezők vagyunk, akik a hazájukat védik a betolakodóktól és a terroristáktól!

Grodin a homlokára csapott képzeletben. Hát persze!

- Vagyis maguk Lecersenre akarnak kenni mindent? -kérdezte Grodin lelkesen. - A robbanást, a csatát, mindent? - a Lord most már nyíltan elmosolyodott.

- Pontosan, hű Testőröm! Készüljünk, hogy nyilatkozatot tegyünk a népnek! - intett a Lord Grodin és Dorja felé, hogy kövessék a kommunikációs helyiségbe. A három férfi már éppen indult volna, amikor egy fiatal adjutáns lépett oda hozzájuk egy adattáblával a kezében. Féltérdre ereszkedett a Lord előtt majd átnyújtotta az adatpanelt. Wenthar átvette és intett a fiatal férfinak, hogy álljon fel. Amaz engedelmeskedett, majd elsietett a dolgára, amikor Wenthar engedélyt adott neki a távozásra. A Sith Nagyúr érdeklődve olvasgatta az adattáblát majd szemei felcsillantak az örömtől azoktól a hírektől, amiket kapott.

- Itt az áll, hogy Lecersen Nagymoffot megtámadták a Yaga Minoron! - osztotta meg az infókat a Lord Grodinékkal. - Méghozzá valamilyen ismeretlen hadihajó! A jó öreg Lecersen alighanem a gatyájába csinált, mert elmenekült a körzetből!

- Ezek szerint túlélte? - érdeklődött finoman Grodin.

- Nos igen! Az az ismeretlen jóbarátunk nem végzett valami jó munkát, de a lényeget sikerült elérnie! Lecersen elmenekült, és mi végre létrehozhatjuk tervünk végső fázisaként az annyira óhajtott új államunkat! Az Egyesült Sith Birodalmat! - lelkendezett Wenthar, miközben sötét öröm töltötte meg a szívét a hírek hallatán.

- Azért ne feledjük! Lecersen olyan, akár a kígyó! - állapította meg Grodin. - Még kitaposva is nagyot tud harapni! - Wenthar azonban nem zökkent ki a jókedvéből.

- Ne aggódjon, barátom! Ha legközelebb idetolja a pimasz pofáját, akkor egy sokkal nagyobb flotta fogja várni! - mondta a Lord gonoszul.

Mialatt Wenthar és Grodin épp az új Birodalom bejelentését készültek bejelenteni, a felszínen harcoló erők lassan belátták, hogy semmi értelme tovább harcolni. Amadiro csúnyán cserbenhagyta őket, nem fog rajtuk segíteni. A legtöbb harcos a biztos halálra készült, de kellemes meglepetésben részesültek.

- Uralkodónk, Lord Wenthar megkegyelmez önöknek! - mondta az egyik tetoválásokkal borított arcú, fekete köpönyeges sötét jedi tábornok, amikor az egyik ellenséges csapat megadta magát neki. - Mától önök államunk, az Egyesült Sith Birodalom hadseregében fognak szolgálatot teljesíteni! - Amadiro egyik volt tisztje bátortalan kérdést tett fel a Lovagnak.

- Szabad kérdeznem, mit kapunk mi mindezért? - a sötét jedi elvigyorodott, amitől kivillantak hegyesre lereszelt agyarai. Lám-lám, a kapzsiság és a pénz felülír minden elvet!

- Dupla zsoldot! Tisztes megélhetést és természetesen az életüket! Valamint önök megkapják az új Birodalom állampolgárságát! - a katonákat tökéletesen kielégítette a válasz. Hiszen nem fogják kivégezni sem pedig börtönbe vetni őket. Katonaként azt tehetik továbbra is, amihez a legjobban értenek. Sőt a végén kiderült, hogy az addigi zsoldjuk többszörösét kapják, mert ugyebár Lecersen már hónapok óta nem fizette ki a járandóságukat. Így aztán Amadiro valamennyi, a Bastion felszínén harcoló volt embere csatlakozott az új állam hadseregéhez...


Államközi üzenetek

[Diplomáciai Holonet csatorna közlemény]

Üzenet a galaxis valamennyi államának és vezetőjének:

Kódolatlan üzenet

Tárgy: az Egyesült Sith Birodalom létrejötte

Nemrégiben terroristák, akik semmibe vették a galaxis népének jólétét, támadást intéztek a bastioni kormányerők ellen. Én, Darth Wenthar, kötelességemnek éreztem, hogy apám, Palpatine öröksége ne szenvedjen kárt. Ezennel bejelentem a régóta őrzött titkomat: az én apám Darth Sidious azaz Palpatine Császár volt, ezáltal jogos igényt formálok az Ő hagyatékára, amely jelenleg a Maradvány-szektor nevet viseli. Állításomat kész vagyok genetikai vizsgálatokkal és egyéb bizonyítékokkal alátámasztani, ha ez szükséges! Néhai apám megmaradt híveit gyalázatos támadás érte, amikor a kormányzással megbízott nagymoff, Lecersen a saját hatalmi pozíciója érdekében összefogott a Sith Protektorátus áruló és immár halott Főkormányzójával, Kinman Dorianával, hogy együtt átvegyék a hatalmat a Maradványban és ezáltal veszélyeztessék a békét. Doriana elnyerte méltó büntetését és meghalt, Lecersen pedig elmenekült. A rendet helyreállítottuk, és biztosítjuk a békét a Maradvány egész területén. A Maradvány népe kifejezte óhaját, hogy csatlakozzanak államunkhoz, a Sith Protektorátushoz, és mi beleegyeztünk. Nem fogom hagyni, hogy holmi terroristák veszélyeztessék néhai apám maradék népének mindennapi életét!

Ezennel kijelentem: a Maradvány és a Sith Protektorátus mától egy állam, amelynek neve Egyesült Sith Birodalom. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy néhai apám eszmeiségét képviseljem ezen új államban, de nem beleavatkozva más népek és államok életébe. Mi békét akarunk! Békésen akarjuk élni életünket az Első Galaktikus Birodalom eszméjének megfelelően!

A mai naptól kezdve, egyetértve a Maradvány és a Sith Protektorátus népének óhajával, valamint néhai apám Palpatine emlékére való tekintettel, én Darth Wenthar a Sithek Nagyura, ezennel Császárrá kiáltom ki magamat! Már hónapokkal ezelőtt kidolgoztuk egy új állam Alkotmányát, amely a mai naptól kezdve életbe lép.

Darth Wenthar, az Egyesült Sith Birodalom Császára és Uralkodója sk.Üzenetek és közlemények

[Üzenet az ESB belső kommunikációs csatornáján keresztül]

Az Egyesült Sith Birodalom Hivatalos Alkotmánya

A mai naptól kezdve a Sith Protektorátus és a Birodalmi Maradvány ezennel egyesül: EGYESÜLT SITH BIRODALOM néven.

1.1. A mai naptól kezdve a két állam hivatalos neve: Egyesült Sith Birodalom.

1.2. Az Egyesült Sith Birodalom két főszektorra oszlik.

1.3. Az Egyesült Sith Birodalom két főszektorát a Sith Sötét Nagyura, név szerint Darth Wenthar irányítja. Az ő státusza a mai naptól kezdve Császár, illetve Uralkodó.

1.4. Az Uralkodó az előzőleg is irányított főszektorok területét korlátlan hatalommal, életfogytig uralja.

1.5. Az Uralkodó halála esetén a hatalmát az ő általa kiképzett Sith Nagyúr, a tanítványa veszi át. Az Uralkodó nem nősül meg, illetve gyermeket nem nemz, hogy a létrejött államalakulat mindvégig a Sith Rend tulajdona maradjon, az arra érdemes Lord irányításával.

2.1. A haderő és a diplomáciai valamint a politikai döntés jogköre, háborúk vagy szövetségek indítása uralkodói jogkör. Háborút illetve diplomáciai kapcsolatot egyik főszektor kormányzója sem indíthat önállóan.

2.2. Az Egyesült Sith Birodalomba tartozó bolygók felügyeletére a Császár létrehozta a praetori intézményt, illetve jogkört, amely a régi állapotok szerint a moffi hivatal. A praetorokat csak az Uralkodó jelölheti ki. Önálló döntési jogkörük a Császár Őfelsége jóváhagyása alá van rendelve.

2.3. Mindegyik bolygó saját kisebb haderővel rendelkezik. Háború esetén ezeket egyetlen nagy haderővé kell összevonni.

2.4. Az Egyesült Sith Birodalom védelmének érdekében az Uralkodó létrehozza a Sith Testőr Gárda intézményét, amely a Birodalom legjobb, legtehetségesebb katonáit egyesíti. A testőrgárda hivatalos neve Sith Praetorianus Gárda.

2.5. A Sith Flotta és hadsereg legfőbb vezetője az Uralkodó, a Császár lehet csak.

2.6. Az Uralkodó élethossziglani hatalmat kap.

3.1. A lakosság köteles engedelmeskedni a Császár által hozott minden törvénynek és parancsnak.

3.2. Az Egyesült Sith Birodalom elleni lázadó személyeket rögtönítélő bíróságok azonnali hatállyal halálra kell, hogy ítéljék.

3.3. Az Uralkodó, ha úgy gondolja, egyedül gyakorolhat kegyelmet az elítéltek felett.

3.4. Az Egyesült Sith Birodalom lakossága köteles összes jövedelmének 40%-át befizetni a Birodalom kincstárába, mint birodalmi adót!

3.5. Az adót nem fizető állampolgárokat azonnali hatállyal kitoloncolják!

3.6. Állampolgárságot csak az a személy kaphat, aki legalább 5 évig a Sith Birodalmi Haderő kötelékében szolgált.

3.7. Állampolgárságot nem kapó személyek jogi neve: állami illetőségű személy.

3.8. Állami illetőségű személy nem kaphat magas rangot, illetve kitüntetést, valamint nem vezetheti a hadsereg és/vagy politikai intézmények egyikét sem.

3.9. A rabszolgaság intézményét a Birodalom területén egyhangúlag bevezetjük. Rabszolgákkal csak Sith Birodalmi állampolgár rendelkezhet.

3.10. A 16-30. közötti életkorú férfiakat bármikor besorozhatják a Sith Birodalom haderejébe!

3.11. A haderőbe besorozott fiatalok engedetlenség esetén halálra ítélendők!

4.1. A Sith Birodalom jelképe és címere az Első Galaktikus Birodalom címerével egyezik meg.

4.2. A címert a legnagyobb valaha élt Sith Nagyúr, Darth Sidious emlékére és tiszteletére választottuk!

4.3. Darth Sidious születésnapját nemzeti ünneppé nyilvánítjuk!

4.4. Az Endori Csata napja nemzeti gyásznap!

Kelt az Egyesült Sith Birodalom Első Standard évében.

sk. Darth Wenthar A Sith Sötét Nagyura

Uralkodó Császár


Commenori Hírharsona

[Nyilvános Holonet csatorna híradás]

Egy kellemes mosolyú bemondónő jelenik meg...

- Üdvözöljük önöket a Commenori Hírharsonában! Órákkal ezelőtt egy bámulatos csata kíséretében Lord Wenthar, államunk vezetője meghiúsította az államunk elleni összeesküvést, amelyben egyes hírek szerint Kinman Doriana is részt vett. Doriana úrról annyi hírünk van, hogy meghalt, mint öngyilkos terrorista, amikor a Bastion központjában felrobbantott egy termonukleáris robbanófejet.

A letarolt Bastioni Központ látható. Technikusok sürögnek-forognak, hogy helyreállítsák a károkat.

- Egyes hírforrásaink szerint Doriana összejátszott egy bizonyos Lecersen moffal, hogy háborút robbantsanak ki államunk és a Maradvány között, hogy ezzel a konfliktussal államunk és a galaxis népét a káoszba vigyék. Szerencsére Lord Wenthar még időben közbelépett és megsemmisítette az összeesküvők haderejét.

Wenthar látható a Sith Egyházhoz lojális moffok gyűrűjében, Lectoire van a jobbján, valamint Grodin Tierce őrnagy és Dorja parancsnok.

- Jelenleg a Lord személyes csatahajóján gyülekeznek a Maradvány-szektor moffjai, hogy végrehajtsák azt a pár formalitást, ami ahhoz kell, hogy államaink hivatalosan is egyesüljenek. A Maradvány moffjai személyesen kérték meg Urunkat, hogy segítsen a Maradványnak a rend és a béke helyreállításában, valamint bejelentették csatlakozási vágyukat a Sith Protektorátushoz.

Két moff látható, akik letérdelnek Wenthar elé és hűséget esküsznek, a háttérben Lectoire moff fejet hajt az új Uralkodó előtt.

- A mai napon hivatalos közlemény jelent meg: a Maradvány és a Sith Protektorátus egyesült, egy új államot hozva létre ezzel: az Egyesült Sith Birodalmat! Más... mindenki legnagyobb döbbenetére Urunk elárulta legféltettebben őrzött titkát. Kiderült ugyanis, hogy Lord Wenthar nem más, mint a néhai Uralkodó, Palpatine fia és örököse. Egyes hírek szerint ez a hír vezette a Maradvány vezetőit arra a lépésre, hogy létrehozzák a Sith Birodalmat államunkkal közösen. Lord Wenthar nyilatkozatát, amelyben felfedi ezt a döbbenetes titkot, a Maradvány népe nemrég halhatta, általános felzúdulást keltve ezzel. A Maradvány népe határozottan kifejezte óhaját az egyesülést illetően.

A háttérben tüntetőket lehet látni. A transzparenseken a “Dögölj meg Lecersen”, valamint a “Lecersen takarodj!”, illetve a “Pusztulj áruló” feliratok látszanak. A tömeget a Sith Egyház helyi hívei, hangosan éneklő és kántáló Sith papok kísérik.

- Nos ennyit mára! Hamarosan új hírekkel jelentkezünk, addig is az Erő legyen önökkel!


Államközi üzenetek

[Diplomáciai Holonet csatorna közlemény]

Szigorúan titkosított kódolt üzenet

Sith Exar bíbor 88-as kódolással

Tárgy: meghívó

Címzett: Lord Sordis

Testvérem!

Gyere, ha tudsz, minél hamarabb a Bastionra, hogy megünnepeljük a Sith Birodalom létrejöttét! Továbbá a Hírszerzésem kiderítette, hogy meg akarod szerezni a Világbirodalom feletti irányítást. Ebben azt hiszem, tudok segíteni neked! Valamint most, hogy feladataim lezárultak, illene végre leszámolnunk az áruló Kandorral is, aki besározta a jó híredet. Fontos, hogy a Kandor-ügyet minél hamarabb elintézzük! Ezenkívül ismertetni szeretném az elgondolásomat a Sithek rendjének feladatait illetően is.

Az Erő legyen Veled!

Wenthar, az ESB. Császára, a Sithek Sötét Nagyura.


Zonama Sekot

A kabin pont elég tágas volt az öt jedi részére. A falak mentén emeletes ágyak sorakoztak. Smordre mester ezt hosszú vendégeskedésnek fordította le magában. És ráadásul ezek a lények megígérték neki, hogy beszélhet Mitth’ras’safis parancsnokkal, akivel már találkozott azelőtt. De az ismeretségek kihasználásának lőttek, mivel, mint kiderült, a parancsnok már meghalt.

Clighal Lowbacca mellett térdelt, és a vuki sérüléseit vizsgálta. A Sekot felszínén egy csapat Yuuzhan Vong támadott rájuk, és a calamarinak be kellett vetnie minden gyógyító tudását, hogy az eszméletlen társát rendbehozza. Lowbacca állapota kétségkívül sokat javult az elmúlt napokban.

Saba mester állandóan a helyiség egyetlen számítógépét bújta. Smordre nem sejtette, mit kereshet, de nem is érdekelte különösebben.

Ben az ágyán ült, és magában morfondírozott a kalandjain. Egyik fele szeretett volna mielőbb elhúzni erről a helyről, de a jedik által belenevelt lojalitás és az Erő azt sugallták, hogy okkal vannak ott, ahol. A fiú észre sem vette először, amikor Smordre mester az ágyára zuhant.

- Nem ülhetünk itt tétlenül - mondta neki Ben. Amióta felszálltak a chiss hajóra, csak a középkorú mester szakított időt a képzésére. A többieket túlságosan lekötötték a saját problémáik. - Kapcsolatba kell lépnünk a Tanáccsal!

- És mégis hogyan tervezed ezt? - szögezte neki Smordre. A férfi ébenfekete haja kétoldalt a fülei mögött megmaradt, azonban az orcái fölött nem volt egy szál sem. Kivéve a feje tetejéről a bal felére leengedett fésületet. A jedi szemeit fekete festék koronázta, ami kissé horrorisztikus ábrázatot kölcsönzött neki. A mester vállain valamiféle fekete, laza felsőjéhez csatlakoztatott vállapok voltak. Ezen kívül a férfi egy rankorbőr nadrágot és egy térdig érő, fura fekete csizmát viselt. Egyes jedik a háta mögött gyászmadárnak nevezték, amikor ilyen sötétbe öltözött.

- Nos - felelte Ben -, én úgy tudom, minden mester hord magánál egy különleges adóvevőt.

- Hát persze, hogy hord - mondta Smordre mester. - Csak nem ebben az évszázadban. Nekünk csak rövid hatótávolságú komjaink vannak.

- Uh-uh - a fiú lelkesedése azonnal lelohadt.

- Türelem, Skywalker - oktatta a jedi. - Meg kell tanulnod, mi az, hogy várni. Mindenekf…

- Figyelem! - hallatszott Saba mester metsző hangja.

Smordre és Ben a nő felé fordultak.

- Sszükszégünk lesz valakire - folytatta Saba -, aki elhagyja esszt a hajót, ész érteszíti a Jedi Tanácsot a Sszekoton történtekről! Esz asz ügy nem tűrhet halassztászt!

- És ki legyen az? - kérdezte Clighal.

- Én Sszmordre meszterre gondoltam - felelte Saba.

A többiek egyetértően bólogattak.

- Mikor szökök? - érdeklődött tréfás hangsúllyal a jedi.

- Egyedül kell megtenned - utasította Saba. – Mi nem keveredhetünk bele. Asszt kell hinniük, hogy a te ötleted volt. Sszok sszikert, ész az Erő legyen veled!

- Az Erő legyen veled, mester! - bámult utána Ben.

- Velem van -morogta Smordre mentében. Ez igen hamar ment. Ezek szerint az Erő akarja úgy, hogy ő, Sordis mindenképpen megjelenjen a bastioni ünnepségen.


--- Vége az XI. Fejezet 2.részének ---


Comments